ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין araya hagos lilay נגד א.ר. ירין בע"מ :

03 פברואר 2018
לפני: כבוד השופט אלעד שביון

התובע:
araya hagos lilay
ע"י ב"כ עו"ד אמיר ג'בארה
-
הנתבעות:

  1. א.ר. ירין בע"מ
  2. אכ"א כח אדם בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד סיוון הסבן הכהן

החלטה

1. בפניי בקשה למחיקת התביעה על הסף עקב אי מיצוי הליכים טרם הגשת התביעה בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבנייה מיום 29.6.15 (להלן – ההסכם הקיבוצי).

2. לטענת הנתבעות, הנתבעת 1 הינה חברה בהתאחדות הקבלנים והבונים. לנוכח טענת התובע בכתב התביעה לתחולת ההסכם הקיבוצי בענף הבנייה היה על התובע למצות את ההליכים בפני הוועדה הפריטטית בהתאם להסכם הקיבוצי בטרם פנייה לביה"ד.
התובע מתנגד להעברת ההליך לדיון בפני הוועדה הפריטטית ומציין, כי בהיעדר הסכמה מטעם התובע אין חובה להעביר את הדיון כאמור.

3. בסעיפים 75 ו-76 להסכם הקיבוצי נקבע, בין היתר, כדלקמן:

"75. לצורך ישוב חילוקי דעות בנושאים המוסדרים בהסכם זה בין הצדדים תוקם ועדה פריטטית בת שלושה שלבים:

א. תחילה יעלה הנושא שבמחלוקת בפני ועדה פריטטית מרחבית אשר תורכב ממזכיר האיגוד המקצועי במרחב בתחומו נמצא מושבו של המעסיק ונציג המעסיק.
....

76. הוועדה הפריטטית הפועלת מכוחו של סעיף 75 לעיל, תהיה מוסמכת לדון בסכסוכים בין עובד ומעסיק עליהם חל ההסכם, הנובעים מן הנושאים המוסדרים בהסכם זה ובהסכמים הקיבוציים הקודמים לו ושאינם מחייבים סעד מיידי וזמני, בכפוף לאמור להלן:
א. הסכסוך יובא לבירור בפני הועדה פריטטית מרחבית, כאמור בסעיף 75.א לעיל, ובהיעדרה, בפני ועדה פריטטית ארצית, כאמור בסעיף 75.ב בטרם יבורר בערכאה המשפטית המוסמכת – בית הדין האזורי לעבודה.
ב. במסגרת הדיון תפעל הוועדה כדי להביא את הצדדים לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר, על-ידי בירור הנושאים במחלוקת, גילוי המידע הדרוש בקשר לסכסוך, והצעת אפשרויות לפתרונו.
ג. בהעדר הסכמה בין עובד ומעסיקו, יוכל כל אחד מהצדדים להמשיך ולברר את הסכסוך בפני בית הדין האזורי לעבודה.
ד. העובד יהיה רשאי להגיש ו/או להמשיך בתביעתו בבית הדין לעבודה, למרות האמור לעיל, בהתקיים אחד מן המקרים הבאים:

  1. העובד או מעסיקו פנו לוועדה הפריטטית, וזו לא קבעה דיון בעניינם תוך 30 יום מיום הפנייה למועד שיחול תוך 60 יום מיום הפניה;
  2. ההליך בפני הוועדה הפריטטית לא הסתיים וחלפו למעלה מ –45 ימים ממועד הישיבה הראשונה.

ה. פרק הזמן לבירור סכסוך שבין עובד למעסיקו ועד שבעה ימים לאחר סיום דיוני הוועדה הפריטטית, לא יימנה במניין תקופת ההתיישנות בגין תביעה פלונית".

4. בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי יש לפנות תחילה לוועדה הפריטטית לבירור חילוקי הדעות שבין העובד למעסיק וזאת בטרם פנייה לביה"ד. מעיון בסעיפים הנ"ל עולה עוד, כי הוועדה הפריטטית אינה בעלת סמכות להכריע במחלוקת וככל שההליך לא מסתיים בהסכמה או לא מסתיים בפרק הזמן המפורט בהסכם הקיבוצי, רשאי כל צד להעביר את ההליך לדיון בפני ביה"ד.

5. בהתחשב בהוראות ההסכם הקיבוצי כאמור לרבות בכל הקשור לעניין התיישנות התביעה וכאשר ברי, כי אין בהוראות כאמור כדי לפגוע בזכות הגישה לערכאות, אני סבור, כי יש ליתן להן תוקף. יצוין, כי הוראות ההסכם כאמור קובעות סד זמנים קצר לצורך בירור המחלוקת כך שמדובר במנגנון יעיל שעשוי לפתור את המחלוקת בזמן קצר תוך חיסכון ניכר במשאבים (ראו בנדון בר"ע (ארצי) 65681-12-15 אסום - חברה קבלנית לבניין בע"מ – סאלם עבדא לחמיד דבאבסה, ניתן ביום 12.1.16).
6. בנסיבות אלו מצאתי להורות לצדדים לפנות בתוך 14 ימים לוועדה הפריטטית לצורך בירור המחלוקת בפניה.

7. הצדדים יעדכנו את ביה"ד בדבר תוצאות ההליך בפני הוועדה הפריטטית עד ליום 10.4.18. עד למועד זה הנני מורה על עיכוב ההליכים בתיק.

8. הוצאות הבקשה יישקלו בסיום ההליכים.

9. לעיוני ביום 11.4.18.

ניתנה היום, י"ח שבט תשע"ח, (03 פברואר 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: araya hagos lilay
נתבע: א.ר. ירין בע"מ
שופט :
עורכי דין: