ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עודה תאופיק נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אלואז זערורה-עבדאלחלים

התובע

עודה תאופיק

נגד

הנתבעת
כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לאור הסכמת הצדדים מ יום 22.1.18, אני ממנה ד"ר יהושע שם גושן כמומחה מטעם בית המשפט בתחום רפואה תעסוקתית.

2. התובע ימציא למומחה ולכל בעלי הדין תוך 15 יום מהיום, הסכמה לויתור על זכותו לסודיות רפואית, על פי התקנות, ואת כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת.

3. בתוך 30 יום מקבלת המסמכים הנ"ל, רשאי כל בעל דין להמציא למומחה מסמכים כנ"ל שהתובע לא המציא לו (לרבות חוות דעת רפואיות). העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

4. המומחה רשאי לדרוש מהתובע לעמוד לבדיקות רפואיות או אחרות, וכן רשאי הוא לדרוש מכל אדם או מוסד את הרשומות הרפואיות הנוגעות לתובע. כן רשאי המומחה לדרוש מבעלי הדין מסמכים קיימים שלא הומצאו לו, הדרושים לביצוע תפקידו, לרבות חוות דעת רפואיות, וזאת לאחר שהתובע ימציא את טופס הויתור על סודיות רפואית, כאמור.

5. המומחה יגיש חוות דעתו, ערוכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א-1971, תוך 60 יום מיום בדיקת התובע. בחוות דעתו יתייחס המומחה, בין היתר, למחלקות בין הצדדים, לקשר הסיבתי בין האירוע המתואר בכתב התביעה (להלן: "התאונה") לבין הנזק הנטען והפגיעה בתובע , לנכויות שנגרמו לתבוע ואובדן כושר ההשתכרות (זמני או קבוע), ולציפייה להחמרה או שיפור במצבו של התובע בעתיד תוך מ תן דעתו על אפשרות לשיקום.

6. ב"כ התובע יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובע בהקדם, וב"כ כל הצדדים יואילו לסייע למומחה בכל פניותיו. הצדדים יפנו ישירות אל המומחה ויעבירו אליו את כל החומר הרלוונטי. יובהר כי מי מב"כ הצדדים לא יהיה נוכח בזמן הבדיקה.

7. שכרו של המומחה ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים, על פי חשבונית שתומצא להם על ידי המומחה, כאשר המומחה אחראי לגביית שכרו.

8. ככל שלמומחה היכרות אישית שיש בה כדי להשפיע על עצמאות החלטתו עם מי מבעלי הדין, או עם מי מן המומחים שנתנו חוות דעת בתיק, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי. כמו כן, ככל שהמומחה נותן חוות דעת באופן קבוע ללקוחות מי ממשרדי ב"כ הצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

9. אני קובעת את שכרו של המומחה על סך 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.

המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י"ח שבט תשע"ח, 03 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עודה תאופיק
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: