ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אקוע מנשה ואח' נגד חדד ציון :


בתי המשפט

בבית משפט השלום

בבית - שמש

א 001215/06

בפני:

כב' השופט שמעון שטיין

תאריך:

24/01/2008

בעניין:

1. אקוע מנשה

2. אקוע זמירה

התובעים

נ ג ד

חדד ציון

הנתבע

פסק דין

1. פסק דין זה הינו השלמה לפסק דין שניתן על ידי בתאריך 11.12.2006, שאושר בחלקו בהחלטתי מיום 11.2.2007, בו הוריתי כי על הנתבע לפנות כל יד וחפץ מחלקת התובעים במושב אשתאול הידועה כגוש 29631 חלקה 83, בהתאם לקו הגבול המסומן במפת מדידה שצורפה לפסק הדין.

2. פסק דין זה הינו למעשה השלמה לפסק הדין האמור, ומתייחס לתביעת התובעים בהקשר לעניינים הבאים:

א. תשלום עבור דמי שימוש בחלק הקרקע שהינו למעשה פס ברוחב 2.7 מטר לאורך 35 מ' וזאת לפרק זמן של 7 שנים.

ב. זכות התובעים לבנות בהשקעה במשותף עם הנתבע, גדר המפרידה בין המגרשים.

ג. פסיקת הוצאות התובעים בגין פסק הדין שניתן וכן בגין ההוצאות הנוספות שנגרמו לו בגין הגשת התביעה.

ד. יצויין כי לטענת הנתבע, בסמוך למועד שהתובעים פנו בדרישה להשגת גבולו ולאחר שהזמין מודד מטעמו אשר אישר את טענות התובעים, פנה לייעוץ משפטי ולאחריו פינה השטח ונסוג אל הגבול הנכון של המגרש.

3. בישיבת בית המשפט מיום 20.6.2007, הסמיכו הצדדים את בית המשפט ליתן פסק דין על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט.

4. בקביעת פסק דיני, לקחתי בחשבון, בין יתר שיקוליי, את העניינים והנימוקים הבאים:

א. יחסי השכנות הטובה שהיו בין הצדדים במשך שנים ארוכות קודם לסכסוך.

ב. העובדה כי שינוי גבולות המגרשים נעשה בעקבות עבודות תשתית, אותן ביצע המושב בשנת 1993 ושכתוצאה מהן שונו הגבולות.

ג. העובדה שמדובר במקטע צר וארוך של החלקה לאורך גבולה, מצב שיש בו להשפיע באופן מהותי על דרך השימוש בה ושווי השימוש.

ד. העובדה שהנתבע, לאחר שמצא כי טענת התובעים ביחס למיקום גבול המגרש נכונה, סיג הגבול בעצמו ולא המתין עד להכרעת בית המשפט.

ה. הנכונות המשותפת בהקמת גדר חוצצת בין המגרשים, כפי שבאה לכלל ביטוי בסיכומי הצדדים.

ו. מצבו המשפחתי, ובעיקר הבריאותי, של הנתבע ואשתו.

ז. המשך קיום מגורים בסמיכות, ושיתוף פעולה שיידרש בין הצדדים בעתיד.

5. בהתחשב בכל האמור, אני פוסק כי על הנתבע לשלם לתובעים הסך של 7,000 ש"ח וכן שכ"ט עורך דין בסך 3,000 ש"ח + מע"מ כדין.

הסכומים ישולמו בתוך 30 יום ולאחריהם ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ניתן היום י"ז בשבט, תשס"ח (24 בינואר 2008) בהיעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק לצדדים.

שמעון שטיין, שופט