ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלעזר פרברי נגד "רעות" קרן השתלמות ואח' :


בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

א 003003/06

בפני:

כבוד השופט - גדליה טהר-לב

תאריך:

24/01/2008

אלעזר פרברי

בעניין:

תובע

נגד

1. "רעות" קרן השתלמות בע"מ ע"י עוה"ד אורן

ששון, ואח'

2. בנק הפועלים בע"מ ע"י עו"ד אושרה פרידמן-

רז

נתבעות

נגד

1. רחל אמזלג

ע"י ב"כ עו"ד מ. צ'יבוטרו

2. בנק הפועלים בע"מ ע"י עו"ד אושרה פרידמן-רז

צד ג'

החלטה (בענין הצד השלישי 1)

1. זאת בקשת הצד השלישי 1, הגב' רחל אמזלג, למחוק את ההודעה לצד השלישי נגדה, אשר הגישה הנתבעת 1/המודיעה, "רעות" קרן השתלמות בע"מ בת.א. 3003/06 ביום 31.07.07. הבקשה נסמכת על סעיף 20 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם – 1980, (להלן, "פקודת פשיטת הרגל"), הקובע כהאי לישנא:

"20. (א) משניתן צו כינוס... באין הוראה אחרת בפקודה זו, לא תהיה תרופה לנושה נגד החייב לו חוב בר-תביעה, ולא יפתח שום נושה בתובענה או הליכים משפטיים אחרים, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיראה לקבוע".

לענין ההוראה הנ"ל בית המשפט, המוסמך ליתן את הרשות להגיש תביעה בגין חוב בר תביעה בפשיטת רגל, הוא בית המשפט המחוזי. עוד נסמכת הבקשה הנידונה על החלטת בית המשפט המחוזי הנכבד בבאר-שבע מיום 24.11.06 בפש"ר 6492/05, 6493, בה הוכרזה הגב' רחל אמזלג פושטת רגל.

2. לבקשה הנידונה הגיבה הנתבעת 1/המודיעה בטוענה, שבהיות ההודעה לצד ג' מבוססת על עילת נזיקין (מצג שווא ורשלנות) תובענתה נגד הגב' אמזלג היא בגדר החריג לקבוע בסעיף 20 (א) לפקודת פשיטת הרגל.

3. התפרסותו של סעיף 20 (א) לפקודת פשיטת הרגל מתוחמת על-ידי ההגדרה, מהו חוב בר תביעה (בפשיטת רגל). לענייננו הגדרה זו מצויה בסעיפים 71 (א) ו – 72 (1) לפקודת פשיטת הרגל, אשר קובעים כדלקמן:

"71 (א) חוב וחבות קיימים או עתידים, ודאים או מותנים, החלים על החייב

ביום מתן צו הכינוס, או שיחולו עליו לפני הפטרו... יהיו חובות בני תביעה

בפשיטת רגל...

72. על אף האמור בסעיף 71-

(1) תביעות לדמי נזק בלתי קצובים שאינן נובעות מחוזה או מהבטחה ...

אינן בנות תביעה בפשיטת רגל (ההדגשה שלי– ג'ט"ל)";

ללמדך, כי אין די בכך, שההודעה לצד השלישי מבוססת על עילה על-פי פקודת הנזיקין

[נוסח חדש] כדי להוציאה ממסגרת הליכי פשיטת הרגל, אלא שבענייננו על מנת, שעילת

התביעה בהודעת הצד השלישי לא תהיה ברת תביעה בפשיטת רגל, עליה להיות עילת

תביעה בנזיקין לסכום בלתי-קצוב [ראה: ש' לוין וא' גרוניס פשיטת רגל (מהדורה שניה, 2000) 217] . בענייננו ההודעה לצד השלישי מבוססת על עילה בנזיקין לתביעת סכום קצוב (אותם 76,042 ש"ח קרן, שנתבעו מן הנתבעת 1/המודיעה בת.א. 3003/06 של בית משפט זה). מכאן, שבחוב בר תביעה קא עסקינן, עליו חל סעיף 20 (א) לפקודת פשיטת הרגל.

4. משהגישה "רעות" קרן השתלמות בע"מ את ההודעה לצד שלישי נגד הגב' רחל אמזלג (הצד השלישי 1) בלא להשיג את רשותו של בית המשפט המחוזי הנכבד כמצוות סעיף

20 (א) לפקודת פשיטת הרגל, דין ההודעה לצד שלישי נגד הגב' רחל אמזלג להיות מעוכבת. על כן, הריני מעכב את ההודעה לצד שלישי 1 נשוא תיק זה. בגין ההודעה הנ"ל תשא המודיעה/הנתבעת 1 בהוצאות ובשכר-טרחת עורך-דין של הצד השלישי 1 בסכום כולל בסך 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ, שישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא עותק מהחלטתי זו לכל בעלי הדין או לבאי-כוחם המלומדים ולכונס

הנכסים הרשמי.

ניתן היום י"ז בשבט, תשס"ח (24 בינואר 2008) בהעדר הצדדים

ג. טהר-לב, שופט

003003/06א 134 זיוה ע.