ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אי.פי.אי. חשמל ובקרה בע"מ נגד ויאצסלב מירילשוילי :

לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

התובעת

אי.פי.אי. חשמל ובקרה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אליהו הישראלי

נגד

הנתבעים

1. ויאצסלב מירילשוילי
ע"י ב"כ עוה"ד יאיר מורד

2. ג'ורג' ברידזה

החלטה

ביום 24.12.17 ניתנה החלטה שבה הוצע לצדדים לשקול הגשת בקשה לאיחוד דיון עם תיק ת"א ( שלום ת"א) 64548-10-17. בהחלטה זו אתן הוראות לגבי המשך ההליכים בתיק זה.
לצורך הבנת הדברים תחילה אערוך סקירה של הקיים בתיק ביום 25.7.17 התובעת הגישה תביעה נזיקית ע"ס 19,000 ₪ בסדר דין מהיר. עניינה של התביעה באירוע מיום 8.1.17 שבו פגעו הנתבעים ברמזור של התובעת והסבו לו נזקים ( להלן: "האירוע")
מעמדם של הצדדים לפי כתב התביעה:
התובעת הינה החברה אמונה על תחזוקתו של הרמזור הניזוק.
הנתבע 1 הינו הנהג ו/או הבעלים של רכב מס' 9063225.
הנתבע 2 הינו הנהג ו/או הבעלים של רכב מס' 9176624.
נספחים שצורפו לכתב התביעה:
רשימת גילוי מסמכים.
תצהיר אימות מיום 14.6. 11.
חוות דעת מהנדס מכונות מיום 16.1.17 של מר צבי גובר.
ביום 24.10.17 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבע 1.
טענות ההגנה העיקריות:
נטען כי נסיבות האירוע שונות מאילו שפורטו בכתב התביעה ולמעשה עת נסע הנתבע 1 ברמזור ירוק, התפרץ הנתבע 2 לצומת, פגע בנתבע 1 והדפו לעבר הרמזור הניזוק.
נטען כי לנתבע 1 אין כל אחריות או חבות כלפי התובעת ולמעשה האחריות לאירוע רובצת על הנתבע 2.
מוכחשים הנזקים שפורטו בכתב התביעה.
מוכחשת חוות דעת השמאי שצורפה לכתב התביעה.
צורף טופס הודעה על תאונה.
לא צורפו תצהיר אימות ורשימת גילוי מסמכים בניגוד לדין.
ביום 26.10.17 ניתנה החלטה שבה התובעת התבקשה להגיש עד יום 10.11.17 הודעה מפורטת מדוע לא ראוי למחוק התביעה מחוסר מעש נגד כל הנתבעים שטרם התגוננו, משמע הנתבע 2.
בנוסף, הצדדים התבקשו להודיע עד יום 10.11.17 האם מתנהלים הליכים קשורים כלשהם במקביל.
ביום 29.10.17 הוגשה בקשה מוסכמת מטעם התובעת לדחיית שעת הדיון הקבוע ליום 26.10.17 לשעה 9:30.
ביום 29.10.17 ניתנה החלטה המורה להגיש תחילה הדרוש בהחלטתי הנ"ל מיום 26.10.17 ביום 6.11.17 הוגשה הודעה מטעם התובעת לפיה מסרה את מסמכי התביעה לנתבע 2 בדואר רשום, אך המסמכים חזרו בציון שהמען אינו ידוע. ביום 27.9.17 פנתה התובעת למשרד חיצוני שימסור עבורה את המסמכים, אך טרם עלה בידו לבצע מסירה לנתבע 2 מאחר שהחליף את מקום מגוריו. לאור זאת, התבקשה ארכה בת 60 יום בטרם מחיקת התביעה מחוסר מעש נגד הנתבע 2 . בנוסף, התובעת הבהירה כי אינה יודעת על הליכים קשורים נוספים.
ביום 6.11.17 ניתנה החלטה שבה ניתנה ארכת מעש עד יום 5.1.18 וכן הבהרה הנוגעת להגדרת " מען" של בעל דין בתקנה 1 לתקסד"א.
ביום 6.11.17 התובעת הגישה בקשה מוסכמת לדחיית שעת הדיון הקבוע ליום 26.10.17 לשעה 9:30 .
ביום 6.11.17 ניתנה החלטה הנעתרת לבקשת דחיית הדיון לשעה 9:30.
ביום 9.11.17 הוגשה הודעה מטעם הנתבע 1 לפיה מבטחתו הגישה תביעה לביהמ"ש השלום בת"א וטרם נתקבל בו מספר תיק בימ"ש.
ביום 9.11.17 ניתנה החלטה שבה הנתבע התבקש להגיש עדכון המשך עד יום 10.12.17.
ביום 20.12.17 ניתנה החלטה שבה הובהר כי הנתבע לא קיים החלטתי מיום 9.11.19 ומתבקש להגיש עד יום 25.12.17 הודעה מדוע לא עשה זאת.
ביום 24.12.17 הוגשה הודעה מטעם הנתבע 1 לפיה מספר התיק שצוין בהודעה מיום 9.11.17 הינו 64548-10-17 וכן התנצלות על איחור בהגשת הודעה שנבע עקב שיפוץ משרדו של ב"כ הנתבע 1.
ביום 24.12.17 ניתנה החלטה שבה הצדדים התבקשו לשקול הגשת בקשה מתאימה לאיחוד הדיון. הובהר כי לאור סכום התביעה המקבילה העולה על 75,000 ₪ איני מוסמך, כרשם בכיר, לדון בה.

התביעה המקבילה בת"א (שלום ת"א) 64548-10-17 ביום 5.11.17 הגישה מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (כמבטחת רכב 9063275) תביעת שיבוב ע"ס 97,546 ₪ נגד הנתבע 2 שלפניי (ונגדו בלבד), כנהג רכב 9176624 בתאונה מיום 8.1.17. יצוין כי בכתב התביעה נרשם שהתביעה היא בסדר דין מהיר, אך בפועל ולאור סכומה מדובר בתביעה בסדר דין רגיל. יצוין כי את התובעת בתביעה המקבילה מייצג אותו עו"ד (עו"ד יאיר מורד) שמייצג גם את הנתבע 1 שלפניי.
בתיק התביעה המקבילה לא הוגש עד היום דבר פרט לכתב התביעה, גם לא כתב הגנה, ולכן התיק טרם נקבע לדיון כלשהו.
הוראות
נראה כי שני הצדדים אינם מתלהבים מאפשרות איחוד הדיון בין שני התיקים, למרות פוטנציאל חיסכון ויעול ההליכים הטמון בה.

נוכח חוסר המעש המצטבר של התובעת בהתנהלותה מול הנתבע 2, אני מורה על מחיקת התביעה נגד הנתבע 2, מחוסר מעש.

התיק לא ייסגר.

אני משנה בזאת את סוג הדיון הקבוע בפניי, כך שביום 1.7.18 בשעה 09:30 תיערך בפניי ישיבת הוכחות (ולא ישיבה מקדמית).

ב"כ הצדדים ידאגו אישית כי עד יום 10.3.18 יוזמנו, כדין ובפועל, כל העדים.

ההחלטה תישלח לכל הצדדים.

ניתנה היום, י"ג שבט תשע"ח, 29 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אי.פי.אי. חשמל ובקרה בע"מ
נתבע: ויאצסלב מירילשוילי
שופט :
עורכי דין: