ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד מישאל גונן בע"מ חברות :

לפני כבוד ה שופט אבישי קאופמן

המאשימה

מדינת ישראל
נגד

הנאשמת
מישאל גונן בע"מ חברות 513884346


נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד רודמינסקי

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
לאור חומר הראיות אבקש לתקן את כתב האישום כך שהנאשמת תהיה גב' קדח ראדיה - מוגש כתב אישום מתוקן.
החלטה
אני נעתר לבקשה ומורה על תיקון כתב האישום בתיק בית המשפט .
ניתנה היום במעמד הנוכחים.

אבישי קאופמן, שופט

המשך הדיון בעניינה של הנאשמת לפי כתב האישום המתוקן גב' קדח ראדיה

עו"ד רוז מנסור
מגישה ייפוי כוח של הנאשמת על פי כתב האישום המתוקן.
הנאשמת מודה בעובדות המפורטות בכתב האישום המתוקן.
הכרעת דין

הסניגור הודה בשם הנאשמת בכל העובדות הנטענות בכתב האישום המתוקן.
לפיכך, אני מוצא את הנאשמת אשמה בעבירות שיוחסכתב האישום המתוקן.
ניתנה היום במעמד הנוכחים.

אבישי קאופמן, שופט

טיעונים לעונש:
ב"כ המאשימה:
נהגה במהירות של 129 קמש במקום 70 קמש בדרך עירונית, היוותה סכנה של ממש למשתמשי הדרך. נוהגת משנת 11' אין לחובתה הרשעות קודמות. אבקש להטיל על הנאש מת עונש של פסילה בפועל אשר לא תפחת מ-3 חודשים , פסילה על תנאי וקנס שלא יפחת מ-2000 ₪.

הסניגור טוען לעונש:
זו עבירה ראשונה שלה, אין מדובר באדם המסוכן בכביש, מבקשת להמיר באזהרה או להסתפק בקנס מופחת. הרישיון חיוני לנאשמת ובני משפחתה, היא נהגה במהירות בדרך עירונית, העבירה בשעות מאוחרת של הלילה והיא לא היוותה שום סיכון למשתמש הכביש, מבקשת להתחשב בנסיבות, ולהטיל עליה קנס בלבד.


גזר דין
המדובר בנהיגה במהירות גבוהה מאוד בדרך עירונית, תוך חציית צומת מרומזר באור ירוק, עובדה המוסיפה לחומרא, שכן עלולה להביא לתוצאה קשה במקרה של התחלפות האור ברמזור או כניסת נהג אחר לצומת.
העובדה שהעבירה בוצעה בשעות הלילה אינה יכולה להתקבל כמצדיקה נהיגה במהירות גבוהה וטענה כי הדבר אינו מסוכן. אף טענתה של הנאשמת כי רשיונה נחוץ לה אינה יכולה להתקבל שכן היה עליה להביא את הדברים בחשבון מראש בטרם נהגה במהירות כה גבוהה, ואין אדם חורג באופן משמעותי מן המהירות המותרת מבלי להיות מודע לכך.
מנגד, ניתן להביא בחשבון לטובת הנאשמת כי אין לחובתה עבירות קודמות כלל.

אני פוסל את הנאש מת מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 70 יום.

לריצוי הפסילה, תפקיד הנאשמת את רשיונ ה במזכירות בית המשפט לא יאוחר מיום 11.2.2018 בשעות הקבלה. הפסילה בפועל מהמועד הנ"ל, אולם תמנה רק מיום הפקדת הרשיון בפועל. אם יופקד הרישיון לפני התאריך הנ"ל, תיכנס הפסילה לתוקף ותמנה מיום ההפקדה.

הסנגור יודיע לנאשמת על גזר הדין ועל חובתה להפקיד את הרשיון במזכירות. אם לא יעלה הדבר בידו במועד, ימסור הסנגור הודעה לתיק בית המשפט.

אני פוסל את הנאש מת מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים וזאת על תנאי למשך שנתיים והתנאי הוא שהנאש מת לא תעבור עבירה בה הורשעה או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה לפקודת התעבורה ו תורשע בה.

אני דן את הנאש מת לתשלום קנס בסך 1,800 ₪.
הקנס ישולם ב- 4 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מתאריך 1.3.2018.

הסנגור ידאג לקבלת שוברי תשלום מתאימים עבור הנאשמת.

זכות ערעור תוך 45 יום , לבית המשפט המחוזי בחיפה.

ניתנה והודעה היום י"ב שבט תשע"ח, 28/01/2018 במעמד הנוכחים.

אבישי קאופמן, שופט

הוקלד על ידי דורית וסרמן


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: מישאל גונן בע"מ חברות
שופט :
עורכי דין: