ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איי. אי. ג'י נגד אלינור סבגי :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעות

1.איי. אי. ג'י, חברה לביטוח בע"מ
2. מירב סיגרון לוי
ע"י ב"כ עוה"ד בר

נגד

נתבעות

  1. אלינור סבגי
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד בן הרוש

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב והפסדים, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת 1 למבוטחה, היא התובעת 2, ובגין הפסדים שנגרמו לאחרונה בעקבות הפעלת הכיסוי הביטוחי, זאת על רקע נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 11.08.2016, בין כלי רכב, מ"ר 45-469-67 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת 1 בביטוח מפני נזקי רכוש העלולים לקרות בתקופת הפוליסה, בבעלות התובעת 2 ונהוג בידה (להלן: "רכב התובעות") לבין כלי רכב, מ"ר 22-208-62, שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעות") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לנסיבות התרחשותה ולגבי היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו הנהגות המעורבות בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדות במהלך חקירתן בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד לביסוס מסקנתי.

אני מעדיף את גרסתה של נהגת רכב התובעות, שהייתה קוהרנטית, סדורה ומשכנעת, על פני גרסתה של נהגת רכב הנתבעות שהייתה מהוססת, מתפתחת, ולא מהימנה עליי.

שוכנעתי כי לאחר שנהגת רכב הנתבעות פנתה שמאלה בצומת הרחובות מנחם בגין וביאליק ברמת גן, לכיוון גשר ההלכה, הסיטה את רכב הנתבעות ימינה מהנתיב השמאלי ברחוב ביאליק על מנת להשתלב בנתיב הימיני ביותר בכביש זה ולרדת לכביש איילון צפון, שעה שרכב התובעות הוסע על הנתיב האמצעי במטרה להמשיך בנסיעה ישרה על גשר ההלכה לכיוון תל אביב.

שוכנעתי כי הסטייה ימינה של רכב הנתבעות נעשתה באופן חד, תוך ניסיון לקצר את ההמתנה לפנייה ימינה לכביש איילון צפון, מבלי שהיה לנהגת רכב התובעת יכולת טובה למנוע את התאונה זולת הסטת רכבה שמאלה, שבשל הסמיכות בין הרכבים (בשעה שרכב הנתבעות סטה ימינה), לא עלה בידי נהגת רכב התובעות למנוע את התאונה.

זאת ועוד, שוכנעתי כי רכב הנתבעות הוסט ימינה באופן חד, כאמור לעיל, תוך שנהגת רכב הנתבעות מפגינה אדישות מוחלטת למצב התנועה ולרכב התובעות שהוסע בסמוך לה.

די בכך, כדי לקבוע כי האחריות לקרות התאונה חלה במלואה על נהג רכב הנתבעות.

באשר להיקף הנזק הנטען שנגרם לתובעות, הרי מאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעות על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה, בדין יסודו.

לפיכך, התביעה מתקבלת במלואה.

6. הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, תשלמנה לתובעות את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 4,034 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העדה כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העדה מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל וב"כ הצדדים הקדימו להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ג שבט תשע"ח, 29 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איי. אי. ג'י
נתבע: אלינור סבגי
שופט :
עורכי דין: