ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד שחר דור נגד מאפה טוב ומוצריו בע"מ ח.פ. :

בפני כבוד הנשיא שמואל טננבוים
נציג ציבור (עובדים) – מר ישראל עמי שי
נציג ציבור (מעסיקים) – מר גבריאל דנה

התובע:

DEJEN OKBAMARIA GEBRESIKASI, דרכון 4628/106836
ע"י ב"כ עו"ד שחר דור

-

הנתבעים:

1.מאפה טוב ומוצריו בע"מ ח.פ. - 513931261
2.יום טוב לוי, ת.ז. - XXXXXX161
ע"י ב"כ עו"ד אביבה פרנקל שחר

פסק דין

1. בדיון היום ביקשו הצדדים, כי בית הדין יפסוק לפשרה ללא הנמקה מכח סמכותו על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, וזאת לסיום סופי ומוחלט של כל תביעות התובע נגד הנתבעים בגין עבודתו של התובע אצל הנתבעים וסיום עבודתו. הסכום שיפסק לא יפחת מסך של 40,000 ₪ (נטו) ולא יעלה על סך של 70,000 ₪ (נטו) וזאת בשלושה תשלומים חודשים שווים ורצופים.

2. לאחר עיון בכתבי בי-דין, בתצהירי הצדדים ובמסמכים שצורפו להם, הננו מחייב ים את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע סך של 57,000 ₪ (נטו) וזאת בשלושה תשלומים חודשים שווים ורצופים כדלקמן:

התשלום הראשון לא יאוחר מיום 28.2.18, התשלום השני לא יאוחר מיום 28.3.18 והתשלום השלישי לא יאוחר מיום 27.4.18.

ההמחאות כולן תרשמנה לפקודת ב"כ התובע ותישלחנה כולן לכתובתו של ב"כ התובע וזאת עד למועד התשלום הראשון.

3. לא ישולם תשלום כלשהו במועדו יעמוד הסכום כולו לפרעון מידי וישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

4. כל צד יישא בהוצאותיו.

5. המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה(אגרות), התשס"ח-2008, ותשיב לב"כ התובע אגרת בית הדין, בהתאם.

ניתן היום, י"ב שבט תשע"ח,(28 ינואר 2018), בהעדר הצדדים.

מר ישראל עמישי
נציג ציבור (עובדים)

שמואל טננבוים
נשיא

מר גבריאל דנה
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד שחר דור
נתבע: מאפה טוב ומוצריו בע"מ ח.פ.
שופט :
עורכי דין: