ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירביט חברה לביטוח בע"מ נגד ליזי עליזה :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

שירביט חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שי גנון

נגד

נתבעות

  1. ליזי עליזה
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד שיראל דלשדפר

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בעקבות נזקי רכוש שנגרמו על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 05.05.2016, בין כלי רכב, מ"ר 99-413-11 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 67-840-57 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעות") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעצם קרות התאונה אלא המחלוקת היא לעניין נסיבות התרחשותה ולעניין היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו נהגות הרכבים המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד לביסוס מסקנתי:

5.1. אני מעדיף את גרסתה של נהגת רכב התובעת, שהייתה קוהרנטית ומהימנה עליי, על פני גרסתה של נהגת רכב הנתבעות, שהייתה בלתי עקבית, מתפתחת ולא מהימנה עליי כלל ועיקר.

5.2. תמונות הרכבים אשר צורפו כפי שהתבקש על ידי בית המשפט לאחר קיום ישיבת ההוכחות באמצעות ב"כ התובעת, בהן נראה מנח הרכבים בעת המגע ביניהם, מדברות בעד עצמן והן שוללות את גרסת נהגת רכב הנתבעות לפיה התאונה נגרמה שעה שרכבה היה בתוך מעגל התנועה ואילו רכב התובעת נכנס למעגל התנועה מבלי לתת זכות קדימה לרכב הנתבעות.

לא רק שהתמונות מלמדות כי אין מדובר בסיטואציה של כניסה למעגל תנועה של רכב התובעת בזמן שרכב הנתבעות מצוי בו, אלא כי מדובר בסטייה ימינה מובהקת וברורה של רכב הנתבעות לעבר נתיב נסיעתו של רכב התובעת על מנת לצאת ממעגל התנועה. לא בכדי כאשר נהגת רכב הנתבעות עומתה עם תמונות אלו לא היה לו כל הסבר לסתירה שבין התמונות המעידות כי רכבה סטה ימינה בעוד שבעדותה תיארה כי רכבה סטה שמאלה.

5.3. לא מצאתי כי בנסיבות העניין, היה באפשרותה של נהגת רכב התובעת למנוע את התאונה.

משכך, האחריות לקרות התאונה חלה במלואה על נהגת רכב הנתבעות

5.4. באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל ניתן היה באמצעותה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

משכך, התביעה מתקבלת במלואה.

6. הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, תשלמנה לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 7,369 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העדה כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העדה מטעמה כפי שנקבע בדיון.

8. הואיל וב"כ הצדדים הקדימו להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ב שבט תשע"ח, 28 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירביט חברה לביטוח בע"מ
נתבע: ליזי עליזה
שופט :
עורכי דין: