ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירביט חברה לביטוח בע"מ נגד שלום לוי :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

שירביט חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שי גנון

נגד

נתבעים

  1. שלום לוי
  2. שומרה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד חגית חופי

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בעקבות נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 27.09.2016, בין כלי רכב, מ"ר 49-152-75 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח מפני נזקי רכוש העלולים לקרות בתקופת פוליסת הביטוח (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 68-365-60 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם התאונה אלא הצדדים חלוקים לגבי האחריות לקרות התאונה ולגבי שיעור הנזק הנטען שנגרם לרכב התובעת כתוצאה מהתאונה.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, ותוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד לביסוס מסקנתי:

באשר לבקשה מטעם ב"כ הנתבעים אשר הועלתה במעמד חקירתה הנגדית של המומחית מטעם התובעת בנוגע לחקירת התאונה, אני סבור כי דין הבקשה להידחות.

לא מצאתי כי בעובדה שחלק מהממצאים לא נאספו על ידי המומחית שערכה את חוות הדעת, אלא על ידי חוקר אחר, כדי לפגוע בקבילותה של חוות הדעת או במשקלה. יש לציין כי חלק מהממצאים, כגון שיחה עם נהג רכב התובעת, נאספו על ידי המומחית, כפי שהעידה בחקירתה. מדובר בעניין טכני בלבד, בו נמסרו למומחית חלק מהממצאים שנאספו על ידי חוקר אחר מטעם אותו משרד חקירות, וביחד עם ממצאים אחרים שנאספו בידי המומחית, החוותה המומחית את דעתה בעניין נסיבות התאונה. לא ראיתי כל הכרח כי השיחה עם נהג רכב התובעת תתקיים דווקא על ידי המומחית, במיוחד כאשר גרסתו של נהג רכב התובעת, כפי שנמסרה לחוקר מטעם המשרד שמטעמה נתנה המומחית את חוות דעתה, הינה דומה מאוד לגרסה שבטופס ההודעה על התאונה.

לגופו של עניין, אני מעדיף את גרסתה של נהג רכב התובעת, שהייתה קוהרנטית, סדורה ואיתנה, על פני גרסתה של נהגת רכב הנתבעים שהייתה מהוססת, בלתי עקבית, מתפתחת, מתחמקת, ולא הותירה בי רושם של מהימנות.

נהגת רכב הנתבעים העידה כי לקראת הכניסה של רכב הנתבעים לצומת, האור האדום ברמזור שבכיוון נסיעתה התחלף לירוק. אולם, בהמשך לשאלת בית המשפט היא לא יכולה הייתה לומר בוודאות מה היה צבע האור ברמזור שבכיוון נסיעתה, אך הדגישה כי אינה רואה את עצמה עוברת צומת באור אדום ברמזור.

על פי תיאור נסיבות התאונה על ידי נהגי הרכבים ועל יסוד מסקנות חוות הדעת מטעם התובעת – שלפיה האפשרות כי רכב הנתבעים נכנס לצומת בניסיון לבצע מחטף רמזור היא סבירה יותר, מאחר שהמופע בכיוון נסיעתו של רכב התובעת מקבל אור ירוק מיד לאחר סיום הירוק בכיוון נסיעתו של רכב הנתבעים, כאשר עם סיום הירוק בכיוון נסיעתו של רכב התובעת, רכב הנתבעים אינו מקבל ירוק, ובאין חוות דעת נגדית מטעם הנתבעים – שוכנעתי כי רכב הנתבעים הוכנס לצומת בניגוד למופע אור אדום שבכיוון נסיעתו.

מכאן, אחריותה של נהגת רכב הנתבעים לקרות התאונה.

לא מצאתי כי בנסיבות העניין היה באפשרותו של נהג רכב התובעת למנוע את התאונה, כאשר האור בכיוון נסיעתו, הראה ירוק, ועל פי מוקדי הנזק ומנח הרכבים בזירת התאונה עולה כי רכב התובעת היה לקראת סיום הפנייה שמאלה בצומת.

באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

אשר על-כן, התביעה מתקבלת במלואה.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2 ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 31,471 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בשיעור 11.7% מהסכום המוצמד שנפסק.

6.3. שכר העד ושכרה של המומחית כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העדה מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל וב"כ הצדדים הקדימו להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וכלל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ג שבט תשע"ח, 29 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירביט חברה לביטוח בע"מ
נתבע: שלום לוי
שופט :
עורכי דין: