ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צוות יישום רעיונות בע"מ נגד מועצת באר טוביה :

בפני כבוד ה שופטת אורנה סנדלר-איתן

תובעת

צוות יישום רעיונות בע"מ

נגד

נתבעים

1.מועצת באר טוביה
2.מועצת חוף אשקלון
3.מועצת מטה יואב
4.מועצה שפיר
5.מועצה לכיש
6.מועצה שער הנגב

בא כוח התובעת: עו"ד רפאל בייפוס, עו"ד אהרון שוורץ, עו"ד אלברט בן פורת

בא כוח הנתבעות: עו"ד עמוס חריף

פסק דין

לפניי תביעה שעניינה טענה להפרת זכות יוצרים.

1. התובעת היא חברה העוסקת בפיתוח יישום והפצה של תוכנה לפיקוח על כלבים באמצעות שבבים המצויים על גופם. על פי הנטען, בעליה של החברה הוא מר זרחיה, ושמה של התוכנה הוא "דוקטורט" (להלן – 'התוכנה') .

הנתבעת 1 היא רשות מקומית, אשר הזמינה , באמצעות הווטרינר ד"ר ואדים איסיקוביץ', תוכנה מחברת פור דוג בע"מ, בה הועסק בעבר מר זרחיה. הזמנת התוכנה בוצעה על מנת לשם עמידה ב הוראות חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 (להלן – 'החוק'), הקובע את חובתו של רופא וטרינר עירוני לדווח למרכז הרישום הארצי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר פרטים שונים אודות כלבים שסומנו על ידו.

על פי הנטען בכתב התביעה, הזכויות בתוכנה הועברו לתובעת, והתוכנה האמורה נמסרה לשימושן של יתר הנתבעות ללא רשות ה של התובעת, באופן שהפר את זכות היוצרים של התובעת בתוכנה, תוך גרימת נזקים ממוניים ועגמת נפש לתובעת.

2. תחילה הוגש כתב התביעה גם כנגד הוטרינר העירוני ד"ר איסיקוביץ', אלא שבהמשך נמחקה התביעה כנגדו, וזאת לאחר שהנתבעות הצהירו כי ככל שתוכח חבות בגין הפרת זכויות יוצרים מצדו של ד"ר איסיקוביץ', יישאו הן באחריות בגינה (ראו פסק דין מיום 5.5.15).

עוד יצוין כי תחילה הוגש כתב התביעה בבית המשפט המחוזי מרכז, שכן תחילה נתבע במסגרתו אף צו מניעה קבוע, אך לאחר שהצהיר ד"ר איסיקוביץ' כי מאז שנת 2009 התוכנה אינה בשימוש עוד על ידי הנתבעות, התייתר הדיון בבקשה לצו מניעה, והדיון בתיק הועבר לבית משפט זה (ראו החלטת בית המשפט המחוזי מרכז מיום 10.7.14).

3. גרסתה של התובעת, בתמצית, היא כדלקמן:

מנהל התובעת, מר זרחיה, עבד בחברת פור דוג טכנולוגיות בע"מ (שנקראה גם חברת פור דוג בע"מ), בראשותו של מר נסים לוי, בין השנים 2000 ל – 2003 (להלן – 'חברת פור דוג'). חברת פור דוג החזיקה במלוא הזכויות על התוכנה . במהלך חודש אוגוסט 2003 נקלעה חברת פור דוג לקשיים, ובעליה נקלע להליכים פליליים וחמק מנושיו הרבים, תוך שהותיר אחריו חוב גם למר זרחיה.

לטענת מר זרחיה, בפגישת אקראי בינו לבין מר לוי המחה לו מר לוי את מלוא הזכויות בתוכנה (עותק המחאת הזכות צורף כנספח 1 לתצהירי התובעת).

לטענת התובעת, זכויותיה בתוכנה מוקנות לה הן מכוח המחאת הזכות הנ"ל, והן לאור פעולות העריכה והחידוש בתוכנה שביצעה לאחר שמר נסים לוי "נעלם מעל פני האדמה" ועמו המחשבים וקבצי המקור של התוכנה (ראו סעיף 18 לתצהירו של מר זרחיה).

מר זרחיה פנה לרשויות שהיו לקוחותיה של חברת פור דוג והציע להן להמשיך ולקבל ממנו את השירות לתוכנה. בנוסף, ובמטרה להרחיב את עסקו, פנה מר זרחיה לרשויות שונות שלא היו לקוחותיה של חברת פור דוג והציע גם להן לעשות שימוש בתוכנה. במסגרת זו פנה מר זרחיה, בין היתר, לנתבעות 2-6.

במקביל לפניות אלה , אדם מטעמו של התובעת בשם יגאל סטרוסלסקי, שעבד על התוכנה עוד בימיה של חברת פור דוג, ביצע שינויים ועדכונים בתוכנה. על פי הנטען, מר סטורסלסקי ומר זרחיה השקיעו עמל וחשיבה מרובים על מנת להתאים את התוכנה לדרישות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו (ראו תצהירו של מר יגאל סטרוסלסקי).

4. ביום 30.11.03, לקראת סיום תקופת חוזה השירות השנתי, פנה מר זרחיה לנתבעת 1 בבקשה לחדש את החוזה לשנה נוספת תמורת 290 דולר בצירוף מע"מ. כן פנה מר זרחיה ליתר הנתבעות והציע להן את שירותי התובעת. לטענת התובעת, הנתבעת 1 התחמקה מתשלום החוב, והתמידה בכך גם בשנים 2005-2006, וזאת אף שבאותה תקופה המשיכה הנתבעת 1, באמצעות ד"ר איסיקוביץ', לקבל את שירותי התובעת מידי מר זרחיה, לרבות בביתו של ד"ר איסיקוביץ'.

במהלך שנת 2004 נתגלע ויכוח נוסף בין התובעת לבין הנתבעת 1 בנוגע לשבבים שהתחייב ה חברת פור דוג, באמצעות מר לוי, לספק לה, ואשר לא סופקו. חרף מאמציו של מר זרחיה, גם נושא זה לא הגיע לפתרונו.

המחלוקת בין הצדדים נותרה בעינה גם במהלך השנים שלאחר מכן, תוך שלטענת התובעת "גררה" הנתבעת 1 רגליים והמשיכה לעשות שימוש בתוכנה מבלי לשלם תמורה בגין השימוש.

כך, בתקופה שהחל מסוף דצמבר 2008 ועד לספטמבר 2011 התנהלה התכתבות בין הצדדים, אך ללא הועיל.

5. מר זרחיה הצהיר כי התוכנה הותקנה בביתו של ד"ר איסיקוביץ' עוד בתקופתו של מר נסים לוי, לצרכי עבודתו של ד"ר איסיקוביץ' (סעיף 39 לתצהירו של מר זרחיה).

מר זרחיה אף הצהיר כי בשלב מסוים, לאחר שהתובעת כבר נכנסה לתמונה, מסרה התובעת בעצמה את תכנת המקור לד"ר איסיקוביץ' על מנת שיתקין אותה בביתו מחדש, וזאת לאחר שד"ר איסיקוביץ' טען כי ילדיו מחקו חלק מהנתונים שהיו בה. מסירת תכנת המקור לד"ר איסיקוביץ' נעשתה על מנת לפטור את מר זרחיה מהצורך להגיע לביתו של ד"ר איסיקוביץ' לשם התקנה מחודשת של התוכנה (סעיף 41 לתצהירו של מר זרחיה).

עם זאת, מר זרחיה הבהיר כי במסירת תוכנת המקור להתקנה בביתו של ד"ר איסיקוביץ' לא הייתה כל כוונה מצד התובעת לאפשר לאחרון לעשות שימוש בתוכנה לצורך צדדים שלישיים.

6. לטענת התובעת, בשנת 2006 הסתבר למר זרחיה שהתוכנה משמשת בפועל גם את יתר הנתבעות, אשר ד"ר איסיקוביץ' משמש גם רופא וטרינר עירוני מטעמן. הדבר עורר ויכוח נוסף בין הצדדים, ונוהל ביניהם משא ומתן לפתרונו. דא עקא, הפשרה שהוצעה לא יצאה לבסוף לפועל , מאחר שהנתבעת 1 דרשה כי מר זרחיה יחתים את מר נסים לוי על מסמך לפיו המחה מר לוי את הזכויות בתוכנה לתובעת, דבר אותו לא יכול היה מר זרחיה לבצע מאחר שמר לוי, כזכור, נעלם.

בהמשך ניאותו הנתבעות לוותר על כתב ההמחאה, אך דרשו כתב שיפוי חתום על ידי מר זרחיה, למקרה שייתבעו על ידי מר לוי בגין השימוש בתוכנה, אך גם דבר זה לא בוצע בסופו של דבר.

בשלב מסוים, שמועדו המדויק שנוי במחלוקת בין הצדדים, חדלו הנתבעות לעשות שימוש בתוכנה.

עד כאן גרסת התובעת.

7. גרסתן של הנתבעות שונה מזו של התובעת במספר נקודות מהותיות .

ד"ר איסיקוביץ', המצהיר מטעם הנתבעות, משמש וטרינר רשותי לכל הנתבעות מאז שנת 1997. על כך אין חולק (ראו עדותה של גב' צופי צור מטעם הנתבעות בעמ' 67 ש' 5 – 12) .

במהלך שנת 2001 הוזמנו מחברת פור דוג 1,200 שבבים. חברת פור דוג סיפקה בפועל רק 1120 שבבים, ונותרה חייבת 80 שבבים, באופן ששולם לה ביתר סך של 3550 ₪.

במסגרת אותה עסקה הוזמנה מחברת פור דוג התוכנה, וכן מחשב נייד עליו הותקנה התוכנה לצרכי עבודתו של ד"ר איסיקוביץ' כווטרינר רשותי (ראו עדותו של ד"ר איסיקוביץ' בעמ' 51 ש' 17 – 18) . התוכנה הותקנה גם על עמדה אחת במשרדי הנתבעת 1, תוך שחברת פור דוג התחייבה לספק שירות ותמיכה לתוכנה, ללא תוספת תשלום. התקנה נוספת וללא עלות, לצורך גיבוי, בוצעה במחשב נייח בביתו של ד"ר איסיקוביץ', אך לדברי האחרון, כבר שנים שמחשב זה אינו קיים.

לטענת הנתבעות, הזמנת התוכנה נעשתה בעקבות הצעתה של חברת פור דוג, ולפיה להזמנת השבבים תצטרף גם הזמנתה של התוכנה האמורה, תוך שהסכמת הצדדים לא כללה תשלום נוסף כלשהו בגין מתן שירות לתוכנה, שירות שהתשלום בגינו גולם במחיר העסקה כולה (עדות ד"ר איסיקוביץ' עמ' 52 ש' 1 – 6). לדברי ד"ר איסיקוביץ', התוכנה ניתנה כ"בונוס" על הזמנת 1,000 שבבים לפחות , ובפועל הוזמנו 1,200 שבבים (עמ' 53 ש' 5).

במועד בו בוצעה העסקה עם חברת פור דוג עבד מר זרחיה כשכיר בחברה, אך ההתנהלות כולה הייתה מול מר נסים לוי.

לגרסת הנתבעות, חברת פורדוג היא שהתקינה במחשב ממשק יישובים תוך שיוך לשש הרשויות – הנתבעות כולן – בהן משמש ד"ר איסיקוביץ' וטרינר רשותי. קודם ההתקנה מסר ד"ר איסיקוביץ' למר לוי את רשימת כל היישובים בכל שש הרשויות המדוברות, ועל יסוד זה נבנה על ידי חברת פורדוג ממשק לקליטת נתונים עבור הרשויות כולן. לבקשתו של ד"ר איסיקוביץ' נבנה הממשק בחלוקה לשני קבצים ראשיים – האחד כונה "באר טוביה" , ו הוא כלל את רשימת היישובים בתחומי המועצה באר טוביה בלבד, ואילו האחר כונה "חוף אשקלון", ונכללה בו רשימת הישובים בחמש הרשויות הנוספות.

תמיכה טכנית לתוכנה ניתנה מעת לעת על ידי חברת פור דוג ללא תוספת עלות, ובוצעה בפועל על ידי מר זרחיה בעצמו, כעובד החברה.

חברת פור דוג אף מסרה לד"ר איסיקוביץ' דיסק התקנה של התוכנה, על מנת לאפשר תיקון תקלה באמצעות מתן הנחיות טלפוניות ללא צורך בשליחת טכנאי.

בשלהי שנת 2003 או במהלך שנת 2004 התקבלה סדרת מכתבים של מר זרחיה בעניין החלפת חברת פור דוג בתובעת. המכתבים נשלחו ללא שמר זרחיה טרח לברר את הפרטים, כגון מיהו הווטרינר הרשותי של הרשות אליה נשלח המכתב, או האם בכלל נערך חוזה שירות בעבר בין חברת פור דוג לבין הרשות. כך, לדוגמא, הציע מר זרחיה במכתביו לרשויות הנתבעות "לחדש" את חוזה השירות, אף שכלל לא נערך חוזה כאמור בינן לבין חברת פור דוג. בתשובה לפנייתו של ד"ר איסיקוביץ' בעניין זה למר זרחיה השיב לו האחרון "שלא להתייחס" למכתבים האמורים, והסביר שהמדובר במכתבים שנשלחו לרשויות נוספות (ראו עדותו של ד"ר איסיקוביץ' בעמ' 57 ש' 13 – 16). עוד הסביר מר זרחיה כי חברת פור דוג כבר אינה קיימת וכי כעת הוא "הכתובת" ולא נסים לוי.

בפועל, מתכונת העבודה שהייתה בעבר עם חברת פור דוג כלל לא השתנתה מבחינתו של ד"ר איסיקוביץ', ומר זרחיה לא התנה את המשך השימוש בתוכנה או מתן השירות בגינה בתשלום (ראו עדותו של ד"ר איסיקוביץ' בעמ' 57 ש' 1 – 5) .

8. ד"ר איסיקוביץ' הצהיר כי לא שינה דבר בתוכנה, וכי עבד כווטרינר רשותי של כלל הנתבעות משך כל התקופה בה הותקנה התוכנה במחשב, לשימושו. לדברי ד"ר איסיקוביץ', הדבר אף לא הוסתר כלל ממר זרחיה, ולראיה - למר זרחיה נמסרו מעת לעת דיסקיות גיבוי של נתוני המערכת שכללו נתונים הנוגעים לשש הרשויות כולן .

עוד הוסיף ד"ר איסיקוביץ' כי מר זרחיה עצמו שינה פרטים בתוכנה, כגון שינוי השם "פור דוג" לשמה של התובעת. כמו כן, לאחר שבשנת 2005 תוקן החוק, ערכה התובעת באמצעות מר זרחיה, ללא דרישת תשלום, שינוי בתוכנה המאפשר שליחת דיווח ממוחשב למאגר הכלבים הארצי במשרד החקלאות. טרם העדכון היה קיים בתוכנה "קובץ למשרד החקלאות", והעדכון אפשר משלוח ממוחשב ישיר שלו.

בנוסף, במהלך שנת 2006 אפשר מר זרחיה עצמו לד"ר איסיקוביץ לבצע עדכון של התוכנה על ידי הורדת קובץ העדכון מרחוק באמצעות מחשב. הנתבעות או מי מטעמן לא נדרש ו לחתום על הזמנה כלשהי או לשלם תשלום כלשהו כתנאי לקבלת העדכון האמור. בשלב מסוים הכניס מר זרחיה או מי מטעמו מגבלת עדכון התוכנה , על מנת להגדיל את הלחץ שהפעיל על הרשויות במהלך המגעים שניהל עמן , אך בהמשך הסימגבלה האמורה, וזאת לבקשתו של ד"ר איסיקוביץ.

9. ד"ר איסיקוביץ' עמד בתצהירו על כך שלא העביר, העתיק, הפיץ או שכפל באופן כלשהו את התוכנה, אלא התוכנה נמסרה לכתחילה לשימושו כווטרינר רשותי של כלל הרשויות הנתבעות, עוד בימיה של חברת פור דוג, וטרם כניסת התובעת לתמונה .

אציין, כי עדותו של ד"ר איסיקוביץ' לא נסתרה כלל על ידי התובעת.

10. הנתבעות הגישו תעודות עובד ציבור בעניין גרסתו הבסיסית של ד"ר איסיקוביץ' בדבר היותו וטרינר רשותי של כלל הנתבעות , ו כן בדבר אי שכפול, העתקה והפצה של התוכנה, כמו גם בדבר העדר חוזה התקשרות בין התובעת לבין הנתבעות 2-6 .

התובעת מצדה ויתרה על זכותה לחקור בחקירה נגדית את נותני התעודות (ראו בקשה מיום 13.9.16).

11. לגרסת הנתבעות, במהלך שנת 2006 החלה התובעת להעלות דרישות כספיות שונות שעניינן דמי שימוש בתוכנה ו תשלום בגין קבלת שירות בגינה. לאחר משא ומתן שנוהל בין הצדדים ניאותו הרשויות לשלם לתובעת, לפנים משורת הדין, סך של 18,000 בצרוף מע"מ לסיום כל המחלוקות ביניהן לבין התובעת בגין השימוש בתוכנה וקבלת השירות עבורה במהלך השנים 2005 – 2008.

בפגישה שנערכה בין מר זרחיה לבין נציגי מועצת באר טוביה כנציגת יתר הרשויות הוסכם כי תנאי לתשלום האמור יהא הצגת אישור התובעת לקבלת הזכויות בתוכנה מחברת פור דוג. דא עקא, מסמך כאמור לא הוצג, ובכלל זה לא הוצג המסמך שצורף כנספח 1 לתצהירי התובעת (ראו גם תצהירה של גזברית הנתבעת 1, גב' צופי צור , ועדותה בעמ' 69 ש' 1 – 25, וכן נספחים י'-יא' לתצהירי הנתבעות).

לפיכך, בסופו של דבר לא הושגה הסכמה בין הצדדים.

על פי הנטען, מאז שנת 2009 לא עושות הנתבעות עוד שימוש בתוכנה, אלא בתוכנה אחרת שנרכשה על ידן מספק אחר.

דיון

12. בחקירתו הנגדית של מר זרחיה עלה כי מר זרחיה אינו מתמצא בפרטי ההסכם שנערך בין חברת פור דוג ומר נסים לוי לבין הנתבעות (עמ' 2 ש' 18 – 28).

מר זרחיה אף אישר בחקירתו את דבריו של ד"ר איסיקוביץ' ולפיהם קיבל האחרון, עוד בימי חברת פור דוג, הדרכה כיצד להתקין את התוכנה מחדש בביתו, וזאת על מנת לחסוך בצורך לשלוח את מר זרחיה כטכנאי על מנת לתקן תקלות בתוכנה (עמ' 29 ש' 4 – 17 , עמ' 41 ש' 29 - 30).

כן הודה מר זרחיה, כי במכתבים ששלח לרשויות הנתבעות 2- 6 נזכר שמו של ד"ר איסיקוביץ' כווטרינר הרשותי של רשויות אלה . לדברי מר זרחיה, רשימת השמות של הווטרינרים הרשותיים נשלפה על ידו מרשימה של משרד החקלאות בעיקר, כשפעל לאתר את פרטי ההתקשרות עם כלל הרשויות. לדבריו , לא שת ליבו לכך ששמו של ד"ר איסיקוביץ' מופיע כווטרינר רשותי של רשויות נוספות בפרטי ההתקשרות שאסף, והעיקר מבחינתו היה לנסות ולהרחיב את קהל לקוחותיו בקרב הרשויות, על מנת "לפרוץ החוצה", כלשונו (עמ' 29 ש' 26 עד עמ' 30 ש' 31; הביטוי "לפרוץ החוצה" מופיע בעמ' 30 ש' 20).

מר זרחיה אף הסביר כי שלח פנייה לנתבעת 1 לחדש את חוזה השירות מאחר שהניח ש"נסים לא פראייר" וכי אם ניתן שירות על ידי חברת פור דוג "כנראה שיש התחייבות" (עמ' 31 ש' 5 – 18).

עם זאת, בדיעבד גילה מר זרחיה כי השירות לנתבעת 1 ניתן אף שלא נערך בין הנתבעת 1 לבין חברת פור דוג חוזה נפרד כלשהו למתן שירות (עמ' 31 ש' 21 – 22).

מר זרחיה הבהיר בעדותו כי לאחר שנסים לוי "נעלם", ומר זרחיה ניסה לטול לידיו את מושכות העסק, מטרתו ה ייתה "שהלקוחות ירגישו כמה שפחות שינויים ולא יסבלו מזה שנסים ברח" (עמ' 32 ש' 7 – 8).

מר זרחיה הוסיף ואישר שלא ידע כלל אם מר נסים לוי מכר לרשויות את התוכנה עצמה, או שמא אך את זכות השימוש בה, וכדבריו, "אני יודע שהוא מכר [את התוכנה] למרפאות פרטיות, אך יכול להיות שגם לרשויות, איני יודע" (עמ' 32 ש' 17).

בחקירתו הנגדית תיקן מר זרחיה את האמור בתצהירו, והבהיר כי הרשויות האחרות שצוינו בתצהירו כרשויות ששילמו עבור השימוש בתוכנה היו רשויות שאמנם עשו שימוש בתוכנה אך לא שילמו על כך דבר (עמ' 33 ש' 1 – 6).

13. לשאלה מדוע לא הודיע לד"ר איסיקוביץ' במועד מוקדם יותר שיחדל מלעשות שימוש בתוכנה כל עוד לא משולם תשלום בגין השימוש בה השיב מר זרחיה:

"אני וודים נפגשים פעמיים בשנה בכנסים ויחד איתו יושבים 160 וטרינרים, ולבוא עכשיו ולריב עם וודים והוא גם הצלם של ההתאחדות והכנסים שלהם, לא ולריב איתו לא היה חכם מצדי, ואז אמרתי לו תשמע בו נעשה סדר, עבדת בתוכנה תשלם מה שעבדת נסגור את הדברים" (עמ' 36 ש' 14 – 17).

מר זרחיה אף הוסיף כי מאחר שניהל משא ומתן עם ד"ר איסיקוביץ', אפשר לו "לפתוח בכל פעם את התוכנה" (עמ' 34 ש' 13 – 14 וכן עמ' 35 ש' 26 – 29) ).

דומה, כי זה המפתח להבנת התנהלותה של התובעת מול הנתבעות: התובעת קיוותה שהנתבעות ישכרו את שירותיה, ועל כן ניסתה "להלך בין הטיפות" בכל הנוגע לדרישות הכספיות שהעלתה מולן, תוך שניסתה, בד בבד, להמשיך ולספק את השירותים שקיבל ד"ר איסיקוביץ' בימיה של חברת פור דוג, תוך התאמת השירותים הללו לדרישותיו החדשות של משרד החקלאות. משעלה המשא ומתן על שרטון, והנתבעות ויתרו על שירותי התובעת, פנתה התובעת לאפיק אחר בדמותה של התביעה הנוכחית.

דברים דומים עולים מתמליל השיחה בין מר זרחיה לבין ד"ר איסיקוביץ מחוש פברואר 2008, אותה ביקשה התובעת לצרף כראיה נוספת מטעמה בפתח ישיבת ההוכחות שנערכה ביום 14.9.16.

14. התמונה האמורה מקבלת חיזוק משמעותי בעדותו של מר סטרוסלסקי מטעם התובעת : עד זה אישר בחקירתו הנגדית כי הלוגו של התוכנה לא השתנה לאחר "היעלמותו" של מר לוי וכניסתה של התובעת לתמונה (עמ' 17 ש' 10 – 15). עם זאת, לדברי העד הוכנו לתוכנה שינויים ועדכונים שונים בימיה של התובעת, בהתאם לשינויים שנדרשו על ידי משרד החקלאות (עמ' 21 ש' 26 – עמ' 23 ש' 7 , כן ראו חקירה חוזרת בעמ' 27 ש' 10 – 32) .

לדברי העד, מר זרחיה אינו מתכנת בהכשרתו או במקצועו, ועל כן פנה אליו על מנת להיעזר בו (עמ' 17 ש' 26 – עמ' 18 ש' 4). מר סטרולסקי סמך על מילתו של מר זרחיה כי ישלם לו בעתיד עבור שירותיו, "כשיהיה כסף", ובינתיים הסתפק מר סטרוסלסקי בתשלום סמלי (עמ' 18 ש' 27 – 30).

מר סטרוסלסקי לא הכחיש בעדותו כי "יכול להיות" שהתובעת אפשרה ללקוחותיה לעדכן את גרסת התוכנה שברשותם באמצעות התחברות לרשת האינטרנט ( עמ' 23 ש' 8 – 10). עם זאת, לא ידע ה עד לומר האם התובעת או מי מטעמה דרשה תשלום מהלקוחות עבור עדכוני הגרסה האמורים, אף שעל פי עדותו נשלחו העדכונים האמורים ללקוחות השונים בקובץ ביוזמתה של התובעת עצמה (עמ' 24 ש' 10 – 11).

לדברי העד, בשלב מסוים החליטה התובעת לשנות ממדיניות זו ולא אפשרה עוד "גישה חופשית" לעדכון התוכנה באמצעות רשת האינטרנט (עמ' 24 ש' 12 – 14).

כזכור, לדברי מר זרחיה עצמו בוטלה "חסימה" זו לעדכוני התוכנה, בכל הנוגע לנתבעות, לבקשתו של ד"ר איסיקוביץ'.

מר סטרוסלסקי אישר בעדותו, כי אף שעל פי הידוע לו אכן בוצעה "העתקה" של התוכנה שהותקנה במחשב של ד"ר איסיקוביץ', אין מר סטרוסלסקי יודע אם הפעולה האמורה בוצעה בהרשאתה של התובעת (עמ' 25 ש' 15 – 17). בהמשך הבהיר מר סטרוסלסקי כי במונח "העתקה" כיוון לפעולה של עדכון התוכנה (עמ' 25 ש' 23 – 24).

אלא שכזכור, מר סטרוסלסקי העיד כי "יכול להיות" שהתובעת אפשרה ללקוחותיה לבצע עדכון בעצמם באמצעות גישה לרשת האינטרנט, בקובץ שנשלח אליהם ביוזמת התובעת עצמה מבלי שנדרש תשלום עבור כך, ממש כפי שהצהיר מר זרחיה בעצמו (ראו לעיל).

מר סטרוסלסקי אף אישר בעדותו כי נשלח מעת לעת על ידי מר זרחיה לתת שירות לתוכנה, ועלה מדבריו כי למיטב ידיעתו, לא שולמה תמורה על ידי הנתבעות עבור השירות האמור (עמ' 24 ש' 15 – 25).

15. הנה כי כן, מסקנת הדברים היא שהתובעת ניהלה משא ומתן עם הנתבעות, במהלכו ביקשה לגרום לנתבעות לשלם עבור השירות השוטף שניתן על ידה בגין התוכנה. מר זרחיה, שניהל את המשא ומתן, לא היה בקיא כלל בפרטי ההסכמה בין הנתבעות לבין חברת פור דוג, ופעולותיו במהלך התקופה בה נוהל המשא ומתן נועדו לשכנע אותן לכרות עם התובעת הסכם חדש בנוגע לשירות שלא שילמו עליו בעבר.

במהלך התקופה האמורה לא התנתה התובעת את המשך מתן השירות, כמו גם את המשך עדכוני התוכנה על ידה, בתשלום כלשהו.

מבחינתן של הנתבעות, השימוש בתוכנה היה המשך ישיר לשימוש שנעשה בה על ידן (באמצעות ד"ר איסיקוביץ') בימיה של חברת פור דוג, בעקבות העסקה עם מר לוי.

כל עוד התנהל המשא ומתן בין הצדדים, נעשה השימוש בתוכנה ברשותו המלאה של מר זרחיה, שקיווה כי הנתבעות ימשיכו לשכור את שירותיו בעתיד.

רק משעלה המשא ומתן על שרטון, בשל דרישת הנתבעות להבטיח עצמן מפני תביעה עתידית של חברת פור דוג בגין התוכנה, שינתה התובעת מטעמה, והחלה לטעון להפרת זכות יוצרים תוך שהעלתה דרמטית את דרישותיה הכספיות מהנתבעות.

העולה מהמקובץ הוא, שאפילו אניח כי התובעת היא אכן בעלת זכות היוצרים בתוכנה, לא עלה ביד התובעת להוכיח כי הנתבעות או מי מטעמן הפרו את זכות זו (ראו סעיף 47 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, המגדיר הפרת זכות יוצרים כעשיית פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 11 לחוק בלא רשותו של בעל זכות היוצרים, כפוף לסייגים שאינם מענייננו כאן).

16. הנתבעות טוענות כי בנובמבר 2008 חדל מר זרחיה לאפשר לנתבעות לעשות שימוש בתוכנה , ולפיכך לא נעשה בה עוד שימוש על ידן (ראו עדותו של ד"ר איסיקוביץ' בעמ' 58 ש' 27 ובעמ' 59 ש' 1 ).

בהקשר זה אציין, כי אין חולק שבמהלך חודש דצמבר 2008 שלח מר זרחיה מכתבי התראה לנתבעות (נספח 11 לתצהירו של מר זרחיה).

לטענת התובעת, חרף עמדתה החד משמעית כפי שנוסחה במכתבי ההתראה האמורים, המשיכו הנתבעות לעשות שימוש בתוכנה גם במועד מאוחר יותר , באופן העולה כדי הפרת זכות יוצרים.

אני סבורה כי לא עלה ביד התובעת להוכיח גם טענה זו.

לשאלה בחקירה נגדית מדוע טוען מר זרחיה שנעשה שימוש בתוכנה על ידי הנתבעות לאחר חודש נובמבר 2008 השיב מר זרחיה:

"כי אני יודע בשנת 2009, ברוך [הכוונה לברוך ממשרד החקלאות], איך הוא יודע לדווח, כי היו שתי תוכנות בשוק, אחת של התוכנה לאוטומציה, ברוך היה יודע אם זה נשלח ממני או מחברה לאוטומציה. ואז ברוך אמר לי אלה שעובדים עם התוכנה שלך תפנה אליהם שידווחו זה הדיווח האחרון שלהם. ברוך דיבר אתי בשנת 2009 ואמר לי בוודאות שמדווחים מהמערכת, הוא דיבר אתי בחודש מאי" (עמ' 33 ש' 21 – 26)

דבריו של מר זרחיה נסמכו אפוא על דברים ששמע מנציג משרד החקלאות, שגרמו לו לחשוב כי נעשה שימוש בתוכנה על ידי הנתבעות גם במהלך שנת 2009.

לעומת זאת, ד"ר איסיקוביץ' העיד בחקירתו הנגדית כי ההתקשרות עם החברה החדשה התרחשה בתחילת שנת 2009, אף כי לא שלל אפשרות שהתוכנה החדשה הותקנה רק במהלך חודש מאי 2009 (עמ' 59 ש' 8 – 11, עמ' 60 ש' 1 – 3). אף על פי כן, לדברי ד"ר איסיקוביץ', לא נשלח למשרד החקלאות דוח עדכני במהלך שנת 2009 עד שהותקנה התוכנה החדשה:

"שלחתי דוח במרץ 2009 עם חיסונים של 2008. התוכנה חסומה ואי אפשר להוסיף אחרי 30.11.08 אפילו חיסון אחד. אבל יש רופאים וטרינריים פרטיים שהם שולחים דיווח באיחור. כל הפרטים שנשלחו במרץ חוסנו עד 2008.
ש. לא מעניין אותי מתי חוסן, מעניין אותי מתי דיווחת ת. דיווחתי במרץ 2009 דרך התוכנה" (עמ' 60 ש' 7 – 11).

חרף טענות התובעת בסיכומיה, איני סבורה כי המלים האחרונות בעדותו של ד"ר איסיקוביץ' שצוטטה לעיל מהווה הודאת בעל דין: הדגש בחקירת התובעת היה על השימוש בתוכנה לצורך דיווח ישיר למשרד החקלאות ולא לצורך הפקת קובץ באמצעותה ושליחתו באמצעות דוא"ל למשרד החקלאות . חרף המלים בהן בחר ד"ר איסיקוביץ', קריאת עדותו כמכלול מלמדת כי כוונת הדברים הייתה לאפשרות השנייה. ואכן, במסמכים שצורפו לתצהירו המשלים של ד"ר איסיקוביץ', שהוגש ביום 11.11.16, מפורטים הנתונים שדווחו באמצעות הד וא"ל למשרד החקלאות על ידי ד"ר איסיקוביץ' בחודש מרץ 2009, ועולה מהם כי המדובר בחיסונים שבוצעו עד סוף חודש אוקטובר 2008 ולא מעבר לכך.

יתר על כן, מקובץ הדיווח למשרד החקלאות שצירפה התובעת עצמה כנספח 2 לתצהירו של מר זרחיה עולה כי השידור האחרון למשרד החקלאות באמצעות התוכנה התבצע בחודש נובמבר 2008.

במאמר מוסגר אוסיף, כי בשים לב למחלוקת האמורה, ועל מנת לאפשר לתובעת לנסות ולהוכיח בכל זאת את טענתה, קיבלתי את בקשת התובעת לאחר שנחקרו כלל העדים, והוריתי על קבלת תעודת עובד ציבור ממשרד החקלאות בנוגע לשאלה מתי התקבל הדיווח האחרון מהתוכנה על ידי הנתבעות.

בתעודת עובד הציבור שהוגשה ביום 4.12.16 נאמר כי למשרד החקלאות "אין כל ידיעה מוסמכת אם הקובץ שהגיע [לידיו] הופק באמצעות תוכנה כלשהי ואיזו" .

בעלי הדין ויתרו על חקירה נגדית של נותן התעודה.

התובעת לא הציגה אפוא הוכחה כלשהי לכך שהנתבעות עשו שימוש מפר בתוכנה לאחר שנת 2008.

17. סיכומו של דבר, לא עלה ביד התובעת להוכיח את תביעתה, ואני מורה על דחייתה.

התובעת תישא בהוצאות הנתבעות כולן ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 25,000 ₪.

המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין.

ניתן היום, ב' שבט תשע"ח, 18 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צוות יישום רעיונות בע"מ
נתבע: מועצת באר טוביה
שופט :
עורכי דין: