ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תמיר קליסקי נגד עו"ד יוסי כהן :

לפני כבוד השופטת בכירה אושרי פרוסט-פרנקל

התובעים:
תמיר קליסקי

נגד

הנתבעים:

  1. עו"ד יוסי כהן
  2. זאב נחמה
  3. גל הדני
  4. יורם פויזנר

החלטה

הנתבעים הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף
לטענתם, המשיב הוא זה שפתח בקמפיין הכפשות מסיבי, מתוזמן ומכוער כנגד המבקשים 2-4 , חברי להקת אתניקס, לאחר שהם קיבלו החלטה להיפרד ממנו והוא הגיש מספר תביעות נגד הלהקה. הפרסומים נשוא כתב התביעה פורסמו במהלך הליכים משפטיים, שהתנהלו בין הצדדים, תוך כדי דיון ובהקשרו, שחלה עליהם הגנה מוחלטת עפ"י חוק לשון הרע. לטענת המבקשים מדובר בפרסומים הנוגעים לדעתם של המבקשים בנוגע להחלטות שניתנו במהלך ההליכים המשפטיים, להבאתן לידיעת הציבור.
בנוסף, טוענים המבקשים, היחסים בין מבקש 1 כב"כ המבקשים האחרים, למבקשים 2-4 הטילו על מבקש1 חובה חוקית לעשות את הפרסומים, בהתאם לס' 15(2) לחוק לשן הרע, והפרסומים נעשו כדי להגן על נתבעים 2-4.
עוד טוענים המבקשים, כי כתב התביעה אינו מגלה עילה או יריבות כלפי נתבעים 2-4. לטענתם, תגובת להקת אתניקס אינה תגובת מבקשים 2-4 .

לטענת המשיב, המבקשים מציגים תמונה מעוותת של ההליכים המשפטיים בין הצדדים . המשיב מפרט את ההליכים המשפטיים השונים בין הצדדים ואת ההחלטות שניתנו במסגרתם.
לטענת המשיב, הדברים המיוחסים למבקש 1, שבגינם הוא נתבע בתביעה זו הם דברים שהוא אמר לעיתונאי רז שכניק בתגובה לראיון שהנ"ל פרסם עם המשיב במוסף 7 לילות, כמפורט בס' 10, 11.3 ונספח ז' לכתב התביעה) , אינם דיון משפטי ולכן אינם חוסים תחת הגנת ס' 13(5( לחוק.
לטענת המבקשים שהיחסים בין המבקש 1 לבין מבקשים 2-4 הטילו על מבקש 1 חובה חוקית לעשות את הפרסומים, טוען המשיב, שס' 15(3) לחוק קובע שהנתבע עשה את הפרסום בתום לב מאחת הנסיבות האלו: היחסים שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום או ש הפרסום נעשה לשם הגנה על עניין אישי כשר של הנאשם או הנתבע, של האדם אליו הופנה הפרסום או של מי שאותו אדם מעוניין בו עניין אישי כשר. לטענת המשיב, מבקש 1 עשה את הפרסום שלא בתום לב, שכן כשאמר את הדברים שיקר ביודעין ולשקר ביודעין לא יכול לדור בכפיפה אחת עם תום לב. לטענת המשיב, מבקש 1 מייצג וייצג את המבקשים 2-4 בהליכים שבגינם ניתנו ההחלטות נשוא התביעות, כמפורט בסעיפים 12 ו- 19 לכתב התביעה ויש בהם לשלול כל אפשרות של טענת תום לב ובוודאי במסגרת סילוק על הסף כאשר לא התחילה מסכת הראיות בתיק.
לגבי הטענה לאי התאמה ביו נספח ח' לנטען בסעיף 16 לכתב התביעה , טוען המשיב שמדובר בנספח שגוי שצורף בטעות ולכן הגיש בקשה לתיקון טעות קולמוס/תיקון כתב התביעה בה הוא מבקש לצרף את נספח א' לבקשה כחלק בלתי נפרד מנספח ח' לתביעה .

מעיון בטענות המבקשים, עולה כי קיימת מחלוקת עובדתית לגבי השאלה האם הפרסומים חוסים תחת הגנת חוק איסור לשון הרע, הן בשאלת היות הפרסומים חלק מהליך משפטי, הן באלת תום הלב ובשאלות נוספות.
כדי להכריע בשאלות אלה, יש לשמוע את הראיות בתיק.
רק לאחר שיוכרע כי מדובר בפרסום המהווה לשון הרע, תיבדק טענת ההגנות שבחוק.
משכך, יש לדחות את הבקשה.
שאלת ההוצאות תידון בסיום ההליך.
כתב הגנה יוגש עד ליום 17.2.18
קדם משפט יתקיים ביום 4.3.18 בשעה 08:30


מעורבים
תובע: תמיר קליסקי
נתבע: עו"ד יוסי כהן
שופט :
עורכי דין: