ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד מולוגטה טפרה :

מספר פל"א 28052/2018
לפני כבוד ה שופט אייל כהן

המבקשת

מדינת ישראל

נגד

החשוד
מולוגטה טפרה ת.ז. XXXXXX509


נוכחים:
נציג המבקשת רס"ב יוחנן אורן
החשוד הובא לדיון באמצעות שב"ס
ב"כ החשוד עו"ד שי גבאי

פרוטוקול

נציג המבקשת, מוזהר כדין:
חוזר על האמור בבקשה.
מגיש תיק חקירה לעיון בית המשפט. מפנה לנספח הסודי – מוגש ומסומן במ/1.
המדובר בארוע של אלימות בין בני זוג. התקבלה תלונה במשטרה כי החשוד מאיים ותוקף את אשתו החשוד נעצר, נחקר, הכחיש כי תקף את אשתו ואיים עליה. לציין כי המתלוננת בעדותה מסרה כי רק תקף אותה ולענין האיומים, חזרה בה. כמובן שהדבר צריך עוד להבדק. מעבר לכך ישנן פעולות חקירה נוספות שבכוונתנו לבצע. לענין התקיפה, מדובר בזריקת בקבוק קולה. לציין כי כנגד החשוד עומד ותלוי מע"ת בגין עבירה דומה.

נציג המבקשת משיב לשאלות ב"כ החשוד:
ש. הבקבוק היה מלא או ריק
ת. מלא
ש. שפגע בה
ת. כן
ש. מתי היה הארוע
ת. ביום 18/01 בשעה 01:30
ש. איך החשוד הגיע למשטרה?
ת. כנראה שהובא על-ידי השוטרים
ש. מי הזמין את המשטרה
ת. אשתו
ש. האם מדוחות הפעולה של השוטרים עולה שהחשוד היה בגילופין ת. עולה שהוא היה בגילופין. אשתו מתארת שהוא חזר מארוע, שתוי.
ש. גם מבחינתה אותה זריקת בקבוק זירו או איומים היו תחת השפעת אלכוהול ת. נכון
ש. אשתו מסרה עדות במשטרה
ת. כן
ש. הספיקה לפנות בוקר או שגבו ממנה במקום
ת. הייתה במשטרה
ש. האם היו עדים לתקיפה או שזה רק הוא והיא ת. תשובה בפני בית המשפט
ש. האם צריך לחקור עדים
ת. כן
ש. מדוע לא עשו זאת או יכול להיות שעשו אתה לא יודע ת. לא חושב שעשו
ש. יש להם ילדים הגדול כנראה בן 6.
ת. כן
ש. האם צריך לגבות עדות מהילד
ת. תשובה בפני בית המשפט
ש. עימות יש כוונה לעשות?
ת. תשובה בפני בית המשפט
ש. אני הוזמנתי לייעץ לו בלילה והגעתי אליו בשעה 02:45.הוא היה נתון תחת השפעה של אלכוהול מדוע לא המתינו לשעות הבוקר כדי לחקור אותו, בשים לב לכך שהוא הובא לבית המשפט מאוחר.
ת. אין לי אינדיקציה למה. אני יכול ללמוד מקריאת עדות החשוד כי הוא עונה באופן רציונלי לשאלות שניתן

נציג המבקשת מסכם:
חוזר על הבקשה. מדובר בחשוד שזה לא פעם ראשונה בה הוא נחשד בתקיפת אשתו אף לפני כשנה, הורשע בגין עבירה דומה בהיותו בגילופין ומכאן עולה המסוכנות של החשוד מעבר לפעולות החקירה הניתנות לשיבוש. מדובר בבקשה מידתית שכן המעצר המבוקש הוא עד יום א' ואנו מקווים לסיים את החקירה עד מועד זה.

ב"כ החשוד מסכם:
חברי דיבר בסיכומיו על מסוכנות. מסוכנות הינה ספציפית כלפי אשתו. מבלי להקל ראש בחשדות לדברי חברי עולה כי מדובר בחשד לביצוע תקיפה סתם של בת זוג, באופן שזרק עליה לכאורה בקבוק משקה . לא ברור אם פגע או לא. לענין האיומים, חברי אומר שהיא חזרה בה, אבל גם אם לא אין מחלוקת כי לפחות בשעת הארוע וסמוך להבאתו לתחנה היה תחת השפעת אלכוהול. ספק אם יאשימו אותו בעבירת איומים. כשאני פגשתי אותו בתחנה אתמול נדף ריח אלכוהול מפיו. היה נדמה שהוא יכול לתקשר. היום בצהריים בחלוף 12 שעות פגשתי בו באולם בית המשפט ועדין אני יכול לומר שריח אלכוהול נודף מפיו. שאלתי אותו היום כמה הוא שתה אמר לי שהרבה כולל ויסקי. עוד דבר קריטי שהוא לא זכר אותי. הוא גם לא זכר מה קרה ומה הוא אמר ומה הוא נחקר. כנראה מבחינת מצבו לא בטוח שהדברים שאמר יכולים להעיד כי היה פיכח לחלוטין. בשים לב שהאישה נתנה עדות והוא נחקר. איני יודע אם צרי לחקור אדם נוסף, ככל שלא אפשר לשחררו בתנאים של הרחקה ומעצר בית אצל חבר שאפשר להביאו לכאן. לחילופין נבקש לצמצם את ימי המעצר באופן משמעותי וזאת על מנת לפקח על החקירה. מחר תובע תורן יכול להכין כתב אישום או לפחות הצהרת תובע.


החלטה

בפני בקשה ראשונה להארכת מעצרו של החשוד, למשך 4 ימים נוספים. החשוד נעצר היום 18/01/18, בשעה 04:30. לחשוד מיוחס ביצוע עבירת תקיפה סתם- בן זוג.

עיינתי בחומר החקירה ובנספח הסודי במ/1. על יסוד אלה מצאתי כי קיים חשד סביר, לפיו החשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו.

לבד מן האמור בנספח הסודי, אפנה במיוחד למסמכים המסומנים במ/2 עד במ/3.

המבקשת הציגה לעיוני רשימת פעולות חקירה הנדרשות לטעמה, לשם השלמתה. לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ובשים לב לחומר החקירה שהוצג בפניי, נחה דעתי כי יש לאפשר את מיצוי החקירה וכי אין מנוס מלעשות כן, בעת הזו, בעוד החשוד נתון במעצר. בהקשר זה ראו במיוחד פעולות 2 עד 4 ב-במ/1. מדובר בפעולות בנות שיבוש. דגש מיוחד יש ליתן לביצוע פעולה מס' 3 בהקדם האפשרי.

שוכנעתי כי קיים יסוד סביר לחשש, כי שחרור החשוד בעת הזו עלול להביא לשיבוש מהלכי משפט. עוד שוכנעתי כי קיים יסוד סביר לחשש, כי החשוד יסכן את בטחון הציבור וכי לא ניתן להשיג את מטרת המעצר באופן שבו הפגיעה בחירותו תהא פחותה.

בהקשר זה יצוין כי לחובת החשוד הרשעה אחת קודמת. במסגרת ת.פ. 8525-01-16 (שלום רמלה) הורשע החשוד על-פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בכתב אישום שייחס לו את תקיפת אותה רעיה, אף אז לאחר ובעקבות שהיה תחת השפעת אלכוהול. בגין האמור נידון החשוד למאסר מותנה, אשר תלוי וקיים כבר הפעלה נגדו, היה ויורשע בעבירה בה הוא נחשד כעת. גם מנתון זה ניתן ללמוד משנה תוקף על מסוכנותו הלכאורית של החשוד לבטחון המתלוננת.

לאור טיבם של פעולות החקירה, בחנתי לא אחת עם נציג המבקשת אפשרות לבצען באופן שבו לא יוארך המעצר באופן מלא כמבוקש. אציין כי היום הוא יום חמישי בשבוע, והשעה כעת 14:25. על רקע כל שציינתי לעיל ובשים לב לפעולות החקירה הנדרשות, באתי כלל מסקנה כי אין מנוס אלא מקבלת הבקשה במלואה.

לאור האמור אני מורה על המשך מעצרו של החשוד עד ליום 21/01/18 .

ברי כי ככל שיסתיימו הליכי החקירה עוד בטרם המועד האמור, או ככל שיהא טעם אחר לעשות כן, רשאית המבקשת לשחרר את החשוד בתחנת המשטרה.

ככל שתתבקש הארכת מעצר נוספת, יובא החשוד לבית המשפט עד לא יאוחר מן השעה 12:00.

מותרת הכנסת ציוד בסיסי בהתאם לנהלי שב"ס.

ניתנה והודעה היום ב' שבט תשע"ח, 18/01/2018 במעמד הנוכחים.

אייל כהן , שופט

הוקלד על ידי אפרת אלבכר


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: מולוגטה טפרה
שופט :
עורכי דין: