ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נחשון איתן מרגליות נגד ג'קי ביטון ליין בע"מ :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובע

נחשון איתן מרגליות

נגד

הנתבעת

ג'קי ביטון ליין בע"מ

פסק דין

רקע
1. לפניי תביעה במסגרתה מבקש התובע לחייב את הנתבעת לשלם לו סך כולל של 2 ,500 ₪. רכיבי התביעה הם סך של 1,079 ₪ השבת כספים שנאלץ התובע לשלם שלא כדין לנתבעת והיתרה פיצוי בגין הוצאות ועגמת נפש שנגרמו לתובע לטענתו עקב התנהלותה של הנתבעת כלפיו.

טענות התובע
2. התובע רכש 2 פסלי שיש מבית מסחר בויטנאם, שילם את מלוא תמורתם וכן את מלוא התשלום הנדרש עבור משלוחם לישראל, למעט הוצאות בנמל היעד.
ביום 03/03/17 קיבל התובע הודעה שהמשלוח יצא לישראל והנתבעת היא הסוכן שמטפל במטען בישראל. ביום 16/03/17 קיבל התובע הודעה מנציגת הנתבעת בשם ענבל נהרי כי המטען עומד להגיע לישראל באמצעות הנתבעת וכי ההובלה שולמה מראש במלואה, ענבל הציעה לתובע להיעזר בשירותי עמ ילות מכס של הנתבעת אך הוא סירב לכך.

3. ביום 30/03/17 קיבל התובע הודעה טלפונית מהנתבעת כי המטען שלו הגיע לנמל אשדוד אולם, מופיע אצלם חוב בסך של 1660 ₪ והמטען ישוחרר רק לאחר תשלם חוב זה לנתבעת . התובע ניסה לברר אצל הנתבעת כיצד נוצר החוב כאשר כל הוצאות ההובלה לישראל כבר שולמו לנתבעת ע"י הספק בויטנאם. התובע לא השתמש בשירות כלשהו של הנתבעת לא עמילות מכס, לא אחסון, ולא על שום שירות אחר. על שירותים אלו כולם שילם התובע בנפרד.
לאחר בירורים שונים עם ערן יובל נציג הנתבעת, בדלית ברירה , כדי לאפשר את שחר ור המטען מהנמל , שילם התובע לנתבעת סך של 1660 ₪ תוך כדי שהוא מודיע כי בכוונתו לתבוע סכום זה בחזרה.

טענות הנתבעת
4. הנתבעת הינה חברה העוסקת במתן שירותי שילוח בינלאומי, אשר מעולם לא התקשרה עם התובע אלא, עם צדדים שלישיים. הנתבעת שימשה מעין "תיבת דואר "למסירת המטען לתובע, לתת לו "פקודת מסירה" כנגד "שטר מטען" (חוזה הובלה) בו מ צוין במפורש כי ההוצאות בארץ תשולמנה ע"י התובע לנתבעת.

5. חשבון הספק של התובע מציין כי תנאי המטען הם CFR שהינם ראשי תיבות של המילים cost and Freight , כלומר שהספק חייב את התובע בגין ההוצאות בויטנאם ואת ההובלה לישראל בלבד. הכל בכפוף לשטר המטען והצרופה שלו שבאה לרבות את מה שעליו לשלם בארץ.

6. הסכומים ששילם התובע לנתבעת אינם תשלומים כפולים או מיותרים אלא, שירותים אחרים מאלה עליהם שילם התובע בנפרד. לכתב ההגנה צורף נספח שטר המטען שהוא למעשה נחשב כהסכם בין המוכר – הספק לבין הקונה – התובע. ראה שורה 14 מלמעלה, מנהל הנתבעת הראה את המסמך לתובע בו כתוב שהחיובים המקומיים יחולו על הקונה בלבד.

הדיון בתביעה
7. התקיים לפניי דיון בו העידו התובע ומר ג'קי ביטון מנהל ובעלים של הנתבעת. במהלך הדיון ולאור סכום התביעה הגרעיני 1079 ₪ ניסיתי להביא את הצדדים להסכם פשרה שייתר את הצורך במתן פסק דין זה, אך הדבר לא צלח.

דיון והכרעה
8. כידוע על התובע החובה להוכיח את תביעתו בהתאם לעיקרון "המוציא מחברו עליו הראיה". נטל ההוכחה הוא נטל הבאת הראיות נקבע במשפט האזרחי על פי "הטיית מאזן ההסתברות" לאחר שבית המשפט בוחן את מהימנותן של הראיות שבפניו ,את דיותן ואת משקלן (רע"א 3646/98 כ.ו.ע. לבניין נ' מנהל מע"מ פ"ד נז (4)981(2003).

9. לאחר עיון בכתבי הטענות, ושמיעת עדויות הצדדים בדיון שהתקיים לפניי, הגעתי לכלל מסקנה כי התובע לא עמד בנטל להוכיח את תביעתו ולפיכך , דינה של התביעה לה ידחות.

10. אין חולק כי הנתבעת משמשת כסוכן של הספק בחו"ל שמכר את המטען לתובע. הצדדים חלוקים אשר לפרשנות האמור בשטר המטען והאם נקבע בו כי גם הוצאות הנתבעת כבר שולמו על ידי התובע לספק בחו"ל אם לאו.

11. התובע טען כי פנה אל הספק בחו"ל כדי לוודא עמו שאכן ביקש מהנתבעת לבות ממנו כספים, לטענתו השיב על כך הספק בשלילה. לא מצאתי כי התובע הציג אישור בכתב לביסוס טענה זו . טענה זו גם עומדת בסתירה לאמור בשטר המטען לפיו על התובע לשלם את ההוצאות בארץ.

12. לסיכום, אני קובע כי התובע לא עמד בנטל להוכיח את תביעתו ולפיכך אני מורה על דחיית התביעה. בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

בקשת רשות ערעור לבימ"ש מחוזי מרכז לוד בתוך 15 ימים ממועד קבלת העתק פסק הדין .

ניתן היום, ג' שבט תשע"ח, 19 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נחשון איתן מרגליות
נתבע: ג'קי ביטון ליין בע"מ
שופט :
עורכי דין: