ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טוביה גולן נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופט בדימוס הרווי גרובס

התובע

טוביה גולן

נגד

הנתבעים

  1. איילון חברה לביטוח בע"מ
  2. מקריאניס שלח ויקטוריה
  3. מגדל חברה לביטוח בע"מ

צד ג' 1. מקריאניס שלח ויקטוריה

2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

פסק-דין

עם בעלי הדין הסליחה בגין האיחור במתן פסק-הדין.

1. זו תביעה לפיצוי ותגמולי ביטוח בקשר לתאונת דרכים שארעה ביום 06.09.16.
הנתבעת 1 היא שביטחה את רכב התובע.
הנתבעת 2 נהגה ברכב שפגע ברכב התובע.
הנתבעת 3 מבטחת את הנתבעת 2.

2. המחלוקת בין התובע לנתבעת 1 מתמקדת בסכומים שהנתבעת 1 סירבה לשלם:
א. תיקון הרכב - 5,520 ₪.
ב. ירידת ערך - 4,558 ₪.
ג. השתתפות עצית – 675 ₪.
סה"כ: 10,753 ₪.

אולם התובע מעמיד תביעתו על שך 9,022 ₪.

3. באשר לנתבעת 2 ולמבטחת שלה נתבעת מס' 3:
התובע עותר לסכומים הבאים:
התובע נאלץ להפעיל את הפוליסה שלו וטוען שבשל כך הפסיד את הסכומים הבאים:
א. אובדן העדר תביעות במשך 3 שנים - 3,629 ₪.
ב. הוצאות שמאי - 2,500 ₪.
ג. השתתפות עצמית (בכפוף להחזר
מהנתבעת 1). - 1,350 ₪.
סה"כ: 9,655 ₪.

4. הנתבעת 1 טוענת ששילמה לתובע את כל נזקיה. הנתבעת 1 מסתמכת על חוות דעת נגדית של מר יצחק זריהן.
הנתבעת 2 טוענת שכל סכום שהיא תחויב לשלם יש להטיל על מבטחה, הנתבעת 3.
כמו כן, היא טוענת שלא מן הנמנע שהיא הצטרפה לתאונה קיימת – כלומר התובע פגע ברכב שלפניו לפני שהנתבעת פגעה ברכבו.
רק ביום הדיון אושר בעל פה על ידי נציגי הנתבעת 3 שאכן לנתבעת 2 כיסוי ביטוחי מלא.

5. לטענת התובע רכבו קיבל מכה מאחור ונזרק על הרכב שלפניו. לכן היו נזקים בשני מוקדים. עוצמת הפגיעה הייתה כזו שנפתחו כריות האוויר.
התובע מסתמך על שמאות של צרפתי אברהם. מר צפרתי בדק את הרכב ביום 13.09.16.
מר זריהן בדק את הרכב לאחר מספר חודשים ולאחר תיקונו ביום 30.01.17.

6. במהלך הדיון הנתבעים 2 ו-3 הסכימו שאין מחלוקת על האחריות לתאונה וחזרו מהטענה כאילו הנתבעת 2 הצטרפה לתאונה קיימת (ראה דברי מר חבר עמ' 4 לפר' שורות 24-25).
מר חבר טען שהסכומים היחידים שהנתבעים 2 ו 3 חייבים לשלם הם ההשתתפות העצמית והשתתפות עצמית לירידת ערך. יתר טענות התובע מופנות למבטחת שלו, הנתבעת 1.

7. במהלך הדיון מלבד עדות התובע, בית המשפט שמע את דברי מר זריהן.

8. באשר להודעת צד ג' שנשלחה אל הנתבעים על ידי הנתבעת 1:
התברר כי הודעה זו הוגשה לבית המשפט ביום 11.09.17 ולא בוצעה מסירה לצדדי ג'.
מר חבר מטעם צדדי ג' טען שאין מקום לדון בהודעה משום שהנתבעת 3 אכן הסכימה לתת כיסוי ביטוחי לנתבעת 2.
מהותה של ההודעה היא שבמידה והתובע יצליח בתביעתו נגד הנתבעת 1, זכותה לקבל כל סכום שנפסק מאת הנתבעים 2 ו-3.
בית המשפט לא התבקש במהלך הדיון להחליט בנדון, ובפעול הצדדים דנו בכל השאלות הקשורות לתביעה ולהודעה צד ג.. לכן בית המשפט אכן ייתן החלטתו בנדון במסגרת פסק הדין.

9. התביעה נגד הנתבעת 1:
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים החלטתי לקבל את התביעה של התובע כנגד הנתבעת 1 ולהלן נימוקי:
א. נפלה טעות בחוות דעתו של מר זריהן כאשר לא הוסיף 2% לשווי הרכב של התובע (הוא אכן אישר זאת בעדותו – ראה עמוד 5 שורה 27). לכן בסיס ההערכה של העד לא מדויק.
כמו כן, מר זריהן הפחית 18% מערך הרכב משום שדובר ברכב מליסינג אך אם אישור של "רכב צמוד". התובע הגיש דף מיצחק לוי לפיו טען התובע שיש להפחית רק 12% גם בנקודה זו.
דעתי היא שהתובע צודק. לכן מר זריהן טעה גם בנקודה זו. כל הגנתה של הנתבעת 1 התבססה על שמאותו של מר זריהן – לכן עמדת הנתבעת 1 לא מתקבלת.

ב. לכן עתירותיו של התובע נגד הנתבעת 1 מתקבלות.

10. התביעה כנגד הנתבעת 2:
א. כאן צודק מר חבר ש האחריות של הנתבעת 2 היא לנזקים עקיפים מהפעלת הפוליסה.
ב. על הנתבעת 2 לשלם לתובע השתתפות עצמית 1,350 ₪.
באשר לאובדן העדר תביעות – עתירה זו מקובלת רק בגין שנה בלבד קרי: 1,204 ₪.
ג. לכן העתירה נגד הנתבעת 2 מקובלת באופן חלקי.

11. הודעת צד ג':
אני דוחה את ההודעה ללא צו להוצאות ולהלן הנימוקים לכך:
א. התברר בדיון שהנתבעת 1 כבר פנתה בתביעת שיבוב נגד הנתבעת 3, כמבטח של הנתבעת 2.
ב. לכן הודעת צד ג' מהווה תביעה נוספת באותו עניין ואין מקום לדון בה.

12. לאור כל האמור אני מורה כדלקמן:
א. על הנתבעת 1 לשלם לתובע 9,022 ₪ ועוד 750 ₪ הוצאות הדיון. הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.
ב. על הנתבעים 2 ו-3 לשלם לתובע סך של 2,559 ₪ וכן הוצאות הדיון בסך 750 ₪. הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ב' שבט תשע"ח, 18 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טוביה גולן
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: