ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מעלאוי כמאל נגד בן - בטחון בע"מ :

לפני: כבוד הרשם טארק חסנין
התובע:
מעלאוי כמאל
ע"י ב"כ: עו"ד מרואן גביש

-
הנתבעת:
בן - בטחון (1989) בע"מ

החלטה

מונחת לפני בקשת התובע לביטול החיוב בהוצאות שנפסקו במסגרת ההחלטה בבקשה לתיקון כתב התביעה מיום 14.12.17.
הנתבעת מתנגדת לבקשה.
ראשיתו של הליך זה בתביעה שהגיש התובע ביום 16.02.17 כנגד הנתבעת לתשלום דמי חגים,פדיון חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי נסיעות, הודעה מוקדמת, דמי מחלה, פיצויים לדוגמא ומענק עבודה ובסה"כ 23,895 ₪.
מטעם הנתבעת הוגש כתב הגנה וביום 10.09.17 התקיים דיון מקדמי במעמד הצדדים. במסגרת הדיון הועלתה על ידי בית הדין הצעה לסיום התיק בפשרה ומשלא התקבלה, נקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית והתיק נקבע לדיון הוכחות.
ביום 14.11.17 הגיש התובע בקשה לתיקון כתב התביעה על דרך של הוספת רכיב תביעה חדש "פיצויי פיטורים" וביטול הדרישה להודעה מוקדמת, חופשה שנתית, דמי חגים, דמי מחלה ופיצויים לדוגמא כך שסכום התביעה לאחר התיקון יועמד ע"ס 13,813 ₪.
הנתבעת התנגדה לתיקון כתב התביעה.
בהחלטה מיום 14.12.17 נעתר בית הדין לבקשה לתיקון כתב התביעה, ובד בבד, חויב התובע לשאת בהוצאות הנתבעת בסך 1,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים, ללא קשר לתוצאות ההליך. כאן המקום להעיר, כי תיקון כתב התביעה אינו בכפוף לתשלום ההוצאות.
כעת, מבקש התובע לבטל את החיוב בהוצאות. לדידי התובע היה ראוי לאפשר לו לתקן את תביעתו מבלי להטיל עליו הוצאות כה גבוהות. עוד טען התובע, כי אמנם הנתבעת הגישה כתב הגנה מטעמה והתייצבה לדיון מקדמי בתיק זה ובתיקים אחרים שהוגשו נגדה, אולם אין להתעלם מהעובדה כי לא התקיים דיון בכל התיקים לפרטי פרטים הואיל והוצע על ידי בית הדין מתווה לסיום התיק בפשרה.
הנתבעת מתנגדת לבקשה. הנתבעת סבורה כי דין הבקשה להידחות תוך חיוב התובע בהוצאות. לטענת הנתבעת, התובע מבקש להשיג על החלטת בית הדין בדרך של בקשה לביטול ההחלטה במקום להגיש ערעור. לדידי הנתבעת, היה על התובע לבדוק ולבחון את תביעתו מלכתחילה טרם הגשתה, ולא רק לאחר הדיון שהתקיים במעמד הצדדים ובעקבותיו. לטענת הנתבעת, התקיים דיון ענייני ממושך שארך מספר שעות במקום דיון רגיל, במהלכו נדונו כל התיקים וכל תיק בנפרד, לרבות עילות התביעה בכל אחד מהתיקים.
עוד ובנוסף, במהלך הדיון המוקדם עמד התובע על טענותיו ודרישותיו ולא העלה כלל את האפשרות כי יגיש בקשה לתיקון כתב התביעה. בית הדין התיר לתובע לתקן את תביעתו אולם אין להתעלם מכך שהנתבעת תצטרך להגיש כתב הגנה נוסף ולהתייצב לדיון מקדמי נוסף, במסגרת כל אחד מהתיקים שהופרדו. לנתבעת נגרמו הוצאות לא מבוטלות.
בהתאם להלכה הפסוקה הערכאה הדיונית רשאית לשוב ולדון בהחלטות קודמות שנתנה אך בנסיבות חריגות. במסגרת בר"ע (ארצי) 54173-07-15 דורית איזנברג-בכר נ' שירותי בריאות כללית (ניתן ביום 6.9.15) נפסק, בין היתר, כדלקמן:

"יפים לענייננו כאן קביעותיו של בית דין זה בפסק הדין בעניין יוסי לוי מפי השופטת לאה גליקסמן וכך בלשון פסק הדין: "כלל ידוע הוא כי החלטת ביניים אינה יוצרת מעשה בית דין, ולפיכך הערכאה שהחליטה אותה בראשונה, רשאית לשוב ולדון בה ואף לשנותה [ע"א 450/64 איזנר נ' פינקלשטיין, פ"ד יט (1) 655; ע"א 161/73 ארדה נ' סמסונוב, פ"ד כח(2) 228; ע"א 37/68 גינז נ' מאירי, פ"ד כב (1) 525]. עוד נקבע בפסיקה, כי נסיבות חדשות, אשר התרחשו לאחר מתן ההחלטה המקורית, פותחות פתח לשינויה על ידי הערכאה שנתנה אותה [ ע"א 3604/02, רע"א 4015/02 אילן אוקו נ' יחיאל שמי ואח' פ"ד נו(4), 505; וראו גם: י' זוסמן סדרי הדין האזרחי [מהדורה שביעית, ש' לוין עורך, 774 (1995)]. .......
למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור לעיל כדי לקבוע שבעל דין יכול להגיש בקשות חוזרות ונשנות בעניינים שנדונו כבר על ידי בית הדין, וכי כל אימת שתוגש בקשה "משופרת ומשודרגת" בעניין בקשה שנדחתה, ידון בה בית הדין מחדש. על מנת שבית הדין ידון מחדש בבקשה שניתנה בה החלטה נדרש בעל הדין להוכיח שינוי נסיבות או קיומן של ראיות חדשות, אשר לא היו בידיו והוא לא היה יכול להשיגן בשקידה סבירה במועד הגשת הבקשה שנדחתה" (ע"ע 224/07 יוסי לוי – Jinyu Chi [פורסם בנבו] (28.5.07), בפסקאות 5-7).
וכן ראו בפסק דינו של בית המשפט העליון רע"א 1574/11 שטראוס שיווק בע"מ נ' משה אורמן [פורסם בנבו] (14.7.11), הדברים בזו הלשון: "לעניין זה יצויין כי ככלל דרך המלך לתקיפת החלטות של בתי המשפט אינה בדמות הגשת "בקשה לעיון חוזר" כל עוד לא חל שינוי נסיבות המצדיק את העיון מחדש, שכן אין לפנות לבית המשפט שנתן את ההחלטה בבקשה חוזרת באותו עניין כאשר הטענות הינן "ערעוריות" באופיין. עם זאת, כאשר לא חל שינוי נסיבות רשאית הערכאה שנתנה את ההחלטה הראשונה לשנותה, אולם זאת רק במקרים נדירים כאשר מתברר לבית המשפט כי נתן החלטה מוטעית, בייחוד כאשר מדובר בתיקון שאין בו כדי לפגוע בזכויות הדיוניות והמהותיות של הצד שכנגד [ראו: ע"א 3604/02 אוקו נ' שמי, פ"ד נו(4) 505, 508 (2002) (להלן: עניין אוקו); ע"א 3537/03 זאב בר בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד נו(4) 568, 575-574 (2005); רע"א 8205/08 מצלח נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ([פורסם בנבו], 12.11.2008) בסעיף 9]" (שם, בפסקה 13)".

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ובהתחשב בפסיקה שצוטטה לעיל מצאתי לדחות את הבקשה, שכן לא חל כל שינוי בנסיבות מאז מתן ההחלטה ועד למועד הגשת הבקשה. ככל שהתובע סבור, כי סכום ההוצאות גבוה או שלא היה מקום לפסוק אותן כלל, עמדה בפניו האפשרות לערער על ההחלטה. התובע לא הצביע על כל שינוי שחל בנסיבות המצדיק "עיון מחדש" בהחלטה ובוודאי לא ביטולה.

יחד עם זאת, אני מורה על הארכת המועד לתשלום ההוצאות ב- 60 ימים נוספים.
אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ג' שבט תשע"ח, (19 ינואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מעלאוי כמאל
נתבע: בן - בטחון בע"מ
שופט :
עורכי דין: