ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס פנסיה וגמל בע"מ נגד רחמים ברזני :


בפני כבוד ה שופטת מרים אילני

מבקשת

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

נגד

משיב
רחמים ברזני

החלטה

הכספים המגיעים לחייב על פי פוליסת הביטוח אינם "נכס נד" לעניין חוק המשכון, אלא הם זכות לקבלת כספים מאת הגוף המוסדי, ולכן לא ניתן לראות בהימצאותם של הכספים בידי הגוף הפיננסי משום משכון מופקד.

מאותו הטעם הכספים גם אינם "מיטלטלין" לעניין חוק המיטלטלין, ולכן ספק אם ניתן לראותם כעיכבון לפי חוק המיטלטלין אף שנתתי דעתי לסעיף 13(אׂׂ) שבו המחיל את החוק גם על זכויות "ככל שהדבר מתאים לעניין". (ראו והשוו פשר (חי' 4384-09-16 מוסלימני נ' הכנ"ר (16.10.17)).

מכל מקום זכות העיכבון קיימת מכוח דין או חוזה, והמבקשת לא הראתה כל בסיס לקיומה של זכות עיכבון על פי דין או על פי חוזה ההלוואה.

עם זאת, למבקשת יש זכות קיזוז על פי הסכם ההלוואה.

לנוכח האמור, המבקשת תהיה רשאית לקזז את הסכומים המגיעים לה על פי ההלוואה, מן הסכומים המגיעים לחייב על פי פוליסת הביטוח בכפוף להגנות שיש לכספים אלו על פי כל דין.

החייב הודיע כי הוא אינו מסכים לפידיון כספים המיועדים לקצבה וטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה. כפועל יוצא לא ניתן כיום לקזז מתוך כספים אלו. ככל שתוגש בקשה למימוש הכספים או שהחייב יסכים למימושם ויבקש לעשות כן, הדבר יהיה בכפוף לזכות הקיזוז של המבקשת.


מעורבים
תובע: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתבע: רחמים ברזני
שופט :
עורכי דין: