ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איסו זאודה נגד מלונות פתאל בע"מ :

לפני: כבוד הרשם טארק חסנין
התובעת:
איסו זאודה
ע"י ב"כ: עו"ד אלמוג ישמח

-
הנתבעת:
מלונות פתאל בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד בועז אורמן

החלטה

לפני בקשת התובעת לתיקון כתב התביעה ותגובת הנתבעת.
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת הנתבעת ובכלל החומר המצוי בתיק, וכן בשים לב לשלב בו מצוי התיק ובהתאם למגמת בתי הדין לעבודה להתיר תיקון כתבי טענות על מנת לאפשר לתובע יומו בבית הדין ובכדי שהתמונה המלאה של הסוגיות השנויות במחלוקת בין הצדדים תהיה בפני בית הדין , באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לתיקון כתב התביעה להתקבל.
המזכירות תקלוט את כתב התביעה שצורף לבקשה מיום 19.12.17 לתיקיית כתבי טענות בתיק. לנוכח סכום התביעה המתוקן, המזכירות תשנה את סיווג התיק בהתאם ותבחן קיומם של הפרשי אגרה.
כתב הגנה מתוקן יוגש בתוך 30 ימים.

אשר להמשך ההליכים בתיק:

הצדדים ישלימו הליכי גילוי ועיון במסמכים. למען הסר ספק, יגיש כל צד בתוך 14 ימים מיום הגשת כתב הגנה מתוקן בתיק, תצהיר גילוי מסמכים, אליו יצורף עותק מכל המסמכים הכלולים בו והרלבנטיים לשאלות שבמחלוקת.

התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, לא יאוחר מיום 30.03.18. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת תביעתה. עותק ישלח ישירות לב"כ הנתבעת.
הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה בתוך 30 ימים מיום קבלת תצהירי התובעת. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת הגנתה. עותק ישלח ישירות לב"כ התובעת.
ככל שלא יוגשו תצהירי התובעת במועד, תמחק התובענה על הסף על פי תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991. ככל שלא יוגשו תצהירי הנתבעת במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות.
על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות. על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית. עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד.
לאחר הגשת תצהירי התובעת, יועבר התיק לכבוד הנשיא, השופט אלכס קוגן, להמשך טיפול.
עיון ביום 30.03.18 למעקב אחר הגשת תצהיר התובעת.
שאלת ההוצאות תידחה לסוף ההליך.

ניתנה היום, ג' שבט תשע"ח, (19 ינואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: איסו זאודה
נתבע: מלונות פתאל בע"מ
שופט :
עורכי דין: