ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'ולייט אלבז נגד ראובן נחונייב :

בפני כבוד השופט משה אלטר (שופט עמית)

התובעי

  1. ג'ולייט אלבז
  2. דוד אלבז

נגד

הנתבעים

  1. ראובן נחונייב
  2. ש. שלמה מכירת רכב (2000) בע"מ

פסק דין

1) נתבעת 2 (להלן: "הנתבעת"), הינה חברה בע"מ העוסקת, בין היתר, במכירת כלי רכב משומשים ולה סניפים ברחבי הארץ.

נתבע 1 הינו יועץ לענייני מכירת רכבים משומשים מיד ראשונה ומספק לנתבעת שירותי ייעוץ.

2) בתאריך 2/4/17, או בסמוך לכך, הגיעה התובעת 1 (להלן: "התובעת") לסניף נהריה של הנתבעת ורכשה ממנה, במסגרת עיסקת "טרייד אין", רכב אופל אסטרה, מס' רישוי 72-021-13 , שנת ייצרו 2012 ( להלן: "האופל") ובתמורה היא מסרה לנתבעת את ריכבה, סיאט איביזה מס' רישוי 14-957-13, שנת יצור 2013 (להלן: "הסיאט") והוסיפה סכום של 16,500 ₪.

בקשר לעיסקה נחתם בין הצדדים, ביום 2/4/17, הסכם למכירת רכב שמספרו 307632 (להלן: "ההסכם").

3) לטענת התובעת, כעולה מכתב התביעה וממסמך ההבהרות, אותו הגישה בפתח ישיבת יום 17/12/17 (מוצג ת/1), נציג המכירות של הנתבעת ניצל לרעה את חוסר נסיונה, הטעה אותה בהצגת המחירון של כלי הרכב, הסתיר ממנה את העובדה כי האופל עבר 3 תאונות דרכים שגרמו לירידת ערך ואת העובדה שבבדיקה שעבר האופל התגלה כי המנוע ומערכת הקירור אינם תקינים, עובדות שהתגלו לה רק ממסמכים שהגיעו ליד יה 5 חודשים לאחר החתימה על ההסכם .
לטענתה, אילו היו מגלים לה שהאופל עבר 3 תאונות, לא היתה קונה אותו.

לכן הגישה התובעת את התביעה שבפניי, בה היא עותרת לחייב את הנתבעים לשלם לה את הסך של 10,000 ₪.

ראוי לציין כי בכתב התביעה מופיע גם מר דוד אלבז (הגרוש של התובעת) כתובע, אולם מסתבר שאין לו עילות תביעה נגד מי מהנתבעים ולא היה מקום לצרפו. לכן יש למחוק אותו מכתב התביעה.

4) לטענת הנתבעים, כעולה מכתב ההגנה, בטרם חתמה התובעת על מסמכי רכישת האופל "... עברו עימה נציגי הנתבעים על פרטי תנאי העסקה וכן הציגו בפניה דו"ח בדיקת רכב האופל במכון בדיקת רכבים..."

עוד נטען על ידי הנתבעים, בכתב ההגנה, כי התובעת "... גמרה בליבה על רכישת הרכב לאחר שראתה את דו"ח הבדיקה של הרכב ולאחר שידעה במדויק מהו מצבו הפיזי והמכני ובהתאם לכך נקבע מחירו" ולאחר שקיבלה "... את מלוא המידע המפרט את מצבם וערכם של הרכבים בכלל ורכב האופל בפרט...".

עוד נטען על ידי הנתבעים, בכתב ההגנה, כי עפ"י המחירון של יצחק לוי מחירו של האופל היה 60,000 ₪ והוא נמכר לה במחיר של 30,500 ₪, היינו בהנחה של 49.02%.

עוד נטען על ידי הנתבעים, בכתב ההגנה, כי ההפרש במחירונים של שני כלי הרכב, במועד ביצוע העיסקה, היא 23,700 ₪ ולא כ- 5,000 ₪, כנטען בכתב התביעה וכי "... חתימת התובעת 1 והצהרותיה השונות כמפורט במסמכי עיסקת הרכישה, מעידה על גמירות הדעת ששררה בין הצדדים לעסקה ותנאיה...".

לכן מבקשים הנתבעים לדחות את התביעה ולחייב את התובעים בהוצאות.

כאן המקום לציין כי במהלך הדיון בפניי התברר כי נתבע 1 צורף כנתבע משום שהתובעת סברה , בטעות, שהוא נציג הנתבעת שביצע עמה את העסקה (כך עולה מדבריה בעמ' 3 לפרוטוקול, שורות 21 – 23) . למעשה אין לתובעת כל עילת תביעה נגדו ולכן דין התביעה נגדו להדחת (למרות שבכתב ההגנה לא הועלתה כל טענה על העדר יריבות ו/או העדר עילה לגביו).

5) לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ובמוצגים ת/1 ו- ת/2 ושמעתי את עדויות הצדדים אני קובע כי הנתבעת אכן הטעתה, עד כדי הונתה, את התובעת והסתירה ממנה מידע חיוני, כפי שיפורט להלן:

התובעת עשתה עליי רושם של אשה תמימה, חסרת ידע וחסרת נסיון ברכישת רכבים. אני נותן אמון מלא בגירסתה לפיה לא נאמר לה מה מחיר האופל ומה המחיר בו עומדים לזכות אותה עבור הסיאט וכי סמכה על נציג הנתבעת בעניין זה. כן אני מאמין כי לא הראו לה את טופס הבדיקה של האופל, וכי חתמה על ההסכם מבלי לקרוא אותו. בהקשר זה ראוי גם לציין כי נציג המכירות של הנתבעת, שביצע את העיסקה עם התובעת, כלל לא זומן על ידי הנתבעת להעיד, כך שגירסתה של התובעת לא נסתרה.

כפי שעולה מת/2, האופל עבר בתקופה בה היה בחזקת הנתבעת לפחות 3 תאונות דרכים, שבגינן נגרמה לו ירידת ערך מצטברת בשיעור של 14% (1% בגין תאונה מיום 20/3/13, 4% בגין תאונה מיום 7/10/14, ו- 9% בגין תאונה מיום 25/4/16). אין חולקין כי הנתבעת לא טרחה להביא עבר תאונתי זה לידיעת התובעת וכפי שציינה התובעת, בכתב התביעה, אילו ידעה זאת לא היתה רוכשת את האופל.

לא נעלמה ממני טענת הנתבעת, בכתב ההגנה, כי בטרם החתמת התובעת על מסמכי רכישת האופל הציגו בפניה נציגי הנתבעת דו"ח בדיקת האופל במכון בדיקת רכבים, שהעתקו צורף לכתב ההגנה, אולם, כפי שכבר ציינתי לעיל , אני מאמין לתובעת שהכחישה כי דו"ח זה הוצג בפניה. יתרה מכך, מדובר בדו"ח בדיקה מיום 16/5/16, היינו כ- 11 חודש לפני העיסקה וגם בדו"ח זה אין כל פירוט ו/או אזכור של התאונות שעבר האופל. סבורני שמכוח הוראות סעיף 4 לחוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות) התשס"ח – 2008, היתה חובה על הנתבעת לציין בהסכם במפורש, בחלק שכותרתו "גילוי נאות", את העבר התאונתי של האופל ואת ירידת הערך שנגמרה לו כתוצאה מהתאונות ולא להסתפק באמירה כי "הרכב נמכר עפ"י דוח בדיקה מספר ... של מכון קומפיוטסט הנדסה".

אגב, כפי שנטען על ידי הנתבעת, האופל נמכר לתובעת במצבו , מבלי שניתנה אחריות. לנתבעת היה ידוע כר ב- 16/5/16 (תאריך הבדיקה במכון קומפיוטסט) שהמנוע, מערכת הקירור והגיר לא תקינים. מדוע לא טרחה לתקן הליקויים שהתגלו בטרם מכירת האופל לתובעת, במיוחד כאשר הוא נמכר מכלי שניתנה אחריות לתקינותו?

בכתב ההגנה טורחת הנתבעת לציין כי ניתנה לתובעת הנחה חריגה של כ-49% ממחיר המחירון (לטענתה, לפי המחירון של יצחק לוי לחודש אפריל 2017 היה המחיר של האופל 60,000 ₪ והוא נמכר לנתבעת לפי ערך של 30,500 ₪ ). אין צורך לומר כי גם בטענה זו יש משום הטעיה, שכן עפ"י אותו מחירון, כאשר מדובר ברכב ששימש להשכרה (ואין חולקין כי האופל שימש להשכרה), יש להפחית כ- 20% מהמחיר. אגב, כפי שעולה מחוות הדעת (מוצג ת/2), השמאי מטעם הנתבעת, שהעריך את הנזקים שנגרמו לאופל כתוצאה מהתאונות ואת ירידת הערך שנגרמה בגין כל אחת מהתאונות , הפחית 18% ממחיר הבסיס , בשל היות הרכב רכב השכרה. כך שהמחיר לפי המחירון, לפני כל הנחה שהיא ומבלי לקחת בחשבון את ירידת הערך שנגרמה בגין התאונות, עמד על כ- 50,000 ₪, שזה גם המחיר שנאמר לבנה של התובעת כאשר שאל מה מחיר המחירון (עמ' 4 לפרוטוקול, שורות 18 – 22), ולא על 60,000 ₪ , כפי שנטען על ידי הנתבעת בכתב ההגנה .

ואם כבר מדברים על מחיר מחירון, הרי שכפי שעולה מדברי מר זיסמן, נציג הנתבעת, מחיר המחירון של הסיאט היה 36,300 ₪ ולצורך העיסקה הוא הוערך על ידי הנתבעת בסכום של 14,500 ₪ בלבד (עמ' 5 לפרוטוקול, שורות 18 – 23). כשנשאל מר זיסמן מדוע הוערך הסיאט בסכום זה (שהוא כ- 40% מערכו על פי המחירון), הוא השיב, מבלי להתבלבל "כי זה השווי שהשוק נתן על הרכב הזה" (עמ' 5 לפרוטוקול, שורות 24, 25). עם כל הכבוד, אינני מקבל הסבר זה, שניתן ללא הבאת כל ראיה לכך. אמנם אין זה סוד כי בדרך כלל מחיר השוק של רכב יד שניה נמוך מהמחיר הנקוב במחירון של יצחק לוי, אבל ב- 60% פחות? זאת ועוד, מדוע לא טרח נציג המכירות של הנתבעת להסביר לתובעת כי הוא עומד לזכות אותה עבור הסיאט רק ב- 40% מערכו לפי המחירון? מדוע הדבר לא צויין בהסכם?

אין אני יכול להשתחרר מהתחושה שנציג המכירות של הנתבעת תפס "פראיירי ת" בלשון העם, שהיתה להוטה לרכוש את האופל, ומכר לה את האופל תוך שהוא מסתיר ממנה את עברו התאונתי ותוך שהוא מסביר ממנה את ערכם האמיתי של האופל ושל הסיאט.

6) סיכומו של דבר, לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מים הגשת התביעה, 1/10/17 ועד התשלום המלא בפועל.

אציין כי היה מקום לחייב את הנתבעת בסכום גבוה יותר (רק ההפרש בין מחיר המחירון של הסיאט למחיר בו זוכתה התובעת בפועל, הינו כ- 22,000 ₪), אולם מאחר שהתובעת תבעה רק 10,000 ₪, לא ניתן לפסוק לה סכום גבוה יותר.

בנוסף, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך 1,500 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור, לבית המשפט המחוזי בחיפה , תוך 15 יום מקבלת פסק הדין.

ניתן היום, ג' שבט תשע"ח, 19 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.

למזכירות: נא לשלוח את פסה"ד לצדדים.


מעורבים
תובע: ג'ולייט אלבז
נתבע: ראובן נחונייב
שופט :
עורכי דין: