ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד קמרי נגד מנחם מרום :

בפני כבוד ה שופטת רננה גלפז מוקדי

מבקש

דוד קמרי

נגד

משיב

מנחם מרום

בית המשפט קמא, לאחר ששמע את עדויות בעלי הדין ועיין בתצלומי המקום ובתיעוד הנזקים, קיבל את התביעה, בחלקה. בית המשפט קיבל את גרסתו העובדתית של המשיב, כי דלת הרכב נפתחה על ידי המבקש רק בשלב שבו היה כבר בנסיעה ליד רכב המבקש וכמעט שכבר חלף על פניו . הדבר נתמך בתצלומי הנזקים, אשר מהם עולה כי הנזק ברכב המשיב הוא בחלקו האמצעי של הרכב והדבר סותר את טענת המבקש כאילו פתח את דלת הרכב ואז הגיע רכב המשיב והתנגש ברכבו.

פסק דין

לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בקרית שמונה (כבוד הרשמת הבכירה ש. צור גינור) מיום 28.12.17 במסגרתו התקבלה בחלקה תביעתו של המשיב נגד המבקש.

ביום 3.10.17, בהתאם לבקשת המשיב מיום 1.10.17, ניתן פסק דין בהעדר הגנה במסגרתו חויב המבקש במלוא סכום התביעה. בהמשך, בוטל פסק הדין על פי בקשת המבקש, תוך שהאחרון חו יב בהוצאות המשיב בסך 1,000 ₪.

בית המשפט קמא, לאחר ששמע את עדויות בעלי הדין ועיין בתצלומי המקום ובתיעוד הנזקים, קיבל את התביעה, בחלקה. בית המשפט קיבל את גרסתו העובדתית של המשיב, כי דלת הרכב נפתחה על ידי המבקש רק בשלב שבו היה כבר בנסיעה ליד רכב המבקש וכמעט שכבר חלף על פניו . הדבר נתמך בתצלומי הנזקים, אשר מהם עולה כי הנזק ברכב המשיב הוא בחלקו האמצעי של הרכב והדבר סותר את טענת המבקש כאילו פתח את דלת הרכב ואז הגיע רכב המשיב והתנגש ברכבו.
בית המשפט קמא ציין גם כי משעה שהמבקש בחר להחנות את רכבו במקום אשר אסורה בו החניה, חלה עליו החובה להימנע מהפרעה לתנועה, בפרט כאשר מדובר ברכב מסחרי גדול. בית המשפט קמא מצא שלא ליתן משקל ממשי לעדות העד מטעם המבקש אחר ששוכנע כי לא היה בעת התאונה ועל כן אינו יכול להעיד מידיעה אישית אודות נסיבותיה.
עם זאת, ניכה בית המשפט קמא 25% מסכום הפיצוי המגיע למשיב, בשל אשם תורם מצידו של המשיב.

המבקש מלין על פסק הדין וכן על חיובו בהוצאות בסך 1,000 ₪ בגין ביטול פסק הדין בהעדר הגנה.
המבקש טוען כי המשיב לא נקף אצבע כדי לקבל את פסק הדין בהעדר הגנה ולא נדרש להגשת בקשה כלשהי – טיעון זה יש לדחות, כאמור מעלה, על הסף, שכן המשיב עתר למתן פסק דין בהעדר הגנה בבקשתו מיום 1.10.17.
אשר לפסק הדין אשר סיים את ההליך קמא, טען המבקש כי גרסתו בדבר סטיית המשיב מנתיב נסיעתו אגב פגיעה ברכב המבקש, נתמכת בעדותו של עד הראייה ומנגד, גרסת המשיב באה בעדותו שלו בלבד ללא כל תימוכין . המבקש טען כי למרות הסימון אדום-לבן שעל המדרכה, מיועד המקום לפריקת סחורות של ספקי המועצה. התצלומים אשר הוגשו תומכים אף הם בגרסת המבקש, כך לשיטתו, ולכן, טעה בית המשפט קמא כאשר ביכר את גרסת המשיב.

אחר שבחנתי את טענות המבקש ואת פסק הדין מושא הבקשה ועיינתי בתיק בית המשפט קמא, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות אף בלא צורך בתגובת הצד שכנגד.

התערבות ערכאת הערעור בממצאים שבעובדה אשר נקבעו על ידי הערכאה הדיונית, היא במקרים חריגים. כאשר המדובר בפסקי דין של בתי המשפט לתביעות קטנות, מידת ההתערבות פחותה עוד יותר.
תכלית הקמתו של בית המשפט לתביעות קטנות היתה לאפשר הליך יעיל וזול לאזרח מן השורה, בלא צורך בהתנהלות המסורבלת והיקרה בהליכים רגילים. מכאן גם אין זכות קנויה לערער על פסקי דין של בתי המשפט לתביעות קטנות ורשות ערעור תינתן במשורה.

לא מצאתי כי בפניי מקרה הנמנה על אותם חריגים.
בית המשפט קמא שמע את בעלי הדין ואת העד מטעמו של המבקש. נימוקיו של בית המשפט קמא בגינם העדיף את גרסת המשיב על פני זו של המבקש מקובלים עלי ונסמכים היטב על הראיות שהוצגו בפני בית המשפט קמא.
לנימוקים המפורטים בפסק הדין קמא ניתן להוסיף גם סתירות בין גרסאות המבקש ובין גרסתו לבין גרסת העד מטעמו. ראשית, בכתב ההגנה כלל לא מוזכר כי היה עם המבקש אדם נוסף. נוכחותו בזירת התאונה התגלתה במועד הדיון. שנית, בכתב ההגנה, בסעיף 15 בו, טען המבקש כי החנה את רכבו הנושא תו נכה, ליד מדרכה הצבועה באדום ובלבן משום שכל חניות הנכים היו תפוסות ולדבריו ביקש למסור תוכנית למועצה, אך מעדות העד מטעמו עלה כי השניים דווקא פרקו סחורה, כאשר העד לא מזכיר מסירת תוכנית כלשהי. רק במסגרת הבקשה לרשות ערעור, בסעיף 16 לבקשה, מתחבר המבקש לעדות העד מטעמו ומסביר כי המקום שבו החנה את רכבו מסומן, אמנם באדום – לבן, אולם הוא מיועד לפריקת סחורות על ידי ספקי המועצה.

מכאן, לא ראיתי להתערב במסקנותיו העובדתיות של בית משפט קמא הנסמכות על הראיות אשר הונחו בפניו וניתן אף להוסיף ולחזק את המסקנות בסתירות אשר הובאו לעיל. כך גם לא מצאתי טעם המצדיק התערבות במסקנות המשפטיות.
אשר לחיוב בהוצאות בגין ביטול פסק הדין בהעדר הגנה, גם בזאת אין עילה להתערבות. בית המשפט חייב בהוצאות אשר נגרמו למשיב אשר ההליך בעניינו התעכב, הוא נאלץ להגיש בקשה למתן פסק דין ובהמשך, בוטל פסק הדין על אף שבית המשפט קמא ציין כי לא מצא טעם המצדיק את אי-הגשת כתב ההגנה.

סיכומו של דבר, לא מצאתי דופי בפסק הדין או בהחלטה המדוברת לביטול פסק הדין בהעדר הגנה, ואני מורה, לכן, על דחיית הבקשה לרשות ערעור.

ניתן היום, ג' שבט תשע"ח, 19 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד קמרי
נתבע: מנחם מרום
שופט :
עורכי דין: