ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מקסים דמנטייב נגד אלכסנדר סוקולובסקי ת. ז. :

בפני כבוד ה שופט משה הולצמן

התובע

מקסים דמנטייב ת.ז. XXXXXX224

נגד

הנתבע

אלכסנדר סוקולובסקי ת. ז. 308686450

פסק דין

בפניי תביעה כספית בסך של 20,000 ₪ בגין ביטול עסקה לרכישת רהיטים והשבת תמורת הרכישה, וכן לפיצוי התובע בגין נזקים שנגרמו בגין אי התאמה בממכר.
התובע טען, בעיקרי הדברים, כי ביום 27.9.2016 ביצע הזמנה של רהיטים מאת הנתבע. הרהיטים והאביזרים שסופקו לתובע הינם באיכות ירודה וחלק מהם לא תוקן ולא הוחלף עד למועד הגשת התביעה. התובע קיבל מזרון זוגי לחדר שינה מסוג אחר ורק לאחר כחודש הוחלף למזרון מהסוג שהוזמן, וכתוצאה מכך נגרמו לבת זוגו כאבי גב. התובע הזמין פינת אוכל בצבע חום וקיבל פינת אוכל בצבע קרם וגם לאחר שפינת האוכל הוחלפה פעמיים עדיין לא סופקה בצבע שהוזמן, ובסופו של דבר, בוטלה עסקת הרכישה של פינת האוכל כנגד השבת התמורה. התובע רכש פינת אוכל מספק אחר שהינה יקרה ב- 900 ₪. לתובע סופקו ארונות הזזה לפי מידה לא נכונה ולאחר שהדבר תוקן באופן חלקי התברר שלא ניתן לפתוח את הדלתות בצורה מושלמת. לתובע סופקה ספה לסלון (3 מושבים) כשהיא פגומה.
בכתב התביעה פורטו הסעדים כדלקמן- פיצוי בגין ביטול זמן בסך 2000 ₪. שכר טרחה והוצאות משפטיות בסך 1000 ₪. פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 5000 ₪. פיצוי בגין אובדן ימי עבודה בסך 3000 ₪. הפרש בגין פערי עלויות הרכישה של פ ינת האוכל בסך של 900 ₪. ביטול עסקת הרכישה של מיטה זוגית שאינה בשימוש והשבת העלות בסך של 2,730 ₪ , וביטול רכישתה של מערכת הסלון והשבת העלות בסך של 7,500 ₪.
הנתבע טען בכתב ההגנה, בעיקרי הדברים, כי המזרון שסופק לתובע היה לפי הזמנתו ולפנים משורת הדין סופק מזרון אחר לפי דרישתו. התובע שינה את ההזמנה לגבי פינת האוכל מספר פעמים והנתבע החליף את פינת האוכל תוך שנשא בעלויות ההובלה, אלא שבסופו של דבר בוטלה עסקת הרכישה בעניין זה, תוך שהתובע ביקש מנהג החברה לרכוש את פינת האוכל "הפגומה" ולשלם ישירות לספק.
התובע הזמין ארון הזזה במידה סטנדרטית ולאחר שזה סופק התברר שמסר מידות לא נכונות והיה צורך לשנות את מידות הארון. התובע הסכים לשלם 350 ₪ בגין התיקונים שנדרשו, מכיוון שהבין שלא סיפק את הנתונים הנכונים. הפגם שהיה בסלון תוקן.
בדיון שנערך ביום 22.11.2017 התברר שהנתבע לא קיבל את כתב התביעה, ולכן נקבע מועד נוסף ליום 17.1.2018, שבו נשמעו ראיות הצדדים.
התובע הגיש תמונות לגבי המיטה, הסלון והארון שסומנו ת/1- ת/9.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים מצאתי לנכון לקבל את התביעה בחלקה מהטעמים שיפורטו להלן.
מטענות הצדדים עולה כי המזרון שסופק לתובע הוחלף במזרון חדש, ועסקת הרכישה ביחס לפינת האוכל בוטלה ומלוא תמורת רכישתה הושבה לתובע ומכאן שאין מקום להידרש לעניינים אלה.
התובע טען כי רכש פינת אוכל בסכום יקר יותר בסך של 900 ₪, וביקש לחייב את הנתבע בסכום זה, אלא שלא הונחה בפניי תשתית עובדתית לגבי הרכישה החדשה או לגבי עלותה, ולא מצאתי הצדקה להיעתר לסעד שנתבע על ידי התובע בעניין זה, בשים לב לנסיבות העניין, ובכלל זה ביטול העסקה לרכישת פינת האוכל והשבת תמורת הרכישה.
באשר לטענות התובע לקיומם של ליקויים במיטה ובמערכת הסלון סבורני שיש בהן ממש וראיתי לנכון לקבל את התביעה בעניינים אלה.
באשר למיטה, מעיון בתמונות שהגיש התובע ניתן להבחין בבירור בפגמים שמקורם באיכות ירודה בעיבוד העץ ואיכות הצביעה (ת/1- ת/ 3) וכן בל יקוי נוסף בחלק התחתון של המיטה שהדעת נותנת שהינו בר תיקון.
עם זאת, באשר לפגמים הנוגעים לאיכות ירודה של עיבוד העץ והצביעה, שהינם בבחינת פגמים מהותיים בממכר, סבורני שהמדובר בפגמים שאינם ברי תיקון, בשים לב לעדותו של מר פוזניאנסקי, עד מטעם הנתבע, " לגבי הצביעה של המיטה, אם התובע רוצה לקבל מיטה חדשה, מבחינתי לא חושב שצריך, הוא יצטרך לבחור צבע אחר, כי אחרת כל הכתמים יחזרו. המיטה זה עץ אורן ואם זה יבוא חדש באותו צבע אז יהיו "עיניים"" (ע' 4, ש' 16-18).
באשר לספה בסלון ניתן להבחין בבירור ברווח בסמוך לדופן הספה וכן בשקיעה של אחד המושבים (ת/5- ת/6).
התובע טען כי נעשה ניסיון שלא צלח לתקן את הספה, ונראה שאין מחלוקת שהיה צורך לתקן את הפגם לאור הטענה שעלתה בפרשת ההגנה כי הליקוי תוקן . עם זאת, הטענה לתיקון הליקוי אינה מתיישבת עם מצב הספה כפי שניתן ללמוד מהתמונות שהוצגו בפניי ולכן מצאתי לנכון לקבל את גרסתו של התובע בעניין זה.
בסעיף 11 לחוק המכר, התשכ"ח- 1968 (להלן: "חוק המכר") שענייננו אי התאמה בממכר, נקבע, בין היתר, כי "המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר- ... (2) נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם; (3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם; (4) נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה; (5) נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים".
בסעיף 27 לחוק המכר (בפרק ג' שעניינו "תרופות") נקבע כי "הוראות פרק זה באות להוסיף על כל דין אחר בעניין התרופות בשל הפרת חוזה".
הפגמים במיטה ובספה הינם בבחינת אי התאמה של ממש ביחס לאיכות ולתכונות הדרושות לשימוש הרגיל ברהיטים אלה , מבחינה אסתטית ופונקציונלית, ובגדר הפרת ההסכם מטעמו של הנתבע.
על פי הדין הנוהג, מקום שחלה אי התאמה בממכר על הקונה להעמיד בפני המוכר את האפשרות לבדוק את הממכר, ולאפשר את תיקונו (סעיפים 17 ו- 28 לחוק המכר), אלא שבענייננו התובע העמיד בפני הנתבע את האפשרות לתקן את הפגמים בסלון, אלא שהתיקון לא צלח, והפגמים במיטה הנוגעים לאיכות עיבוד העץ והצביעה אינם ברי תיקון, כפי שצוין לעיל.
בנסיבות העניין, ניתן לראות בהפרת ההסכם על ידי הנתבע כהפרה יסודית המזכה את התובע להודיע על ביטול עסקאות הרכישה לגבי המיטה והסלון.
התוצאה היא שהעסקאות לרכישת המיטה (מדגם "ספרד") ומערכת הישיבה בסלון (מדגם "גרנד") מבו טלות.
הנתבע ייטול את המיטה ומערכת הישיבה בסלון מביתו של התובע וזאת בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, והתובע ישתף עמו פעולה בעניין זה, כאשר כל ההוצאות הכרוכות בהחזרת הרהיטים והובלתם יחולו על הנתבע בלבד.
הנתבע י שיב לתובע את עלות רכישת הרהיטים הנ"ל בסך של 10,130 ₪, וכן החזר אגרת בית המשפט בסך של 200 ₪, והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל, וזאת בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבע.
הנתבע תישא בפיצוי נוסף בסך של 200 ₪ בגין ביטול הזמן שנגרם לתובע בעטיו של ההליך המשפטי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.
ככל שהנתבע לא י שלם לתובע את מלוא החוב הפסוק בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לרשותו, בין שנטל ובין שטרם נטל את הרהיטים הנ"ל מאת התובע עד לתום המועד הנ"ל, ניתן לנקוט בהל יכי הוצאה לפועל לצורך גבייתו.
באשר להתאמת דלתות הארון, לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ובשים לב לנטל ההוכחה המוטל על התובע, לא מצאתי שהונחה בפניי תשתית ראייתית הולמת לצורך אחריותו של הנתבע בעניין זה, ולפיכך, ככך שהתובע מעוניין בהתאמת הדלתות עליו לשאת בעלות ההובלה והתיקון הנוגעים לכך.
לא מצאתי לנכון לפסוק לתובע פיצוי בגין שכר טרחה, הוצאות משפטיות, והפסד ימי עבודה מכיוון שלא הוגשו ראיות של ממש לצורך הוכחת הט ענות והסעדים שנתבעו בעניינים אלה.
לא מצאתי לנכון לפסוק פיצויים בגין עגמת נפש בשים לב לנסיבות העניין.
בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתוך 15 יום ממועד המצאת פסק הדין.
המזכירות תודיע לצדדים ותסגור את התיק.
ניתנה היום, ב' שבט תשע"ח, 18 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מקסים דמנטייב
נתבע: אלכסנדר סוקולובסקי ת. ז.
שופט :
עורכי דין: