ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בני שרבט נגד אברהם קדוש :

בפני כבוד ה שופטת מאג'דה ג'ובראן מורקוס

תובעים

בני שרבט - מבני תעשיה (1982) בע"מ

נגד

נתבעים
אברהם קדוש

החלטה

כתב התביעה:
1. בפניי בקשת רשות להתגונן. עניינה של התביעה בתשלום דמי שכירות בהתאם להסכם שכירות שנחתם בין התובעת לבין הנתבע ביחס למבנה בשטח 400 מ"ר ברחוב המלאכה בעפולה. השכירות החלה בשנת 2012 והסתיימה ביום 1.7.2017. הנתבע הפעיל במבנה עסק למקלחונים וזכוכית.

2. התביעה הינה לתשלום דמי שכירות בסך של 487,948 ₪ לתקופה מאז 1.7.2014 ועד 5.7.2017. יצויין כי בתביעה המקורית נתבע גם סעד של פינוי, אולם לאחר פינוי המושכר ביום 5.7.17 תוקנה התביעה ונתבע רק הסעד הכספי.

בקשת הנתבע למחיקת כותרת ולחילופין למתן רשות להתגונן :

3. הנתבע הגיש בקשה ארוכה וגדושה בטענות ואסמכתאות משפטיות. בתמצית אציין כי הנתבע טוען כי התביעה אינה מתאימה להיות נדונה בסדר דין מקוצר שכן סכום התביעה אינו קצוב וכי הסכומים שצורפו לתביעה מכרטסת הנהלת החשבונות של התובעת אינם ברורים ומפורטים.

4. לגוף התביעה טען הנתבע כי בינו לבין התובעת היה הסכם בארטר במסגרתו התובעת מזמינה זכוכית מהנתבע ו דמי השכירות ישולמו בתמורה לזכוכית שסופקה על ידו. עוד טען הנתבע כי גובה דמי השכירות שסוכם בחוזה השכירות בין הצדדים נגזר מהעובדה שסוכם אותו הסכם בארטר. לטענת הנתבע גובה דמי השכירות היה גבוה מאוד אך הוא הסכים לו מאחר וסוכמה אותה עיסקת בארטר בין הצדדים. אין מחלוקת על תקופת השכירות נשוא התביעה ועל העובדה כי הנתבע לא שילם דמי שכירות בתקופה הרלבנטית לתביעה .

5. טענת הנתבע היא כי מדובר היה בחיובים שלובים: התנאי לתשלום שכירות ע"פ התעריף שסוכם בחוזה (שכאמור לטענת הנתבע הוא תעריף גבוה של 30 ₪ למ"ר ) הוא הזמנת זכוכית על ידי התובעת. הפרת הסכם הבארטר תביא לכך שד מי השכירות יהיה בתעריף נמוך יותר של 20 ₪ למטר במקום 30 ₪ כפי שסוכם בחוזה השכירות . לטענת הנתבע יש גם לקזז את התמורה בגין הזכוכית אותה התחייבה התובעת להזמין בהסכם הבארטר. בסעיף 83 מביא הנתבע חישוב לגבי דמי השכירות המתחייבים (בתעריף הנמוך) וכן את סכום התמורה בגין הזמנת הזכוכית שהוזמנה ומגיע למסקנה שהתובעת היא זו שחייבת לו כספים.
לציין כי הטענה בדבר הסכם הבארטר לא צויינה בחוזה השכירות ולא הועלתה על הכתב במסגרת חוזה נפרד. לטענת הנתבע הנושא תועד בהזמנה (נספח 2 לתצהיר הנתבע) שנחתמה על ידי מנהל התובעת.

דיון והכרעה:

6. בשים לב לטענות המועלות על ידי הנתבע בבקשה שהגיש ובתצהירו, הרי שהמבקש הצליח להראות כי קיימת לו הגנה שראויה להתברר. הנתבע הביא גירסה מפורטת וברורה כנגד התביעה. בחקירתו הנגדית חזר המבקש על גירסתו כפי שהובאה בתצהיר מטעמו.

7. ערה אני לכך, כפי טענת התובעת, כי אותו הסכם בארטר לא צויין בחוזה השכירות בין הצדדים. לטענת התובעת מדובר בטענה בעל פה כנגד מסמך בכתב. ואולם, בבחינת הבקשה למתן רשות להתגונן, בית המשפט אינו נדרש להכריע בטענות ההגנה לגופן ולא בודקים את מהימנות הראיות . על בית המשפט לבחון אם הנתבע הצליח להראות כי קיימת הגנה אפשרית שראויה להתברר "ולו בדוחק" כאשר ההגנה לא התמוטטה בחקירה הנגדית של המצהיר. (ראו ע"א 169/82 כץ נגד מלינה בע"מ פד"י לט(1) 511, 518 וגם ע"א 527/07 מזל נחום נגד קרן אהרנסון (18.2.2008) בעמ' 6 לפסק הדין)

8. לסיכום, אני מחליטה לקבל את הבקשה וליתן לנתבע רשות להתגונן. אציין ביחס לבקשת מחיקת הכותרת כי לא ראיתי בה ממש והתביעה המבוססת על הסכם השכירות ראויה היתה להיות מוגשת בסדר דין מקוצר . אך לא ארחיב בעניין משקבעתי כי יש ליתן רשות להתגונן.
אין צו להוצאות.

9. הנתבע יגיש כתב הגנה עד יום 18.2.18.

10. לקדם משפט ליום 7.5.18 שעה 9:15.

ניתנה היום, א' שבט תשע"ח, 17 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בני שרבט
נתבע: אברהם קדוש
שופט :
עורכי דין: