ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמיר דדבקש נגד העוגות של יהודית בע"מ :

לפני כבוד סגנית הנשיאה השופטת, רחל קרלינסקי

המבקש
אמיר דדבקש
ע"י עו"ד עמית בן ארויה

נגד

המשיבה

העוגות של יהודית בע"מ
ע"י עו"ד מיטל אמסטר

החלטה

1. בפני בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשת אישור תביעה כייצוגית.

2. כנטען בבקשת האישור הפרה המשיבה – הפרה יסודית את הוראות ה תקן הישראלי הרשמי 1145 (סימון ואריזה של מוצרי מזון) והן את צו הגנת הצרכן סימון ואריזה של מוצרי מזון – תשנ"ט-1998. ההפרה מתבטאת בהעדר ציון ע"ג התווית של האריזה שיעור הרכיבים או חלק הרכיבים המופיעים בשם המוצר.
בבקשה תוארה רכישת עוגה המיוצרת ע"י המשיבה והקרויה " קראנץ שוקולד חלבה" ע"י המבקש ביום 5.5.17 ברשת " לחם הכפר". לאחר שביקש לברר מהו היחס בין החלבה לשוקולד במוצר הבחין כי לא סומן ע"ג התווית שיעור רכיבי המוצר וכך לא צוין אחוז החלבה או השוקולד. לאחר יעוץ משפטי הובררה לו חובת המשיבה לרשום את אחוז המרכיבים המופיעים בשם המוצר ולפיכך ביצע בדיקה נוספת של מוצרי המשיבה ונוכח כי האחרונה אינה מקפידה על קיום חובתה על פי דין. כך מצא תקלות סימון לרבות באי ציון הרכיבים בסדר יורד של מספר מוצרים כמו בקראנץ שוקולד, קראנץ קינמון ופרסבורגר פרג .

3. המבקש הגדיר את הקבוצה ככל הצרכנים שרכשו את מוצרי המשיבה מהסוגים הנ"ל , אשר סומנו בניגוד לתקן ישראלי רשמי וכל מוצר נוסף שאינו מסומן בהתאם לתקן הסימון כמפורט בבקשה.

4. הנזק האישי הנתבע הוערך ע"י המבקש כנזק ממוני בסכום של 15 ₪ וכן נזק לא ממוני בסך של 5 ₪ , ואילו באשר לנזק לקבוצה נטען, כי הנזק עולה על מאות אלפי שקלים חדשים והועמד לצרכי אגרה בגובה סמכותו העניינית של ביהמ"ש.
לטענת המבקש התנהלות המשיבה מקימה עוולה של הפרת חובה חקוקה, הפרת חוק הגנת הצרכן, עילה מדיני עשיית עושר ופגיעה באוטונומיה. לפיכך, עתר למתן צו הצהרתי בדבר ההפרה, פסיקת פיצוי הולם וצו עשה לתיקון ההפרה.

4. בטרם הגשת תשובה הוגשה הבקשה שלפני ובמסגרתה פורטו טענות המשיבה שעל פיהן בתמצית, הטעויות שהתגלו ע"י המבקש הן טעויות אנוש נקודתיות שמקורן בתקלה חד פעמית. התקלה נוצרה לאור חילופי גברא בעטיים נארזה כמות מסוימת של מוצרים באריזות עם סימון שגוי. כמו כן לא מתקיימים אף אחד מהתנאים לאישור התביעה כתובענה ייצוגית ובמיוחד בהעדר קבוצה שלגביה מתקיימות שאלות משותפות של עובדה או משפט.
עם זאת המשיבה התחייבה לאחר גילוי הכשל בסימון ,לתקן את הסימון בכל המוצרים נשוא בקשת האישור ואף לבדוק את כלל מוצריה שיותאמו לתקן וזאת עד ליום 15.1.18 .ממועד זה ואילך התחייבה לשווק את המוצרים כשהם מסומנים על פי דרישות הדין.

5. המבקש ביקש להסתלק מהבקשה לאחר שמדיניות המשיבה שונתה ומטרתה העיקרית של בקשת האישור כנגד המשיבה הושגה. הצדדים הסכימו על תשלום גמול ושכר טרחה לאור טענת המבקש כי בקשת האישור הדגימה עילת תביעה לכאורה והתועלת שפורטה צופה פני עתיד מעל ומעבר למבוקש בבקשת האישור .לפיכך סוכם בין הצדדים על תשלום של 2000 ₪ כגמול למבקש ושכ"ט כולל בסך של 8000 ₪ + מע"מ ב 5 תשלומים שווים.

6. לאחר עיון בבקשה ובנימוקיה, החלטתי לאשר ההסתלקות.
הבקשה שלפני מעידה כי תכלית בקשת האישור מוצתה ,ועל כן אין תוחלת לבירור ההליך הייצוגי ועל כן יש להתיר למבקש להסתלק ממנה. בנסיבות אלו, ולאור שלב הגשת הבקשה ומשאין ההסתלקות יוצרת מעשה בית דין ,אין עוד צורך להורות על המשך ניהולו של ההליך ע"י תובע מייצג אחר ואיתורו, בדרך של מתן הוראת פרסום ההודעה.

7. בכל הנוגע לאישור תשלום גמול ושכ"ט ,הצדדים הפנו לפסיקה במקרים דומים ובקשו לאמץ את הנקבע בת"צ (י-ם) 25467-07-14 טנוס נ' אינגליש קייק בע"מ ( 4.1.15 ) , בת"צ (חיפה) 41128-05-15 גולדמן נ' יבוא ושיווק רוסמן 2004 בע"מ, ( 25.5.15)ת"צ (חי) 45358-03-15 נאוגאוקר נ' מ.ב.י. מעדני בשר יהודה בע"מ ( 21.9.15) וכן מקרים דומים של בימ"ש זה שהובאו בפניו ע"י ב"כ המבקש.

אין חולק שעסקינן בבקשת הסתלקות מתוגמלת וכמו דומותיה אני מוצאת לאמץ את הגישה הנותנת משקל גבוה לתיקון הפרה או כשל ע"י המשיבה.
לטעמי, בנסיבות שבהן אין עסקינן בתביעת סרק מובהקת, הגם ששאלת קיומם של כל תנאי האישור נתונה במחלוקת כנה , אך הגשת בקשת האישור הביאה להודאה בהפרה ותיקונה באופן הפועל לטובת הקבוצה והציבור, יש לפסוק למבקש הייצוגי גמול ושכ"ט.
עם זאת, בנותני דעתי למידת ההשקעה מצד המבקש וב"כ (שהאחרון מנהל בנושא מספר תביעות ייצוגיות), והתרומה המסוימת לקבוצה ( שאינה דומה לזו שאושרה בפסה"ד שצוטט בת"צ ( כ"ס) 31802-07-16 ), מצאתי לאשר את גמול למבקש בסך של 1,000 ₪, בדומה להחלטות קודמות, ושכ"ט עו"ד בסך של 8000 +מע"מ .

8. לאור האמור, אני קובעת כדלקמן:
א. מאשרת ההסתלקות כמבוקש.
ב. פוסקת גמול ושכ"ט עו"ד כמפורט לעיל.
הסכומים ישולמו ב-5 תשלומים ו ב"כ המבקש יודיע לביהמ"ש בתוך 90 יום בהודעה הנתמכת בתצהיר, כי המשיבה עמדה בקיום התחייבותה.
ג. התובענה והבקשה לאישור יימחקו.
ד. התביעה האישית תדחה כמוסכם.

ניתנה היום, א' שבט תשע"ח, 17 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמיר דדבקש
נתבע: העוגות של יהודית בע"מ
שופט :
עורכי דין: