ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כח לעובדים נגד מתייצבות בהליך :

ניתן ביום 11 ינואר 2018

מדינת ישראל – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
המבקשת
-
1.כח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי
2.ועד עובדי חסות הנוער
3.עמותת ענב - הזדמנות לשינוי

4. חברת דנאל אדיר יהושע בע"מ
5. תפארת בית חם בע"מ
המשיבים

מתייצבות בהליך

לפני: השופט אילן איטח, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופט רועי פוליאק
נציגת ציבור (עובדים) גב' חיה שחר, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' ברכה סמו

בשם המבקשת – עו"ד טל זרקו, עו"ד אביעד בן יעקב
בשם המשיבים 1-2 – עו"ד זאב שצקי, עו"ד איתי סבירסקי
בשם המשיבה 3 – עו"ד שלומית גוטרמן כספי
בשם חברת דנאל אדיר יהושע בע"מ – עו"ד שלמה בכור

פסק דין

לפנינו בקשת רשות ערעור על החלטתו מיום 9.1.18 של בית הדין האזורי בתל אביב-יפו (השופטת קרן כהן ונציגי הציבור גב' ניצה פרידמן ומר אפרים שלייפר; ס"ק 49146-12-17), שבמסגרתה נדחתה בקשת המשיבה 3 (להלן – העמותה) למנוע את השביתה בשמונה מעונות חסות נוער המופעלים על ידה.
בהחלטת בית הדין האזורי נקבע כך:
"63.1 העובדים רשאים לשבות החל מיום חמישי ה-11.1.2018 בשעה 10:00, וזאת על מנת שהצדדים יוכלו להיערך ולמנוע סכנות ממשיות לבני הנוער.
בכל משמרת לילה ישהה מדריך אחד בכל קבוצה במעונות השונים.
63.2. המשיבים יקימו ועדת חריגים שתפקידה יהיה לדון בצרכים מיוחדים ובמקרים דחופים המצריכים פתרון נקודתי. הוועדה תכלול מדריכים ולפחות עובדת סוציאלית אחת. דרכי ההתקשרות עם הוועדה ימסרו למבקשת ולמשרד הרווחה."

בהחלטת בית דין זה מיום 10.1.18, נדחתה הבקשה למתן סעד ארעי במעמד צד אחד. בשים לב לדחיפות העניין, נקבע להיום, 11.1.18, בשעה 8:30 בבוקר, דיון בבקשת רשות הערעור במעמד הצדדים, וכן בנוכחות מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. כן התייצבו לדיון גם החברות הזוכות במכרז – דנאל אדיר יהושע בע"מ ותפארת בית חם בע"מ.
במהלך הדיון נעשה מאמץ ממושך להביא את הצדדים להסכמות. משהדבר לא צלח, ולאחר שאפשרנו לצדדים להביע עמדה בקשר לכך, החלטנו לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור מכוח תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.
לאחר ששמענו את טענות הצדדים החלטנו כדלקמן:
בבית הדין האזורי התמקדו הצדדים בסוגיית חוקיות השביתה ובהתאם הושם דגש מופחת בשאלת המידתיות, שיש להניח כי תידון לעומקה בדיון ההמשך שנקבע ליום 15.1.18 בשעה 8:00.
כעת, לאחר שהובררו השלכותיה של השביתה נוכח אופיים המיוחד של המעונות ועל מנת למנוע נזק לנערים ולנערות החוסים במעונות, שוכנענו כי מוצדק להתערב בהחלטה ולתת סעד ארעי לפיו עד לקבלת החלטה אחרת על ידי בית הדין האזורי תתקיים השביתה במתכונת הבאה:
בכל ימות השבוע בין השעות 22:00 עד 6:00 יעבדו שני מדריכים לפחות לכל קבוצת מגן (אחד מהם ער) ומדריך אחד לפחות לקבוצת קידום.
בימי שישי ושבת בין השעות 6:00 עד 22:00 יעבדו שני מדריכים לפחות לכל קבוצת מגן, ומדריך אחד לקבוצת קידום.
בימי חול בין השעות 6:00 עד 22:00 יעבוד מדריך אחד לפחות לכל קבוצת מגן. לכך יתווסף מדריך אחד לכל מעון, שיוכל לסייע בהתאם לצורך.
בכפוף לאמור לעיל, המשיבים 1 ו - 2 רשאים להמשיך בשביתה בהתאם להחלטת בית הדין האזורי, לרבות הנחייתו לעניין ועדת חריגים. המבקשת תפעל לפי שיקול דעתה לצורך תפעולם התקין של המעונות במהלך ימי השביתה בכפוף לכל דין.
בית הדין האזורי, לאחר שישמע ראיות לעניין מידתיות השביתה, לרבות בנוגע לשלכות הנזק המצטבר בשל חלוף הזמן, וכן בהתחשב בהתפתחות המשא ומתן, יהא רשאי לקבל כל החלטה אחרת בהתייחס לפרק זמן זה או אחר. הצדדים יגישו ראיות בקשר לכך לבית הדין האזורי, בהתאם להנחיות שיינתנו על ידי בית הדין האזורי.
במאמר מוסגר נציין כי המבקשת בבקשת רשות הערעור מטעמה לא תקפה את ההחלטה בכל הנוגע לעילת השביתה, אלא בסוגיית מידתיותה בלבד.
למותר לציין כי אין בקיום השביתה כדי לגרוע מחובתם של הצדדים להמשיך ולנהל משא ומתן במטרה לנסות ולהגיע להסכם. דיווח הצדדים לגבי התקדמות המשא ומתן יוגש לבית הדין האזורי במעמד הדיון הקבוע כאמור.
סוף דבר - בקשת רשות הערעור מתקבלת בחלקה כמפורט לעיל. כמקובל בסכסוכים קיבוציים, אין צו לה וצאות בערעור.

ניתן היום, כ"ד טבת תשע"ח (11 ינואר 2018) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

אילן איטח,
שופט, אב"ד

סיגל דוידוב-מוטולה,
שופטת

רועי פוליאק,
שופט

גברת חיה שחר,
נציגת ציבור (עובדים)

גברת ברכה סמו,
נציגת ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: כח לעובדים
נתבע: מתייצבות בהליך
שופט :
עורכי דין: