ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משטרת ישראל נגד ענאן ניס :

מספר פל"א 18831/2018

לפני כבוד ה שופט, סגן נשיא ערן נווה

המבקשת

משטרת ישראל – תחנת נהריה

נגד

החשוד
ענאן ניס ת.ז. XXXXXX563


נוכחים:
ב"כ המבקשת – רס"מ עו"ד דני קייזר
ב"כ החשוד – עו"ד חמוד אחסאן (ס.צ.)
החשוד – בעצמו על ידי הליווי

פרוטוקול

הדיון מתחיל שעה 14:10, לאחר שהחשוד נעצר היום, 12.1.18 בשעה 10:30, והובא להארכת מעצר היום בפניי כשופט תורן מעצרים לאחר שביהמ"ש מנהל כ 20 תיקי מעצר משעה 08:45.

ב"כ המבקשת:
חוזר על נימוקי הבקשה. מציג לעיון ביהמ"ש את תיק החקירה.
מבקש להעתר לבקשה. החשוד נעצר ב 10:30 בשטח, והזמן והפרוצדורה לפעמים שלוקח בהבאתו ומילוי הדוחות לוקחים זמן. החשוד שאני אישית שוחחתי איתו בטלפון כדי לשאול אותו האם הוא מעוניין בהיוועצות עם עו"ד טרם חקירתו מסר בצורה חד משמעית שאינו מעונין בסניגוריה ציבורית אלא נקב בשימוש ל חברי כאן, אני התקשרתי לחברי שבאותו זמן נתון לא יכל לענות לי חזרתי בשנית לחשוד והוא אמר שהוא מעוניין בסנגור אחר פרטי, התקשרנו גם אליו אך לא היה זמן. ל אחר שפנינו לסניגוריה למרות שהוא היה מעוניין, פנו לחברי והוא אכן הגיע לתחנה לשוחח עם החשוד. אנו מחוייבים להמתין זמן סביר להגעת הסנגור לתחנה וכאשר החשוד מבקש להוועץ הם הסנגור לפני החקירה אנו מחוייבים לאפשר זאת. מדוע לכך כי מדובר ביום ו' והשבת בפתח, וביהמ"ש מסיים את עבודתו מוקדם מהרגיל אך אין הדבר תלוי בנו ולפעמים האילוצים מביאים אותנו שאנו צריכים להביא עצורים גם בשעה זו. מדובר בחשוד שבגלל עבירת תנועה איפשר דרור לדבריו ולאיים על שוטרים הן באיומים אישיים והן באיומים על השוטרים בכלל, וכי היה רוצה לעשות להם מה שעושים לשוטרים בירושלים ולדקור אותם. עבירת האיומים אמנם לא נמצאת ברף הגבוה של עבירות אלימות בספר החוקים אך גם כאש מדובר על איומים במיוחד על כאלה שהם שלוחים של רשויות החוק ואמרות מסוג אלה מביאים אותנו לרף הגבוה בסעיף העבירה הרלוונטי. טרם חקרנו את מי שהיה עמו ברכב. לשאלת ביהמ"ש – אולי אם היה מדובר בסכסוך בין אזרחים כה או אחר ונאמרים איזה שהם איומים אז אולי ההרחקה היתה משיגה את המטרה אך כאן מדובר בשוטרים ואני לא סבור שאם נרחיק אותו מנהריה לעכו, השוטרים של עכו דמם דליל יותר מדמם של שוטרי נהריה. בכוונתנו שביום א' להביא התיק לעיון התביעות על כל המשמעויות הנובעות מכך, ולכן אבקש להעתר לבקשה ולהאריך מעצרו.

ב"כ המבקשת עונה לשאלות ב"כ החשוד, לאחר שהוזהר:
ש. שמעתי את גרסתו ביחס לדברים שאמר לשוטרים. זה נמצא בפני ביהמ"ש?
ת. כן.
ש. מה ששמעתי ממרשי ואני אומר לך שאחרי שהויכוח על הדוח תנועה התגלגל לעניין מסוים השוטר תפס אותו מהחולצה ואז הוא אמר לו למה אתה תופס אותי? מה אתה חושב שאני מחבל מעזה שבא עם סכין לפגוע בשוטר? זו גרסתו של מרשי ביחס לטענה כי איים כביכול על השוטר ואמר לו צריך לדקור אתכם כמו בירושלים או בעזה וזה מוכחש.
ת. זו גרסתו וגרסתם של השוטרים היא אחרת.
ש. גם הבנתי שלמעשה בעת האירוע היה נוכח עוד נוסע ברכב שמן הסתם יכלו לגבות עדותו באותו מקרה, מדוע הדבר לא נעשה?
ת. נכון. זו אחת מפעולות החקירה שבגינם נדרשת הארכת מעצרו.
ש. תאשר שלי למשטרה יש אפשרות לעכב עד לצורך חקירתו . למה זה לא נעשה במקרה זה ולמה פעולה זו צריכה להיות עתידית גם?
ת. ראשית זו לא הפעוולה היחידה שמבוקש לבצע. שנית, אנו נמצאים בפתחו של כניסת השבת, הזמן דחק והיינו צריכים להספיק להביאו כמה שיותר בפני שופט ואי אפשר לחקור את כולם.

ב"כ המבקשת מסכם:
חוזר על נימוקי הבקשה. אבקש לעצרו ל 4 ימים כפי שאורה ביהמ"ש.

ב"כ החשוד מסכם:
באשר לחשד הסביר גם אם ביהמ"ש יקבע את החשד הסביר בהתאם לגרסת שני השוטרים, אין להתעלם מההסברים המניחים את הדעת והמפרשים את דבריו של החשוד עצמו וכאן אציין כי היה עד רלוונטי ומהותי ששמע את הדברים, שבידי המשטרה היתה אפשרות לגבות עדותו על אתר או בסמוך אחרי האירוע, דבר שלא נעשה וכעת מבססים את הבקשה בין היתר, לצורך חקירת אותו עד.
א ני לא סבור שיש פעולות חקריה המחייבות המשך מעצר. השוטרים המעורבים כתבו דוחות, אי אפשר לשבש מהלך חקירה. גם אם ביהמ"ש סבור שצריך לגבות עדותו של אותו עד נוסף שהיה אפשר לעשות זאת בכמה שעות ולשחררו בתחנת המשטרה ולכן אבקש כי ביהמ"ש... היה וביהמ"ש יסבור שיש מקום שהוא לא ייכנס לנהריה מספר ימים – הוא יעשה כן.


החלטה

זו בקשה להארכת מעצר ראשונה, במעצר חשוד אשר נעצר היום , יום ו', 12.1.18 בשעה 10:30 ואשר הובא להארכת מעצר בביהמ"ש הקריות והחלטה בעניינו ניתנה ממש שעתיים לפני כניסת השבת. הזמן האחרון שביהמ"ש יושב בו לדיון בהארכת מעצרו בימי ו'. איני מקל ראש בשום פנים ואופן במצב שבו מנסים להפריע לשוטר במילוי תפקידו ובוודאי לא לאיים עליו לא איום פיזי ולא מילולי ויש להתייחס לאיומים שכאלה במלוא חומרת הדין.

במקרה שלפניי, מדובר באירוע שבמהלכו נעצר החשוד על רקע של עבירת תנועה, ברכב ישב עד אחר שהוא עד רלוונטי ובוודאי יכול להאיר את עיני כולנו לגבי ההתרחשות שהיתה במקום. מאותו רגע נחלקות הגרסאות לגרסת השוטרים על פי דוחות פעולה שהוצגו לי, החשוד לא שיתף פעולה, ובהמשך איים, איומים שמשמעותם שיש לפגוע בהם פיזית בסכינים כפי שנעשה בעזה או בירושלים. החשוד לעומת זאת טוען כי מעולם לא איים וכל שציין היה שכאשר תפסו אותו בחולצה והוא הרגיש בכך איום או פגיעה כי מתייחסים אליו כמו שמתייחסים לערבים בעזה או בירושלים.

למעשה, מלבד עדותם של השוטרים, אשר כבר נתנו דוחות פעולה ואשר אני מתקשה לראות כיצד ניתן לשבש את עדותם המפורטת, או בוודאי לסכן אותם, הפעולה החקירתית היחידה שאני למד עליה היא על חקירתו של אותו עד. אותו עד שהיה ברכב וההסבר לכך שלא חקרו אותו היא קוצר הזמן.

לאחר ששמעתי את הצדדים, עמדתי היא כדלקמן:

  1. ישנה גרסה מול גרסה לעניין האיומים. אך אני נכון בדוחק לציין כי אני נותן אמון בקיומו של יסוד סביר לחשד.
  2. יסוד סביר לחשד זה אינו מצדיק הארכת מעצר מעבר לשעות ספורות בלבד אשר ישמשו לצורך חקירתו של אותו עד.
  3. ניתן להסתפק בחלופת מעצר לאחר שחרורו אשר תשרת את מטרות החקירה ואם תהיה התפתחות חקירתית ניתן להביא את העניין בפני ביהמ"ש או בפני מדור התביעות ככל שהמבקשת תמצא לנכון.

אשר על כן אני מורה כדלקמן:
אני מורה על מעצרו של החשוד עד היום , 12.1.18 בשעה 20:00, מועד בו ישוחרר במשטרת נהריה, בתנאים הבאים:

  1. אני אוסר על החשוד להכנס לנהריה עד יום ג', 16.1.18 בשעה 08:00. אם ייכנס, ייעצר מיד.
  2. החשוד יחתום על התחייבות כספית בסך 10,000 ₪ בתחנת המשטרה להבטיח את התנאים שנקבעו.
  3. החשוד יידרש להגיע לתחנת המשטרה לשם המשך חקירה והגעתו למשטרה בלבד לא תחשב הפרת הצו.
  4. נאסר על החשוד ליצור כל קשר עם העד שישב לידו ברכב, ולדבר איתו על המקרה למשך 7 ימים מהיום. ממילא העד ייחקר עוד היום, לפי החלטה זו , ולכן אי אפשר גם לשבש את חקירתו. כמובן שנאסר באיסור מוחלט על החשוד ליצור כל קשר או להתקרב לשוטרים המעורבים בעניינו וזאת למשך 30 יום מהיום.
  5. החלטה זו נראית בעיני מאוזנת ונכונה ולטעמי יכולה היתה להינתן גם על ידי קצין משטרה בתחנת נהריה מבלי להביא ענין זה לפתחו של ביהמ"ש ביום ו' בשעה 14:30.

פרוטוקול זה מהווה פקודת מעצר עד היום 12.1.18 בשעה 20:00 ולאחר מכן פקודת שחרור בתנאים.

ניתנה והודעה היום כ"ה טבת תשע"ח, 12/01/2018 במעמד הנוכחים.

ערן נווה, שופט, סגן נשיא


מעורבים
תובע: משטרת ישראל
נתבע: ענאן ניס
שופט :
עורכי דין: