ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח חקלאי נגד דן אגודה שיתופית בע"מ :

בפני כבוד ה רשמת הבכירה ליאת ירון

תובעות

1.ביטוח חקלאי- אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
2.דפנה סויסה

נגד

נתבעת

דן אגודה שיתופית בע"מ

פסק דין

תביעה זו עניינה נזק שנגרם לרכב התובעת 2 ( להלן: "רכב התובעת"), שבמועדים הרלבנטיים בוטח על ידי נתבעת 1, כתוצאה מתאונה שאירעה ביום 21.7.16, בינו לבין רכב הנתבעת ( להלן בהתאמה: "התאונה" ו-"האוטובוס").

בכתב התביעה נטען לנזק בסך כולל של 6,919 ₪, כאשר הסך של 4,636 ₪ נתבע על ידי תובעת 1, בגין הנזק שנגרם לרכב על פי חוות דעת השמאי, בניכוי השתתפות עצמית ששולמה על ידי תובעת 2, הסך של 433 ₪ נתבע בגין שכר טרחת השמאי, בו נשאה תובעת 1, והסך של 1,850 ₪ נתבע על ידי תובעת 2, בגין ההשתתפות העצמית ששולמה על ידה.

במעמד הדיון שהתקיים בפני, ניתנה הסכמת הנתבעת לבקשת התובעות להוסיף ראש נזק נוסף – פיצוי תובעת 2 בגין אבדן הנחת היעדר תביעות, בכפוף להצגת אסמכתאות מתאימות.

המחלוקת בין הצדדים, היא בשאלת האחריות לקרות התאונה וכן בשאלת הנזקים הנטענים.
בכתב התביעה נטען כי, התאונה אירעה עת סטה האוטובוס, שנסע מימין לרכב התובעת, לנתיב הנסיעה בו נסע רכב התובעת, ופגע בצידו הימני.

מנגד, בכתב ההגנה נטען כי האוטובוס נסע בנתיבו כדין כאשר לפתע " רכב התובעת ניסה להשתחל במרווח צר מצד שמאל של האוטובוס על מנת להיכנס לחנייה וכתוצאה מכך גרם לפגיעה" (סעיף 7.2 לכתב ההגנה).

מטעם התובעות, העידה תובעת 2. מטעם הנתבעת, העיד נהג האוטובוס, מר מרקוביץ' מיכאל ( להלן: "נהג האוטובוס").

לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, בחנתי את גרסאותיהם, עיינתי בתמונות שהוגשו לתיק בית המשפט, ולאחר שכל אחד מהצדדים הציג בפני את אופן קרות התאונה, לגרסתו, ראיתי לקבל את התביעה.

עדות תובעת 2 היתה עקבית ובהירה, התיישבה עם הנטען בכתב התביעה, והותירה עלי רושם מהימן.
תובעת 2 העידה כי המדובר באוטובוס ארוך, שנסע מימינה, נכנס לנתיב הנסיעה שלה, שבר את המראה הימנית, ובהמשך, עם בואו להתיישר בנתיב הנסיעה שלה, פגע בחלק הימני של רכבה.
"הוא בפתאומיות חתך אותי, היה אוטובוס ארוך, הוא בא להתיישר והאקורדיון שבר לי את המראה, כמובן שחתך אותי מימין, והוא המשיך לחתוך לי את הרכב שהוא התיישר" ( עמ' 1 שורות 20-21 לפרוטוקול).

עוד העידה, כי לאחר התאונה, ניגשה לנהג האוטובוס, וכי האחרון סירב לתת לה את פרטיו, ולאחר שהתעקשה, "רשם את הפרטים בכעס על חתיכת עיתון" (עמ' 2 שורות 6-7 לפרוטוקול. הפרטים סומנו כ-ת/1.

עדות זו מתיישבת עם האמור בהודעת תובעת 2 לתובעת 1, בסמוך לאחר התאונה ( ת/1).
כמו כן, מתיישבת העדות עם התמונות שהוצגו במעמד הדיון ( ת/2), בהן נראה האוטובוס, כשהוא בין שני נתיבי נסיעה, ובסטייה שמאלה לכיוון רכב התובעת.

בנוסף, מתיישבת העדות עם תמונות הנזק של רכב התובעת ( ת/1) ועם הנזקים שפורטו בחוות דעת השמאי, שצורפה לכתב התביעה, ושבה תוארו נזקים בחלקו הימני של רכב התובעת, לרבות מראה ימנית שהוחלפה.

התובעת 2 נשאלה אודות הנזק למראה, והעידה כי המראה התקפלה כלפי חוץ, וכי לאחר התאונה, בעלה חיבר את המראה, כדי שהיא תוכל לנסוע למוסך.
"ש. נכון שכתוצאה מהתאונה שלך המראה התקפלה פנימה.
ת. לא. היא התקפלה החוצה רואים בתמונות.
אם היא מתקפלת פנימה, הזכוכית של הרכב היתה נשברת.
ש. מראה לך את התמונות של השמאי. המראה היא כלל לא נעקרה. מה שנעקר זה הכיסוי החיצוני, בנוסף אני מראה לך את תמונות השמאי וניתן להבחין שהנזק במראה בחלק החיצוני שלה. מראה לך.
ת. לא. אני מנסה להסביר. זה לא הנזק. המראה היתה מכוסה בלדים. זה החלק הפנימי של המראה, שהגעתי הביתה בעלי חיבר לי את החלק הזה שאוכל לנהוג למוסך. בעלי נהג משאית והוא חיבר את זה. כך צילם השמאי.
ש. את מאשרת שהזכוכית שלמה.
ת. היא לא שלמה. לא היתה שלמה. בעלי הדביק לי עיגול שאראה את הדרך" (עמ' 2 שורות 29-33 לפרוטוקול ועמ' 3 שורות 1-5 לפרוטוקול).
עדות זו, הותירה עלי רושם מהימן.

חיזוק לעדות תובעת 2, מצאתי גם בעדות נהג האוטובוס, שמעדותו עולה, כי סטה לנתיב הנסיעה בו נסע רכב התובעת, בשל כלי רכב שחנו בצד הנתיב בו נסע.
"הם סגרו בשביל לבנות את הרכבת הקלה ויש שם שני נתיבים לכיון בת ים או תל אביב והיו מכוניות שחנו לא חוקי בצד הדרך. אני הייתי בנת"צ בצד ימין מתוך השניים. כמו כל השיירה ממשיך ישר בצד הימין של הכביש והעקיפה של הרכבים החונים בצד" ( עמ' 4 שורות 1-3 לפרוטוקול).

נהג האוטובוס, אמנם טען כי רכב התובעת ניסה לעקפו ונצמד לצידו האחורי, אלא שגרסתו זו, אינה מתיישבת עם מוקדי הנזק ברכב התובעת.
משנשאל אודות האמור, לא היה בפיו מענה ענייני.
"ש. איפה נפגעה.
ת. בצד הקידמי.
ש. מה אומר לך שנפגעה לאורך כל הרכב.
ת. לא ראיתי את הרכב. ראיתי רק את הצד הקידמי.
ש. איך יכולת לראות רק את הצד הקידמי. אמרת שירדת. לא ראית את כל הרכב.
ת. הנה אני רואה.
ש. יש פגיעה בכנף. במכסה גלגל. מעל הגלגל.
לא חושב שזה היה מהתאונה הזאת". (עמ' 5 שורות 16-23 לפרוטוקול).

אני רואה להוסיף, כי לא מצאתי ממש בטענת הנתבעת, לפיה יש לייחס את הנזקים שנגרמו בחלק האחורי , בצד הימני של רכב התובעת, לתאונה קודמת.
התובעת העידה כי לפני שנים, היתה מעורבת בתאונה נוספת, אלא שבאותה תאונה לא נפגע רכבה בצידו הימני. עוד העידה, כי עובר לתאונה נשוא התביעה דנן, לא נפגע רכבה בצידו הימני ( עמ' 3 שורות 24-31 לפרוטוקול).
בהינתן האמור, ובהיעדר ראיה כלשהי לתמיכה בטענת הנתבעת, אני דוחה טענתה זו.

בשים לב למכלול האמור, אני קובעת שכטענת התובעות, התאונה התרחשה בגין סטיית האוטובוס לנתיב נסיעת רכב התובעת ומקבלת את התביעה.
בהתאם, פוסקת בזה, כי לסילוק סופי ומלא של הטענות נשוא התביעה דנן, תשלם הנתבעת לתובעת 1 סך של 5,069 ₪ וכן אגרה בסך של 374 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך של 1,500 ₪.
כמו כן, תשלם הנתבעת לתובעת 2 סך של 1,850 ₪. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעת 2 אבדן הנחת היעדר תביעות כתוצאה מהתאונה נשוא התביעה דנן, בגין שלוש שנים, וזאת בכפוף להצגת אסמכתאות מתאימות.
סכומים אלו ישולמו תוך 30 ימים מעת המצאת פסק הדין לידי הנתבעת, שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.
פיצוי בגין אבדן הנחת תביעות, ישולם לתובעת 2 תוך 30 ימים מיום המצאת אסמכתאות מתאימות לידי הנתבעת.

ניתן היום, י"ט טבת תשע"ח, 06 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח חקלאי
נתבע: דן אגודה שיתופית בע"מ
שופט :
עורכי דין: