ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאקלה סמעאן נגד עיריית נצרת :

לפני כבוד ה שופט אלעד טל

תובע
עאקלה סמעאן

נגד

נתבעת
עיריית נצרת

החלטה

לפני בקשה למתן פטור מהגשת חוות דעת רפואית ולמינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט לפי תקנה 127 ותקנה 130(א) ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות").

1. עסקינן בתביעה בגין נזק גוף שנגרם לתובע , עת הלך ביום 21.12.16 "במדרכה/רחוב בנצרת נתקל באבני משתלבת שהיוו כמפגע להולכים ושבים איבד שיווי משקל נפל ונחבל בידו הימנית..." (ס' 5 לכתב התביעה). כתוצאה מהנפילה אובחן התובע כסובל משברים ביד ימין ובוצע קיבוע בסד גבס. התובע לא צרף חוות דעת רפואית לכתב התביעה.

2. במסגרת כתב התביעה, טען התובע כי מפאת מצבו הכלכלי וגילו, אין באפשרותו לממן בדיקת מומחה לצורך קבלת חוו"ד רפואית "בתחום האורטופדיה ו/או הפלסטיקה" לעניין הנכות שנותרה לו כתוצאה מהתאונה.

הבקשה שלפני 3. התובע מבקש ליתן לו פטור מהגשת חוות דעת רפואית ו עותר למינוי מומחה מטעם בית המשפט, ששכרו יושת בשווה על הצדדים.

4. לטענת התובע, קיימים ב עניינו טעמים מיוחדים המצדיקים קבלת בקשתו. לטענתו, הוא סובל מחיסרון כיס ומצבו הכלכלי קשה. התובע מציין כי הוא פנסיונר, נשוי ואב לארבעה, מתגורר עם אישתו בדירת קרקע וכי הוא ואשתו מתקיימים אך מקצבת זקנה של הביטוח הלאומי ומקבלים לעיתים סיוע כלכלי מבניהם לצורך קיומם.

5. במסגרת בקשתו לא פירט התובע את הכנסותיו והוצאותיו החודשיות ולא צ ירף דפי חשבון

בנק לתמיכה בטענותיו .

6. בתגובתה התנגדה הנתבעת לבקשה ועתר ה לדחייתה שכן לא מתקיימים בעניינינו התנאים המיוחדים לפטור מחוו"ד. הנתבע ת ציינה כי היא עומדת על ניהול הליך החבות תחילה , שכן דין התביעה להדחות על הסף. לטענתה, לא ברור מכתב התביעה היכן ארעה התאונה הנטענת ומהתמונות שצורפו לא רואים מפגע.

7. בנוסף, חרף טענתו של התובע כי היה במצב בריאות תקין עובר לתאונה, מהתיעוד הרפואי שציין עולה כי הוא סובל מזה כ-70 שנה מאובדן ראיה בעין אחת.

8. לטענת הנתבעת, התובע הצהיר, כי הוא מתגורר עם אשתו בדירת קרקע, חי מקיצבת זקנה ומסתייע כספית בבניו. התובע לא צירף לבקשה את פירוט חשבון הבנק שלו, חסכונותיו, והכנסות בניו. בנסיבות אלה לא הוכיח את טענתו בדבר קושי כלכלי המונע ממנו לממן חוו"ד מומחה רפואי.

דיון והכרעה
9. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה, אני סבור כי דין הבקשה להידחות.

10. מסגרת הדין הרלוונטית בענייננו , היא שילוב תקנות 127 ו- 130(א), לפיהן בעל דין הרוצה להוכיח עניין שברפואה, יעשה זאת באמצעות צירוף חוו "ד רפואית לכתב התביעה, ומשלא עשה כן, מבלי שקיבל פטור לכך מבית המשפט, יהיה מנוע מלהוכיח עניין שברפואה מטעמו.

11. שילובן של התקנות הללו מאפשר לביהמ"ש לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת רפואית מטעמו, ובהתקיימותן של נסיבות מיוחדות למנות מומחה מיוזמתו, זאת מבלי שבעל דין המעוניין במינוי המומחה הגיש חוו "ד מטעמו (ראו לעניין זה : רע"א 8015/96 צור שמיר חברה לביטוח בע"מ נ' בוריסי (פורסם ביום 23.3.97); רע"א 10251/02 אפרים כץ – חמים וטעים נ' חנה דואני , פ"ד נז (1) 797 ).

12. הרציונאל הינו, שהוכחת עניין שברפואה דורשת עדות מומחה, וכי על הצד הטוען לכך להציג ראיה גולמית. בי המ"ש אינו אמור לסייע לצד זה או אחר אלא עליו להכריע במחלוקת שבין הצדדים. בהעדר חוו "ד מומחה, בי המ"ש לא יכריע בעניין שברפואה. יתרה מזו, בהעדר חוו "ד ביהמ"ש אף לא יתיר לבעל דין להביא ראיות בעניין שברפואה , כך שהנטל הראשוני מוטל על מתדיין החפץ להוכיח עניין שברפואה (י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהד' שביעית, ע' 500). עם זאת, מחוקק המשנה העניק לבית המשפט שיקול דעת לפטור בעל דין מהחובה האמורה להגיש חוו"ד רפואית. קיומו של הפטור על פי הסיפא של תקנה 127 בשילוב 130 לתקנות , סולל את הדרך למינוי מומחה מטעם בי המ"ש, על אף שלא צורפה כל חוו"ד. טרם יסטה בית המשפט מן הכלל האמור בתקנה 127, עליו לנמק את מסקנתו "בטעמים מיוחדים שירשמו". בכך מבטא מתקין התקנות את עמדתו שסטיה מן הכלל תתבצע במקרים חריגים בלבד.

13. באשר ל"טעמים מיוחדים" הנזכרים בתקנה 127 לתקנות, נקבע כי הטעמים המיוחדים שאליהם מכוונת התקנה ואשר מאפשרים לפטור בעל-דין מצירוף חוו"ד, עניינם בשאלת עצם הצורך בחוו"ד נוכח נסיבות המקרה הנדון (רע"א 7474/00 עיריית תל-אביב-יפו נ' המוסד לביטוח לאומי , פ"ד נו (2) 193 ), כאשר העניין נתון לשיקול דעתה של הערכאה הדנה בעניין.

14. בין השיקולים שעל ביהמ"ש להביא בחשבון נכללים רצינות התביעה; מאזן הנוחות בין הצדדים; הנזק שייגרם לכל אחד מהצדדים אם תיעתר הבקשה או תידחה ואפשרות תיקונו של נזק זה, כאשר העיקרון הוא, כי יש צורך בקיומם של מספר תנאים מצטברים על מנת שניתן יהיה לפטור מהגשת חוות דעת בעניין שברפואה (בר"ע (ב"ש) 511/06 מאיר אמויאל נ' פלונית ( פורסם ביום 15.8.06). נקבע , כי על מנת שצד העותר לביהמ"ש יזכה לפטור מהגשת חוו "ד בעניין שברפואה, עליו לעמוד במבחן משולש - המבחן הראשון, ה ינו נסיבות מיוחדות המסבירות מדוע לא יהיה זה צודק לדרוש מהצד להגיש חוו"ד בכוחות עצמו ; השני, שהתביעה או ההגנה, בעלת סיכוי סביר להתקבל ולו לכאורה ; השלישי, ראשית ראייה או ראיה לכאורה כי העניין שברפואה מבוסס אף שלא הוגשה חוו"ד רפואית , כאשר ביהמ"ש יגיע להכרעה על בסיס שקלול תוצאות המבחן ונסיבותיו של כל מקרה תוך מתן משקל ראוי לכלל העומד ביסוד תקנה 127. (רע"א 1358/12 מרכז רפואי רבין בית החולים בילינסון נ' עזבון המנוח שלמה אייזנבך ז"ל (פורסם ביום 8.5.12); רע"א 6614/12 פ לונית נ' בית חולים המשפחה הקדושה (פורסם ביום 23.10.12).

15. לעניין המבחן הראשון, הבוחן את "הנסיבות המיוחדות" – האם מצבו הכלכלי והרפואי של התובע עולה כדי אותן נסיבות מיוחדות – כבר נפסק, כי במקרים מיוחדים בהם חסרון כיס של התובע הוא המונע ממנו להגיש חוות דעת רפואית יכול הדבר להוות טעם מיוחד (ראה : רע"א 8998/10 אליש ע בע"מ ואח' נ' מחמוד זובידאת [(פורסם ביום 21.3.11); רע"א 4928/11 יאיר תותיה ואח' נ' חיר מובדא ואחר(פורסם ביום 28.12.11).
16. עם זאת, במקרים רבים הפטור לא ניתן, מקום בו דובר רק בטענה של חסרון כיס, ללא נימוקים תומכים נוספים. נקבע שחסרון כיס לבדו אינו עולה כדי "טעם מיוחד" (ת"א (י-ם) 6743-09-11 עז' המנוח שלמה אייזנבך ז"ל נ' מרכז רפואי רבין בית החולים בילינסון (פורסם ביום 23.1.12) ; ת"א (שלום י-ם) 1358/03 תאבת עאסי נ' בן משה לוי נחום ואח' (פורסם ביום 30.7.06)). מהחומר שהונח לפני לא ניתן היה ללמוד על מצבו הכלכלי של התובע . גם אם אקבל את הטענה כי הוא ואשתו מתקיים מקצבת זקנה בלבד, ומצבו הכלכלי אינו טוב, ספק אם המדובר במצב כלכלי ירוד עד כדי כך שאינו מאפשר לו לשאת בתשלום בגין חוו "ד רפואית.

17. התובע מבקש להעביר את הנטל הכספי הכרוך בהכנת חוו"ד על שכמ ה של הנתבעת . נוכח כך, נקבע בפסיקה , כי תובע המבקש לקבל פטור מהגשת חוו "ד, נדרש להוכיח טענתו כדבעי, להציג לפני בית המשפט תמונה מלאה ומפורטת באשר להכנסותיו ולנכסים שבבעלותו, ובין היתר לצרף דפי חשבון ותצהיר מפורט. בענייננו, התובע לא הציג כל מסמכים לבסס טענתו למצב כלכלי קשה . לא ניתן להתעלם מהעובדה כי התובע מתגורר בבית שלא נטען כי משלם עבור המגורים בו דמי שכירות והתובע גם לא הציג פירוט של נכסיו, חסכונותיו, פירוט חשבון הבנק שלו ושל אשתו. זאת ועוד, התובע לא הציג נתונים לגבי מצבם הכלכלי של בניו, שלדבריו תומכים בו כלכלית לעיתים, ומהם עולה כי אין ביכולתם לסייע לו במימון חוו"ד מומחה רפואי. לפיכך, ספק אם התובע הצליח להוכיח מצוקה כלכלית כה קשה המצדיקה חריגה מהכלל שבהוראות הדין ומתן פטור מהגשת חוו"ד רפואית מטעמו.

18. המבחן השני, שיש להראות ולו לכאורה סיכוי סביר שהתביעה תתקבל. במסגרת מבחן זה על התובע להראות שתביעתו אינה מופרכת ויש בה ממש, אם כי, בעניין זה ניתן להסתפק ברף נמוך יחסית, שהרי בהעדר חוו "ד לעיתים יהיה קשה לעמוד על סיכויי התביעה. נקבע כי, ככלל, די להראות, על יסוד עובדות המקרה ואופיין של הטענות, שבפי התובע טענה הראויה להישמע או שאלה רצינית שיש לדון בה (רע"א 1358/12 מ רכז רפואי רבין בית החולים בילינסון נ' עזבון המנוח שלמה אייזנבך ז"ל (פורסם ביום 8.5.12). בענייננו , מדובר בתביעת נזיקין המבוססת על התרשלות הנתבעת, ואחריותה לנזק בשל הפרת חובה חקוקה . ברי כי בהעדר חוו "ד קיים קושי מובנה להעריך את סיכויי התביעה בשלב זה ביחס לנזק עצמו ואם מתקיים בכלל הקשר הסיבתי הנדרש. בנוסף, מעיון בכתב התביעה מתעוררים מספר סימני שאלה בנוגע למקום הארוע הנטען וחבות הנתבעת וזאת מעבר לבעיית האחריות המובנית בתביעות בהן מדובר בנפילה בשל מפגע ברחוב . על כן, יש על פניו ספק ניכר בחוזקה של התביעה במישור האחריות, אין למהר ולהטיל על בעל הדין שכנגד, עלות נוספת בדמות שכר טרחתו של המומחה מטעם בית המשפט (ברע(חי') 1775/07 חיים ענבל נ' דאנס בר/צוות בראבו ואח' (פורסם ביום 6.7.07).

19. המבחן השלישי, מבחן "ראשית ראייה" בוחן קיומה של ראשית ראיה לביסוס העניין שברפואה אף שלא הוגשה חוות דעת רפואית. התובע צירף לכתב התביעה סיכום ביקור בבי"ח נצרת EMMS, מיום 21.10.16 , כאשר באנמנזה נרשם : "לדבריו היום נפל בכביש נחבל בשורש כף יד ימין" , כאשר בצילום נמצא שבר ללא תזוזה בסטאלויד רדיאלי בשורש כף יד ימין. בנסיבות, התובע הניח תשתית לכאורה מספקת לשלב זה .

20. משכך, התובע לא הניח את התשתית להוכיח שמדובר במקרה מיוחד או נסיבות מיוחדות המצדיקות להעתר לבקשה. אין די באמור בבקשה בעניין חסרון כיס, כדי לפטור את התובע מלפרוס במסגרת הבקשה את מצבו הכלכלי לאשורו ; בנוסף, על פניו יש ספק ניכר בחוזקה של התביעה במישור האחריות.

21. לאור כל האמור – הבקשה נדחית.
לפנים משורת הדין, מוארך המועד להגשת חוו"ד מטעם הת ובע עד ליום 20.2.18.
בתום המועד, במידה ולא תוגש חוו"ד מומחה מטעם הת ובע, יחשב התובע כמי שוויתר על זכותו להגיש חוו"ד מומחה מטעמו.
התיק יועבר להמשך טיפולו של הרשם הבכיר.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, ט"ז טבת תשע"ח, 03 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עאקלה סמעאן
נתבע: עיריית נצרת
שופט :
עורכי דין: