ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יגאל מירון נגד ווב טרגט בע"מ :


בפני כבוד ה שופט אמיר ויצנבליט

התובע

יגאל מירון

נגד

הנתבעת
ווב טרגט בע"מ

החלטה

1. ההליך דנא הוא התנגדות לביצוע שטר. ברקע ההליך יחסי שכירות בין הצדדים לגבי דירה שהשכיר התובע. ביום 2.10.2017 קבעתי, שאף שככלל אין מורים על הגשת תש ובה להתנגדות לביצוע שטר (המהווה למעשה בקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר; ראו, סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967), התובע ישיב לנימוקי ההתנגדות עד יום 30.10.2017. בחלוף המועד האמור לא הוגשה תשובת התובע. ביום 9.11.2017 ניתנה לנתבעת רשות להתגונן. זאת, בהתאם ל תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן – התקנות), המקנה לבית המשפט סמכות ליתן לנתבע רשות להתגונן על-יסוד הבקשה בלבד ו ללא דיון במעמד הצדדים.

2. ביום 23.11.2017 הגיש התובע בקשה לבטל את החלטתי מיום 9.11.2017 שבה ניתנה הרשות להתגונן, מן הטעם שהחלטתי הקודמת, מיום 2.10.2017, התקבלה אצלו רק ביום 17.11.2017 (להלן – הבקשה לביטול ההחלטה). התובע ביקש כי הרשות להתגונן תבוטל, כי תינתן לו הזדמנות להגיב לנימוקי ההתנגדות, ושאז תינתן מחדש ההחלטה בבקשת הרשות להתגונן.

3. בהחלטה מיום 23.11.2017 הוריתי על הגשת תשובה לבקשה לביטול ההחלטה, וכן נקבע כי בד בבד, עד יום 14.12.2017 יגיש התובע את תשובתו לבקשת הרשות להתגונן . נקבע כי לאחר עיון בתשובה שתוגש לבקשה לביטול ההחלטה ולאחר עיון בתשובת התובע בהתייחס לבקשת הרשות להתגונן, אכריע בבקשה לביטול ההחלטה. הנתבעת השיבה לבקשה לביטול ההחלטה באומרה שככל שההחלטה מיום 2.10.2017 אכן לא הומצאה לתובע, הרי שמן הצדק לבטל את ההחלטה המקנה את הרשות להתגונן , ולהכריע בנושא לאחר קבלת תשובת התובע לבקשת הרשות להתגונן. התובע הגיש את תשובתו לבקשת הרשות להתגונן באיחור, ביום 28.12.2017.

4. תקנה 205(ג) לתקנות מקנה לבית המשפט סמכות ליתן רשות להתגונן על בסיס נימוקי הבקשה בלבד וללא דיון (עיינו, רע"א 1264/08 מונדר נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (27.4.2008)) . זאת ועוד, ככלל, לא מוגשת תשובה לבקשת רשות להתגונן, ולתובע אין זכות להגיש תשובה שכזו (ראו, תא"ק (מחוזי ת"א) 18238-07-12 רייך נ' לוי, פיסקה 3 (18.4.2013); בש"א (שלום בי"ש) 1121/06 ברמן נ' טרנר, פיסקה 7 (25.6.2006); תא"ק (שלום נצ') 34128-11-10 מקור הירדן בע"מ נ' קיבוץ שדה נחמיה אגודה שיתופית (27.2.2011); תא"ק (שלום ביש"א) 21367-10-13 שומרה חב' לביטוח בע"מ נ' אסדי (26.11.2013); ועיינו גם, עת"מ (מחוזי י-ם) 3394-06-16 ותד נ' לשכת עורכי הדין בישראל , פיסקה 37 (3.8.2016)). עם זאת, אף שאין לתובע זכות קנויה להגיש תשובה לבקשת רשות להתגונן, לבית המשפט סמכות להורות על הגשת תשובה במקרה המתאים לכך, וזאת על מנת לקדם באורח יעיל את בירור המחלוקות בין בעלי הדין (ע יינו, רע"א 9184/10 גיליץ חברה להשקעות בע"מ נ' אריאלי, פיסקאות 1 ו-6 (15.3.2011); וראו גם, תא"ק (שלום חי') 20232-03-16 ארזים -טק (ד.י.א.א.) בע"מ נ' עינת פומרנץ בע"מ, פיסקה 10 (26.6.2016)).

5. בנסיבות אלו, ספק אם נפל בהחלטה המקנה רשות להתגונן פגם, אף אם נכונה טענתו של התובע שלא השיב לבקשת הרשות להתגונן שכן ההחלטה שבה הוריתי על הגשת התשובה לא התקבלה אצלו. זאת, שכן לתובע אין זכות להגיש תשובה לבקשת הרשות להתגונן, וממילא היה ניתן ליתן רשות להתגונן על בסיס הבקשה בלבד בלא ליתן לתובע אפשרות להשיב לה.

6. חרף האמור, נוכח העובדה שבמקרה דנא כחריג לכלל נתבקשה תשובה לבקשת הרשות להתגונן, הרי שלמען הזהירות מוכן אני להניח שיש מקום לבטל את ההחלטה המקנה רשות להתגונן, ולבחון שאלה זה מחדש (de novo) לאור התשובה שהגיש התובע לבקשת הרשות להתגונן. בחנתי את הדברים מחדש, ומצאתי כי יש ליתן לנתבעת רשות להתגונן. הנתבעת טוענת כי הגשת השטרות לביצוע נעשתה בניגוד להסכמות בין הצדדים בקשר לתקופת השכירות. בנימוקי ההתנגדות מפורטת השתלשלות העניינים בדבר אי-מימוש תקופת אופציה בהסכם. בשל כך מעלה הנתבעת טענה לכשלון תמורה מלא. התובע טוען בתשובתו לבקשת הרשות להתגונן כי הנתבע ת עש תה שימוש במושכר בניגוד להסכם השכירות, וכי הותירזקים. התובע מכחיש כי הייתה הסכמה בעל-פה המתירה את השימוש שנעשה במושכר. כן יש לברר את המחלוקת בדבר הפסקת השכירות על-ידי הנתבע ת והמועד שבו עזב ה את המושכר, ואת טענת התובע שלפיה הנתבע ת חב ה בדמי שכירות לתקופה מאוחרת יותר (עד חודש נובמבר 2016) – טענה שעליה חולק ת הנתבע ת. אדרבה, דווקא עיון בתשובת התובע לבקשת הרשות להתגונן ממחיש ש קיימות בין בעלי הדין מחלוקות רבות הראויות לבירור, וכי יש ליתן לנתבעת רשות להתגונן. אף לא מצאתי שיש בטענה שהעלה התובע לגבי זהות המצהיר כדי לשנות ממסקנה זו, שכן בשלב ראשוני זה לא נדרש מבקש הרשות להתגונן להציג את ראיותיו.

7. אשר על כן, גם לאחר בחינת מתן הרשות להתגונן מחדש לאור תשובת התובע, מצאתי כי יש ליתן לנתבעת רשות להתגונן כבר בשלב זה.

8. בעלי הדין יפעלו עד יום 24.1.2018 על-פי האמור בסעיף 5 להחלטה מיום 19.11.2016, ככל שהדבר לא נעשה עד כה.

9. לבסוף אעיר כי התובע הגיש את תשובתו לבקשת הרשות להתגונן באיחור, ללא הנמקת הדבר וללא שהגיש בקשה להארכת מועד. כאמור, התובע טען שהחלטה קודמת לא הומצאה לו . אין מקום להתנהלות זו. על התובע לנקוט צעדים אקטיביים כדי לוודא שהחלטות בית המשפט מומצאות לידיו באופן יעיל ושוטף. כן יש לעמוד במועדים הנקבעים על-ידי בית המשפט.

ניתנה היום, ט"ו טבת תשע"ח, 02 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יגאל מירון
נתבע: ווב טרגט בע"מ
שופט :
עורכי דין: