ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאה כהן נגד דן אורמן :

בפני כבוד השופטת טלמור פרס
תובעת
לאה כהן

באמצעות עוה"ד טל רבינוביץ

נגד

נתבעים

  1. דן אורמן
  2. א.ר.י. מרום בניין ואחזקה בע"מ-

באמצעות עו"ד גבי קורן

החלטה

בקשת התובעת לפסילת שופט מלשבת בדין בתיק זה.

1. התובעת הגישה תביעה המוגדרת כ 'כספית, חוזית, נזיקית, ביצוע בעין' , במסגרתה היא עותרת לחיוב הנתבעים בתשלום הסך של 20,000 ₪ וכן לחייבם לבצע עבודות הדרושות לשם מניעת רטיבות בדירתה.

לטענת התובעת בכתב התביעה, הנתבעים לא מילאו תפקידם והתחייבויותיהם במסגרת הליך אחר שהתנהל בת"א 14095-06-12, שם מונה הנתבע 1 כמומחה בית המשפט וכמפקח על עבודות אותן קבע שיש לבצע בבית התובעת, והנתבעת 2 כמבצעת העבודות שנבחרה על ידי הנתבע 1.

2. לאחר העברת התיק לטיפולי, ניתנה החלטתי מיום 18.12.17 ולפיה :
" לאחר עיון נוסף בכתבי הטענות, נלמד כי הנתבע מוכר לבית המשפט , משמונה על ידי בית המשפט כמומחה במס' תיקים המתנהלים כעת בפני מותב זה ואף לאחרונה נשמעה עדותו כמומחה מטעם בית המשפט בפני מותב זה, בהליך אחר. לפיכך, נדרשים הצדדים להגיש התייחסותם ביחס לנושא זה וזאת עד ליום 26.12.17...".

3. בתגובה להחלטתי זו, ביקשה התובעת להעביר התיק למותב אחר. התובעת ציינה כי היא נותנת אמון במקצועיותו של בית המשפט אולם היא סבורה כי במצב הדברים שנוצר ו בשל "מראית פני הצדק" יהיה נכון כי מותב אחר ישמע את התיק ויהא זה מותב אשר לא מינה את מר אורמן כמומחה מטעמו.

עוד הזכירה התובעת כי על פי פסיקת בתי המשפט יש לחוות דעתו של מומחה בית המשפט מעמד רם ולעיתים רחוקות בלבד בתי המשפט סוטים מחוות דעתו של המומחה שמונה וכי קיים סיכוי סביר כי בית משפט יאמץ את חוות דעתו של המומחה, תוך קביעה שהתרשם ממנו לטובה, ממקצועיותו ומהימנותו וניסיונו.
במצב דברים זה, לטענת התובעת, קיימת אי נוחות עם קביעות בעד המומחה בתיקים אחרים בעוד שבתיק זה מתבקש בית המשפט לראות את רשלנותו. לטענתה, העובדה שבית המשפט ראה לנכון להעלות נושא זה בפני הצדדים, יש בה כדי לחזק את תחושת חוסר הנוחות אצל התובעת.

4. הנתבע 1 לא מסר תגובתו הכתובה אולם, בדיון שהתקיים טען כי אין לו התנגדות שמותב זה ידון בתיק .
הנתבע 1 הוסיף כי לא היה מודע לכך שעליו להגיב לבקשת התובעת וכי מטרת ב"כ התובעת הינה לפסול אותו בכל התיקים שמנוהלים על ידה, בהם מונה כמומחה מטעם בית המשפט.

5. הנתבעת 2 מסרה בתגובתה הכתובה כי היא ובא כוחה סומכים לחלוטין על מותב זה ועל שיקול דעתו, יחד עם זאת, אין לה כל מניעה להעברת התיק למותב אחר.
בדיון שהתקיים נמלך ב"כ הנתבעת 2 בדעתו והביע עמדתו ולפיה הוא מתנגד לפסילה. לטענת ב"כ הנתבעת 2, לא ניתן להתעלם מהעובדה שהנתבע 1 הוא מומחה מטעם בית המשפט ועניין זה יעלה תמיד אף בפני מותב אשר לא מינה אותו, שלא יוכל להתעלם מהעובדה שהנתבע 1 מונה כמומחה מטעם בית המשפט.

6. דיון והכרעה:

לשם פסילת שופט, יש להוכיח חשש ממשי למשוא פנים ובהעדר חשש כאמור, יש בפסילת שופט כדי לפגוע בתקינות ההליכים השיפוטיים. כן ידוע כי הזכות לשבת בדין, היא גם החובה לעשות כן ואין מקום לפסילת שופט בכל מקרה בו, סובייקטיבית, נדמה כי אין זה ראוי לשבת בדין ויש להוכיח חשש ממשי אובייקטיבי למשוא פנים.

7. התשובה לשאלה אם שופט השומע, כדבר שבשגרה, עדות מומחה, יגבש עם הזמן עמדה לגבי כל אחד מהמומחים, תלויה במבחן הפתיחות לשכנוע – "כל עוד השופט יכול לשמוע את העד תוך כדי שהוא חופשי לקבל את עמדתו, לא יהא בהיכרות עם העד מהליכים קודמים, משום חשש ממשי למשוא פנים... . שונה הדבר, למשל, אם לבד מן ההיכרות הקודמות עם העד, הביע השופט עמדה ברורה ועקרונית באשר למהימנות של העד או לכישוריו. במצב דברים זה, נראה, כי יקשה על השופט לשמוע את העדות ולקבלה ללא חשש ממשי למשוא פנים, ותהא הצדקה לפסילתו".

(י.מרזל, "דיני פסלות שופטים", התשס"ו-2006, עמ' 263).

8. בענייננו, הנתבע 1 משמש כעד מומחה אשר מונה על ידי מותב זה לא אחת במספר תיקים וחלק מהתיקים בהם מונה עדיין מתנהלים בפני מותב זה תוך שמיעת עדות הנתבע 1 כמומחה בית משפט. במצב דברים זה ובהתחשב במעמדו של מומחה מטעם בית המשפט, המשמש ידו הארוכה של בית המשפט שבקביעותיו בדרך כלל לא יתערב בית המשפט ואשר לחוות הדעת מטעמו ניתן משקל רב , הרי שלא ניתן לשלול לחלוטין קיומו של חשש שיקשה על בית המשפט לקבוע קביעות הקשורות למהימנות הנתבע 1 ולכל הפחות למראית עין קיים חשש למשוא-פנים ויש מקום להבטיח מראית פני קיומו של הליך צודק והוגן.

אף לנושא התובענה נשוא תיק זה, ק ימת חשיבות, נוכח העובדה כי מתבקשת קביעה ולפיה הנתבע 1 התרשל בתפקידו כמומחה בית משפט בתיק אחר, כל זאת שעה שמותב זה, מתוך הכרה במקצועיותו ו בכישוריו של הנתבע 1 , חזר ומינה אותו כמומחה מטעם בית המשפט.

8. יחד עם זאת, בחינת טענות הצדדים ובדיקת האפשרות להעביר את התיק למותב אחר בבית משפט זה , מעלה כי גם השופטים הנוספים העוסקים בתיקים אזרחיים בבית משפט זה, נוהגים למנות את הנתבע 1 כמומחה מטעם בית המשפט בתיקים המתנהלים בפניהם.

לאור האמור ונוכח "כלל ההכרח" הפסיקתי (The Necessity Rule) לפיו מתאפשרת ישיבה בדין של שופט שיש כלפיו עילת פסלות, בהעדר שופט אחר שידון בעניין, קרי, באין שופט בבית משפט זה שלא ייפסל, הרי שיש הכרח במינוי שופט כלשהו לדין, וממילא יוכלו כל השופטים לשבת בדין - הרי שלכאורה בנסיבות ענייננו, לא תהא תועלת בהעברת התיק למותב אחר בבית משפט זה.
(י.מרזל, שם, בעמ' 393-394).

לאור האמור, משהעברת התיק לשופט אחר בבית המשפט לא תשנה את עילת הפסלות , הרי שאין מקום להעברת התיק למותב אחר בבית משפט זה.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

התיק נקבע לדיון קדם משפט נוסף, ליום 25.3.18, בשעה 12:40.

ניתנה היום, ט"ו טבת תשע"ח, 02 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לאה כהן
נתבע: דן אורמן
שופט :
עורכי דין: