ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזיאל כדורי נגד המוסד לביטוח לאומי :

04 ינואר 2018
לפני: כבוד השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע:
עזיאל כדורי
ע"י ב"כ: עו"ד רונן מורנו
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד יפה רוטשילד

החלטה

בפניי הודעת התובע על כי בחר שלא לבצע את בדיקת ה-BERA ותגובת הנתבע לפיה בנסיבות אלו דיון בתיק יהיה עקר ואין בו כל טעם.
אכן במצב דברים זה אין מקום לקיום דיון מקדמי שלישי במספר, כשהצדדים לא קידמו ביניהם דבר בהתאם למתווה שנקבע בדיון הקודם והתובע חזר בו מהסכמותיו הקודמות לבצע את הבדיקה .
הדיון הקבוע ביום 9.1.18 מבוטל אפוא כמבוקש.
התובע יבהיר תוך 30 יום אם יש בידיו מסמך רפואי התומך בטענתו כי אינו יכול לבצע את בדיקת ה-BERA וככל שכן יצרפו להודעתו ויעבירו לנתבע לבדיקה.
רשימת המוסכמות והפלוגתאות היא כפי שנקבעה בהחלטות מיום 12.7.17 ומיום 31.12.17.
ניתנת בזאת החלטה על הגשת תצהירים:
התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו ומטעם עדיו תוך 30 יום.
התצהירים יוגשו ב- 2 עותקים, עותק אחד לבית הדין ואחד לצד שכנגד.
תצהירי התובע יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו.
המצהירים יצרפו לתצהיריהם, את כל המסמכים הרלוונטיים אשר הם מבקשים שיהיו בפני בית הדין, כולל מסמכים אשר יבקשו להגיש בחקירה נגדית.
בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, יראוהו כמודה בפרט שמסר לבית הדין בעל הדין שכנגד הנדון ולענין זה לא די בהכחשה סתמית.
לא יוגשו התצהירים במועד שנקבע לא יורשה הצד להביא עדויות בעל פה בבית הדין ביום הדיון.
למועד שנקבע להוכחות ידאג בעל הדין כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד, לבית הדין, לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהיריו, בקשה מנומקת להשמעת עדותו של אותו עד שלא על דרך התצהיר. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא-כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. לא יוגשו הפרטים הנדרשים על פי פיסקה זו, לא יתיר ביה"ד השמעת עדות בעל פה. באם יתיר בית הדין השמעת העדות שלא על דרך תצהיר ידאג הצד להזמין את העד לעדות בעל פה ביום שיקבע לדיון.
בקשה להזמנת מתורגמן לדיון ההוכחות תוגש עד חודש לפני הדיון. אם לא תוגש בקשה מתאימה להזמנת מתורגמן, לא תהא זו סיבה מוצדקת לדחיית הדיון.

התיק יעבור לשופט/ת הוכחות.
למען הסר ספק, דיון הוכחות ייקבע רק לאחר קבלת התצהירים לתיק בית הדין.

ניתנה היום, י"ז טבת תשע"ח, (04 ינואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: עזיאל כדורי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: