ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חאלד נג'אר נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופט ארז פורת

המבקש

חאלד נג'אר (אסיר)

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

החלטה

1. בפני בקשה לפי סעיף 74 לחסד"פ, לעיון בחומרים שהמבקש סבור כי הם נכללים בגדרי "חומר חקירה", שיש לו לגביהם זכות עיון.

עיקר הבקשה נסב על רשימת חומר חקירה שהועברה למבקש, כשנטען כי זו אינה שלמה: הן משום שהוברר כי ראיות שהועברו להגנה לא פורטו ברשימה והן כי על פי הנטען, זו אינה כוללת רשימה מסודרת של החומר שנתפס ושלא הועבר למבקש.

עוד התבקש עיון בתמלילים שונים, שלא הועברו, תיקי עבודה של מומחים שהגישו חוות דעת בתיק, וכן רישום פלילי של כמה עדים שפורטו בבקשה. עוד התבקש עיון בתיק פ"א משטרתי סגור, המתייחס לאירוע ירי שבוצע בכלי נשק, אשר לפי חוות דעת מעבדת הנשק היה מעורב גם באירועים נשואיי תיק זה.

2. ב"כ המבקש סבור כי רשימת חומר החקירה צריכה, כעניין שבשגרה, לכלול עימוד של כל הראיות, וציון כמה עמודים מכילה כל ראיה, שאז ניתן יהיה לדעת אם הראיות הועברו בשלמותן וללא השמטות. עוד נטען כי רשימת חומר החקירה צריכה להכיל רישומים באשר לקיומם של תיקי עבודה של מומחים שהגישו חוות דעת בתיק, וזאת באופן שגרתי.

3. במהלך הדיון מסר ב"כ המשיבה כי ייעשה לבדיקת רשימת החומר שהועברה מחדש, זאת על ידי העברתה לממונה על החקירה, כדי לבחון אם היא מלאה. עוד ציין כי תיעשה בחינה אם קיימים תמלילים נוספים שלא הועברו למבקש מחמת טעות. הוטעם כי ככל שיימצא חומר נוסף,הוא יועבר למבקש.

4. ב"כ המשיבה מסר כי בתיק יש חוות דעת מומחה אחת –זו של מעבדת נשק, ואילו לגבי הימצאות שרידי ירי, נערך דו"ח מז"פ שאינו מהווה חוות דעת מומחה המסתמכת על בדיקה מעבדתית. לפיכך, לעניין שרידי הירי ,אין בנמצא תיק עבודה.

מכל מקום, הוסכם כי המשיבה תיבחן אם קיימים חומרים נוספים שעורך דו"ח שרידי הירי ערך או צילם וככל שאלה קיימים, הם ייבחנו ובמידת הרלוונטיות יועברו לעיון המבקש.

דיון והכרעה:
5. חלקים נרחבים מהבקשה לא היו שנויים במחלוקת: חובת התביעה לערוך רשימה מלאה של החומר שנאסף ,קבועה בדין, כשחובה זו נועדה להבטיח שהנאשם יידע מהו החומר שנאסף, מה מתוכו הועמד לעיונו וכך ובעיקר ,יידע מה לא הועבר לעיונו.

כפי שנפסק,

"מבחן האפשרות להתמצאות בחומר והגשמת התכלית לספק להגנה מבט רחב על החומר שנאסף או שנרשם, הם איפוא, אבני הבוחן של הרשימה... על כן... גם העדר של פרטים כגון עורך המסמך ומספר עמודים, אינו מהווה בהכרח ליקוי ברשימה, מקום שפרטים אלה ברורים וגלויים על פני המסמך, וממילא אין בכך בכדי לפגוע באפשרות להתמצאות בחומר" (בש"פ 163/17 מדינת ישראל נ' חג'ג' ואחרים).

לאור ההלכה הפסוקה ותכלית הכנה הרשימה, יש טעם בכך כי ראיות שאין ניתן ללמוד ,על סמך עיון בהן ,את היקפן המלא, כגון תיעוד רפואי ממקורות שונים, יש צורך במספור מסמכי העמודים, וציון ברשימת החומר של מספר העמודים הכולל של אותה ראיה, כדי שההגנה תוכל לדעת שאכן נתקבלו אצלה מלוא המסמכים הנכללים באותה ראיה.

מאידך, כשמתוך תוכן הראיה ניתן ללמוד אם זו הועברה בשלמותה, כגון אמרת עד, אינני סבור כי יש צורך בעימוד עמודי אותה ראיה.

6. ראיתי לדחות את הטענה, כי רשימת החומר המועברת להגנה ,צריכה, כעניין שגרתי, לכלול ציון, אם יש תיקי עבודה של מומחים, בהתייחס לחוות דעת בתיק. תיקי העבודה הללו אינם חומרים הנתפסים על ידי הרשות החוקרת ואף לא מועברים לתביעה באופן שגרתי. אין המדובר בראיות עצמאיות, כי אם בתשתית שעל בסיסה מוכנת חוות דעתו של המומחה שהיא הראיה המשפטית. פקודת הראיות מאפשרת הגשת חוות דעת מומחה כראיה, ורק לבקשת בעל דין, לזמן את עורך חוות הדעת לחקירה. לא אחת, חוות דעת שהוכנו אינן שנויות במחלוקת בין הצדדים, וזימון המומחה אינו נדרש.

נוכח האמור, אין תיקי העבודה הללו נכללים בגדרי העניינים שיש לכלול ברשימת החומר המועברת, האמורה לכלול על פי הוראת החוק את החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת.

לא ראיתי איפוא מקור בדין לחייב את התביעה לציין ברשימת החומר שנאסף, אם לצד חוות דעת יש תיקי עבודה של מומחה, בכל עניין קונקרטי.

7. אשר לרישומים הפליליים שהתבקשו, עיינתי ברישומים הפלילים של העדים הרלוונטיים שהתבקש העיון ברישום בעניינם, ולא מצאתי כי יש רישום כלשהו שיש בו בכדי לסייע להגנת המבקש בכל אופן שהוא.

8. עיינתי בתיק הפ"א המבוקש: הסברו של התובע באולם כי מדובר בתיק המתייחס לאירוע שהתרחש, לכאורה, כשנתיים לפני האירועים הנדונים כאן, כשאותו תיק נסגר בעילה של "עבריין לא נודע" מטה את הכף לכך שאין בתוכן תיק זה דבר מה היכול לסייע להגנת הנאשם בתיק הנוכחי.
אחר שעיינתי בתיק, אני סבור כי אכן אין בכוחו של תיק זה לסייע במשהו בתיק הנדון.

9. אשר על כן, בכפוף לבדיקות והשלמות אותן התחייבה המשיבה לערוך כאמור לעיל, ושעידכון לגבי תוצאת הבדיקה, יועבר למבקש,הבקשה נדחית.

ניתנה היום, י"ז טבת תשע"ח, 04 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חאלד נג'אר
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: