ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ענת הופמן נגד מנהל מנח"י :

בפני: כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופט י' זמיר
כבוד השופט מ' אילן

העותר: ענת הופמן

נגד

המשיבים: 1. מנהל מנח"י - מאיר קראוס
2. מנהלת חינוך ירושלים
3. עירית ירושלים

תאריך הישיבה: כ' בחשוון התשנ"ט (9.11.98)

בשם העותר: עו"ד עמרי כבירי, עו"ד גיל נבו

בשם המשיבים: עו"ד אסא אליאב

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

לבקשת בעלי-הדין אנו נותנים תוקף של פסק-דין להסדר שהגישו לנו והמסומן "א". בכפוף להסדר זה אנו מחליטים למחוק את העתירה.

הואיל והעותרת לא ביקשה לפסוק הוצאות לזכותה, לא נפסוק אמנם הוצאות. ואולם אנו מביעים את מורת-רוחנו מהתנהגותו של מר מאיר קראוס, מנהל מנח"י בעיריית ירושלים, על אשר לא טרח להשיב למכתביה של הגב' ענת הופמן: למכתב ולעוד מכתב. יידע מר קראוס ויידעו עובדי ציבור אחרים כי תפקידם הוא לשרת את הציבור הרחב ואת חברי המועצה, וכי חובה משפטית וחובה ציבורית מוטלת עליהם להשיב למכתבים שכותבים אליהם. לא יעלה על הדעת - ולא נקבל - כי חבר מועצה יכתוב אל פקיד עירייה - ויהא הפקיד בכיר ככל שיהא - והפקיד לא ישיב לו. איננו מדברים על תוכנה של התשובה אלא על עצם החובה להשיב לכותב. כך מחייב הנימוס, כך מתחייב ממעמדו של פקיד הציבור, כך מחייב החוק.

היום, כ' בחשון התשנ"ט (9.11.98).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98056400.G04

"א"

הסדר בין באי-כוח בעלי הדין
בתיק בג"צ 5640/98

1. נתונים אובייקטיביים, נתונים מספריים והערכות דמוגרפיות של מנח"י יועמדו לעיונה של העותרת כאשר יגיעו לידי מנח"י.

2. כאשר יושלם הדו"ח נשוא העתירה, ובמקביל להעברתו לדרג הציבורי הממונה לקבלת הכרעה בנושא זה, הדו"ח, לרבות כל נספחיו, יועבר לעותרת.

( - ) ( - )
______________ ______________
ב"כ המשיבים ב"כ העותרת


מעורבים
תובע: ענת הופמן
נתבע: מנהל מנח"י
שופט :
עורכי דין: