ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד חנן חדד נגד אלי לוינטל :

לפני כבוד השופט נמרוד אשכול

התובע:

עו"ד חנן חדד ת.ז. XXXXXX059

נגד

הנתבע:

אלי לוינטל ת.ז. XXXXXX165
באמצעות ב"כ עו"ד נועם מחלב

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה בסדר דין מקוצר כנגד הנתבע שעניינה תשלום שכר טרחה לתובע עבור פעולותיו המשפטיות שביצע לטובת הנתבע. הרקע לתביעה הוא בקשת הנתבע מהתובע לייצג אותו בקשר לנכס מקרקעין שבבעלות אבי הנתבע ומנוהל על ידו. התובע הכין בעבור הנתבע, בין היתר, צו מניעה שימנע מפולש להיכנס לנכס כאמור, וכן הכין כתב תביעה לפינוי מושכר, כל זאת זאת כמפורט בכתב התב יעה. בנוסף פירט כי ליווה את הנתבע לתחנת משטרה ולדיונים הקשורים בנושא . הנתבע הגיש בקשת רשות להגן ובה ביקש לדחות את כל טענות התובע , וטען בין ה שאר, כי הוענק לו יעוץ משפטי לקוי אשר גרם לו לנזקים . כן ציין כי הפסקת הטיפול בצו מניעה כאמור, גרמו לו הוצאות ועוגמת נפש .

2. בדיון שנערך בהליך זה ביום 11.12.2017 קיבל הנתבע את הצעת בית המשפט (עמ' 3 שורה 9) לפיה בית משפט יפסוק לפי דרך הפשרה בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט, התשמ"ד - 1984 להכריע האם זכאי התובע לשכר טרחה עבור פעולתו, ככל שפעל, בתקופה בה ייצג את הנתבע וזאת בתחום שבין 13,000 ₪ - 17,000 ₪. (להלן: "המחלוקת לעניין השכר הראוי").
התובע ביקש לעדכן את בית המשפט בדבר הסכמתו, ו ביום 20.12.2017 הודיע כי מסכים להצעה כפי שהועלתה, בהתאם לסעיף 3 להחלטה שניתנה בדיון כאמור.

3. בהתאם להסכמת הצדדים, כמפורט בסעיף 3, לפיה יפסוק בית המשפט על דרך הפשרה לפי סמכותו לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, לאחר שהוסברו לצדדים המשמעויות הנובעות מפסיקה על פי סמכות זו, לאחר שעיינתי במסמכים בתיק בית המשפט, שמעתי טענות הצדדים שהועלו במסגרת דיון בין הצדדים, בכתבי טענות הצדדים, אני קובע כי לסילוק מלא וסופי של התביעה, הנתבע ישלם לתובע סך של 16,000 ₪ (סכום זה כולל מע"מ). הסכום ישולם ב-4 תשלומים רציפים ושווים מיום 1. 2.2018. ובכל 1 לחודש שלאחריו.

4. איחור של עד 7 ימים לא יחשב כהפרת פסק הדין. היה ומי מהתשלומים לעיל לא יועבר במלואו ובמועדו – יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

5. פסק הדין מסיים את כל המחלוקות שבין הצדדים המפורטים בכתבי הטענות בתיק זה. לאחר פסיקתו של בית המשפט לפי סעיף 79 א' כאמור, במחלוקת שצוינה לעיל לעניין השכר הראוי, אין ולא יהיו למי מהצדדים כל טענה ו/או תביעה, ו/או דרישה, אחד כלפי השני בנוגע למחלוקות שצוינו לעיל .

ניתן היום, ט"ז טבת תשע"ח, 03 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד חנן חדד
נתבע: אלי לוינטל
שופט :
עורכי דין: