ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ. מ. פוריידיס נגד סיטי לינק השקעות בע"מ :


בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקשת / נתבעת

מ. מ. פוריידיס – 500205372

נגד

משיבה / תובעת
סיטי לינק השקעות (1994) בע"מ – ח"פ 511951063

החלטה

ביום 24/9/2017 הגישה התובעת כנגד הנתבעת תביעה כספית בת 933,927.00 ₪ בסדר דין מקוצר.

ביום 1/11/2017 ביקשה הנתבעת ארכה להגשת בר"ל עד ליום 9/11/2017, בהסכמת התובעת.

למחרת, ניתנה החלטה המאריכה את המועד להגשת בר"ל עד ליום 9/11/2017.

ביום 15/11/2017 שבה הנתבעת והגישה בקשה להארכת מועד, בזו הפעם על גבי 8 עמודים לרבות תיעוד רפואי שלא זה המקום לפרטו ובהחלטה מאותו יום הוארך המועד להגשת בר"ל עד ליום 15/12/2017, מבלי להיזקק לעמדת התובע נוכח התיעוד הרפואי שצורף ומותר האמור שצורף בבקשה.

חלף הגשת בר"ל כפי שהתבקש ביום 12/12/2017 הגישה הנתבעת בקשה בת 17 עמודים לסילוק התביעה על הסף מן הטעם, שהסמכות המקומית לדון בתובענה מסורה לבימ"ש השלום בחיפה ולא לזה שבחדרה.

ההנמקה שבבקשה מפנה לעבר תניית שיפוט בהסכם שבין הצדדים הקובע סמכות בלעדית לבימ"ש השלום בחיפה (סעיף 16.10 להסכם שהעתקו צורף לבקשה).

התובעת הגישה תשובה לבקשה ביום 20/12/2017 והיא מציינת, כי אכן ההסכם קבע את האמור בבקשת הנתבעת ואולם שני בתי המשפט (חיפה וחדרה) שייכים לאותו מחוז וכן, כי ב"כ התובעת מונה ע"י בימ"ש השלום בחיפה כמגשר במאות תיקים ולכן סבר שראוי להגיש את התביעה בחדרה.

מכל מקום מציינת התשובה, בקשת רשות להתגונן לא הוגשה במועד ולא ניתנה ארכה נוספת לעשות זאת. ואת טענת הסמכות המקומית הייתה יכולה וצריכה הייתה להעלות במסגרת הבר"ל שלא הוגש.

תשובת הנתבעת לתגובת התובעת הוגשה ביום 31/12/2017 ובצדה גם, בדרך אגב, בקשה להארכת מועד להגשת בר"ל עד ליום 25/1/2018.

התגובה כלל אינה מתייחסת לתשובת התובעת בסוגיית הסמכות המקומית, אלא מציינת בהקשר זה אך ורק:

"עקב הודעת התובעת, כבוד ביהמ"ש מתבקש להורות על העברת הדיון בתביעה זו לכבוד בימ"ש השלום בחיפה".

שאר הבקשה כל כולו קודש לבקשה נוספת, להארכת מועד, הסוקרת את הארכות שניתנו, את הסיבה להינתנן, את חג המולד והחופשה המרוכזת שבהמשכו. מכל אלו, מבוקשת ארכה עד ליום 25/1/2018.

דומני, כי התנהגות הנתבעת גובלת בזילות כלפי התובעת וכלפי ביהמ"ש גם:

כל אימת שניתנה ארכה לא הוגש בר"ל בתוך המועד שנקבע, וכך היה פעמיים.

הבקשה השלישית, בה נתונה החלטה זו, כלל אינה נסמכת בתצהיר וממילא גם בלא עמדת הצד שכנגד.

יש גבול לטעמי לחירות שנוטלת לעצמה הנתבעת במשיכת הזמן שחלף מאז נמסר לה כתב התביעה ועד היום.

הבקשה להארכת מועד אינה מתקבלת ממכלול האמור לעיל.

איני מביע דעה כלשהי בנימוק הפרוס בסעיף 6, היינו, חג המולד וראש השנה, שכן היום שני מועדים אלו כבר מאחורינו ולעניין החופשה המרוכזת הנזכרת שם, במשרד ב"כ הנתבעת, אין כל מועדים בבקשה המגדירים את אותה חופשה בכלל, ומדוע תינתן ארכה שלישית עד שלהי חודש זה, בפרט.

בסוגיית הסמכות המקומית:

אין מחלוקת בין הצדדים, כי יש בנמצא תניית שיפוט המפנה את הצדדים להתדיין בבימ"ש השלום בחיפה.

עם זאת, הנמקותיה של התובעת (מאות הליכי גישור של בא כוחה שראשיתה בבימ"ש השלום בחיפה)
אינה יכולה לשמש הנמקה, שעה שהיא מובאת לידיעת הצד שכנגד בדיעבד ולא במסגרת כתב התביעה או הסכמה קודמת להגשתו.

שני הצדדים מתעלמים מהוראות סעיף 49(א) בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד 1984, שעניינו בהעברת עניין בבימ"ש שלום אחד למשנהו בתוככי אותו מחוז, מקנה סמכות ייחודית לנשיא בתי משפט השלום במחוז להורות על העברה מבימ"ש שלום אחד לאחר באותו המחוז ולא לרשם בית משפט השלום בחדרה.

אשר על כן, הבקשה להעברת ההתדיינות לבימ"ש השלום בחיפה, נדחית גם היא.

בנסיבות העניין, בהן ביכרה התובעת להגיש תביעתה בחדרה ולא בחיפה, אאפשר לנתבעת לפנות בבקשה מתאימה לנשיא בתי המשפט בשלום במהלך 10 הימים הקרובים, אם זה רצונה, בטרם תינתן החלטה נוספת בבקשה כלשהי שיגיש מי מהצדדים בתיק זה, זולת בקשה מוסכמת.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ט"ז טבת תשע"ח, 03 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ. מ. פוריידיס
נתבע: סיטי לינק השקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: