ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מזרחי טפחות בע"מ נגד אלירז מנשה :

בפני כבוד ה רשם שמעון רומי

תובע

בנק מזרחי טפחות בע"מ – סניף חדרה

נגד

נתבע

אלירז מנשה – ת" ז 300213501

פסק דין

לא הוגשה בקשת רשות להתגונן, בתוך המועד שנקבע בהזמנה לדין. זו נמסרה ביום 03/12/2017, כעולה מבקשת התובע, ליתן פס"ד בהעדר, ונספחיה. משלא הוגשה בקשת רשות להתגונן במועד או בכלל, זכאי התובע לפס"ד הניתן עתה, כמתחייב מהוראות תקנה 206 בתקסד"א.

1. הנתבע ישלם לתובע את סכום התביעה בסך 114,255.00 ₪, כלהלן:

2. סך של 37,059.00 ₪, בצירוף ריבית פיגורים ששיעורה כשיעור הריבית הגבוה ביותר הנהוג בבנק מעת לעת על יתרות חובה בחשבונות עו"ש שלא נקבעה להן מסגרת אשראי בעו"ש, או ריבית ששיעורה כשיעור הריבית הגבוה ביותר הנהוג בבנק מעת לעת על אשראי שניתנה לו מסגרת משיכת יתר בחשבונות חוזרים דביטורים בתוספת ריבית חריגה כפי שתהיה נהוגה בבנק בחח"ד לפי הגבוה מביניהם, מיום הגשת התביעה (1/11/2017) ועד ליום התשלום בפועל;

3. סך של 77,196.00 ₪, בצירוף ריבית פיגורים בשיעור המרבי כפי שיהיה נהוג בבנק מעת לעת לגבי סוג ההלוואות שההלוואות נמנות עליו או בריבית חריגה המוטלת על ידי הבנק בחשבונות חוזרים דביטוריים או בחשבונות עו"ש או בשיעור הריבית החריגה המוטל על ידי הבנק בחשבון של החייב בבנק אליו הועבר סכום החיוב לפי הגבוה מבניהם ואשר תוטל מדי תקופה הנהוגה באותה עת בבנק על הקרן ועל הריבית שתיווסף אליה מדי תקופה כנ"ל מיום הגשת התביעה ( 01/11/2017) ועד ליום התשלום בפועל;

4. שיעורי הריבית דלעיל, אופן חישובם והמועד לתשלומם, יהיו נתונים לשינויים בהתאם לנהוג אצל התובע, מפעם לפעם;

5. את הוצאות התובע לאגרה בסך 1,428.19 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א – 1961, החל מיום הגשת התביעה ( 01/11/2017) ועד לפירעון המלא בפועל;
6. את הוצאות התובע לשכ"ט עו"ד בסך 12,874.00 ₪, (כולל מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעון המלא בפועל.

ניתן היום, ט"ז טבת תשע"ח, 03 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק מזרחי טפחות בע"מ
נתבע: אלירז מנשה
שופט :
עורכי דין: