ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל דהן נגד אבנר אביטל :

בפני כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובע

ישראל דהן

נגד

נתבע
אבנר אביטל

החלטה

1. בתאריך 17/11/16 התובע הגיש תביעה כספית כנגד הנתבע ע"ס 9,473 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לרכבו כתוצאה מתאונת דרכים שאירעה ביום 12/3/13 בין רכבו לבין רכב הנתבע.

2. ביום 29/1/17 הוריתי על קביעת התיק להוכחות ליום 20/12/17 בשעה 12:30.

באותה החלטה הוריתי לצדדים להגיש תצהירי עדות ראשית וחוו"ד מומחים באופן מקביל והדדי תוך 45 יום וציינתי שעד שאינו בשליטה, תוגש בקשה לזימונו ללא תצהיר.

3. ואמנם, ביום 16/3/17 הוגשו מטעם התובע שני תצהירים, אחד של התובע בעצמו והשני מטעם העד מר גרידיש ניסים, אשר נהג ברכבו של התובע בעת אירוע התאונה.

4. בישיבה מיום 20/12/17 ב"כ התובע התנגד נחרצות להשמעת עדות עד מטעם הנתבע שהתייצב למתן עדות מנימוקים שונים שצוינו בפרוטוקול הישיבה מאותו יום.

5. התנגדות ב"כ התובע התבססה בעיקר על הטענה שהנתבע לא הגיש תצהיר עדות ראשית מטעם אותו עד ואף לא ביקש לזמנו למתן עדות ולא הודיע לב"כ התובע ולביהמ"ש על אותו עד שהוא התכוון להעיד, וכך ובהפתעה גמורה, במועד הדיון צץ לו לנתבע עד.

6. ב"כ התובע לא התנגד שהנתבע בעצמו יעיד, על אף שלא ניתן תצהיר מטעמו, מאחר והוא מסר עדות בתביעה מקבילה שהתנהלה בתיק 11779-11-14 בבימ"ש השלום ברמלה.

7. ב"כ התובע טען גם:
"כחוט השני במשפט האזרחי עובר הכלל כי הצדדים ישחקו בפני ביהמ"ש "בקלפים גלויים" כך ששום צד לא יפתיע צד שכנגד במסמך או בעדות שלא ידע אודותיו".

דיון והכרעה:

8. החלטתי מיום 29/1/17 היתה מבוססת על הוראות תקנה 214ט' לתקנות סדר הדין האזרחי, כפי שהיתה בתוקף באותה עת ועל הוראות נשיאת ביהמ"ש העליון המחייבות הגשת תצהירי עדות ראשית "בתיקי פח".

9. יש לציין כי מאז חל שינוי, הרי, ביום 16/2/17 פורסמו תקנות סדר דין האזרחי (תיקון), התשע"ז – 2017 ובתקנה 3 לאותן תקנות נקבע כי בתקנה 214ט' לתקנות העיקריות, אחרי תקנה משנה(א) יבוא:

"(א1) על אף האמור בתקנת משנה א', בעלי הדין לא יגישו תצהירי עדות ראשית של העדים בתובענה בסדר דין מהיר שעניינה תובענה לפיצויים בשל נזק שנגרם לרכוש עקב תאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים, התשל"ה – 1975, אלא אם כן הורה ביהמ"ש אחרת".

בהתאם לתיקון הנ"ל ניתן לצדדים פטור מהגשת תצהירי עדות ראשית בהתאם לתקנה 214ט' לתקנות המקוריות.

10. כאמור, החלטתי מיום 29/1/17 ניתנה לפני פרסום התיקון הנ"ל, ובנסיבות אלה, הוראות התקנות החדשות עדיפות על החלטתי הנ"ל.
ביהמ"ש נתן הוראה להגשת תצהירים של העדים עפ"י התקנות שהיו קיימות, מאחר וחלק מעורכי הדין נהגו לא לעשות כן.

11. אשר על כן, אני קובע כי לאור תיקון התקנות, הנתבע היה פטור מהגשת תצהיר מטעם העד.

12. הסיפא של הוראת התקנה 214ט(א1) אשר לפיה "אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת" מתייחסת להחלטות שניתנו לאחר פרסום התיקון וא ין ליחס להחלטתי מיום 29/1/17 תחולה כהוראה שלאחר התיקון.

13. טענת ב"כ התובע אשר לפיה בהליך אזרחי הצדדים ישחקו בפני ביהמ"ש "בקלפים גלויים" כך ששום צד לא יפתיע את הצד האחר במסמך או בעדות שלא ידע אודותיה, נכונה בחלקה המתייחס למסמך, אולם, היא אינה נכונה לעניין העדות, מאחר ולא מוטלת על הצדדים, בהליך אזרחי, כגון הליך זה, למסור לצד השני רשימה של שמות עדיו.

14. לאור כל האמור לעיל, לא היתה כל הצדקה להתנגדות ב"כ התובע להעדת העד מטעם הנתבע, אשר גרמה לאי קיום הדיון שהיה קבוע ליום 20/12/17 והוצאות אותו דיון יילקחו בחשבון בהמשך.

15. אני קובע את התיק להוכחות ליום 27/5/18 בשעה 12:30.

המזכירות תמציא העתק מהחלטה זו לב"כ הצדדים ותזמנם לדיון שנקבע.

ניתנה היום, ט"ז טבת תשע"ח, 03 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישראל דהן
נתבע: אבנר אביטל
שופט :
עורכי דין: