ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סופר כחול נגד א.א. פנינת הים השקעות בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקשת

סופר כחול - לבן בע"מ

נגד

משיבה
א.א. פנינת הים השקעות בע"מ

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על שלוש החלטות שניתנו ע"י בית משפט השלום בראשל"צ במועדים: 10.12.17, 17.12.17, 25.12.17 (כבוד השופט א. סתיו).

ברקע החלטות בית המשפט שתי תביעות התלויות ועומדות בין הצדדים: תא"ח 29070-11-17- תביעה לפינוי מושכר שהגישה המשיבה כנגד המבקשת.
ת"א 27208-10-17- תביעה לאכיפת הסכם שכירות שהגישה המבקשת כנגד המשיבה.

בקליפת אגוז יצויין כי לטענת המשיבה הסתיימה תקופת השכירות המוסכמת ביום 31.12.17, בעוד לטענת המבקשת, הוארכה תקופת השכירות בהסכם מחייב בעל פה.

המבקשת ביקשה לעכב את בירור תביעת הפינוי עד לאחר שתוכרע התביעה שהוגשה על ידה.

ביום 10.12.17 ניתנה החלטה הדוחה בקשה זו. בהחלטתו זו ציין בית המשפט כי מקום בו מוגשת תביעה לפינוי בפרוצדורה מזורזת שנקבעה בתקנות, אין מקום לסכל זאת ע"י הקדמת דיון בתביעת ראי שהגיש הנתבע בתביעת הפינוי, שכן אם כך יעשה, תסוכל הוראת התקנות המאפשרות דיון מהיר בתביעות פינוי. לפיכך הורה בימ"ש קמא לעכב את התביעה לאכיפת הסכם שכירות שהגישה המ בקשת.

ביום 17.12.17 נדחתה בקשה לעיון חוזר בהחלטה מיום 10.12.17. בהחלטתו, שב בית המשפט וחוזר על החלטתו מיום 10.12.17 ומרחיב נימוקיו. בית המשפט חוזר ומפרט את הרקע לסכסוך, לפיו שכרה המבקשת זכויות במבנה שנרכש ע"י המשיבה וניהלה בו סופרמרקט. לטענת המשיבה תקופת השכירות עומדת להסתיים ביום 31.12.17 ואולם לאחר שהמבקשת הודיעה כי אין בכוונתה לפנות את המושכר הוגשה ביום 13.11.17 תביעה לפינוי בהתאם לתקנה 215ז לתקסד"א. המבקשת טענה כי תקופת השכירות הוארכה בהסכם מחייב בעל פה והגישה ביום 17.10.17 תביעה לאכיפת הסכם נטען זה.

לדברי ביהמ"ש, בחר מחוקק המשנה לייחד פרוצדורה מזורזת לטיפול בתביעות לפינוי מושכר ולא ניתן לסכל פרוצדורה זו בהגשת תביעות מקבילות בסדר דין רגיל. גם אם התביעה המקבילה הוגשה קודם לתביעת הפינוי, אין כדי לשנות את התוצאה האמורה. את הטענה בדבר קיומו של הסכם מאוחר שהאריך את תקופת השכירות שנקבעה בהסכם מוקדם, ניתן להעלות כטענת הגנה בתביעת הפינוי, אך אין מקום לעכב את הדיון המהיר בה ליך טקטי של הגשת תביעה בסדר דין רגיל ובכך לסכל את חקיקת המשנה. הכלל הוא כי יש לתת עדיפות לבירור התביעה שהמחוקק ייחד לה סדר דין מזורז, ובעניין שבנדון, כאשר טענות המבקשת יכולות להישמע כטענות הגנה בתביעה המזורזת, אין מקום לחרוג מהכלל האמור.
ביהמ"ש ציין כי המבקשת כלל לא טרחה להגיש בקשה להעברת ההליך לסדר דין רגיל, וגם מטעם זה דין הבקשה להידחות.

המבקשת הגישה בקשה להורות על העברת בירור תביעת הפינוי בסדר דין רגיל.

ביום 31.12.17 נדחתה בקשת המבקשת להעביר את התביעה שהגישה המשיבה לסדר דין רגיל. ביהמ"ש נימק החלטתו בכך שהמבקשת לא הניחה תשתית לכך שמדובר בתביעה מורכבת שיש בה כדי להצדיק חריגה מהמסלול המקוצר שקבע המחוקק לברור תביעות לפינוי מושכר. ביהמ"ש דחה את טענת המבקשת לפיה היא מוכנה להיבדק בפוליגרף וכי היא ממתינה לקבלת דו"ח חוקר פרטי בנימוק שבדיקת פוליגרף אינה קבילה וההמתנה לקבלת דו"ח חוקר נטענה בעלמא.

כאמור, המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור ביחס לשלוש החלטות אלה.

2. תמצית טענות המבקשת-

שגה בית משפט קמא: כאשר התעלם מהגשת תביעתה לפני תביעת המשיבה; כאשר נתן עדיפות דיונית למשיבה; כאשר טעה בפרשנות כוונת המחוקק בקביעת סדרי הדין בתביעות לפינוי מושכר אשר נועדו כלפי סרבני תשלום שכר דירה בעוד שבמקרה זה משולם שכר הדירה כסדרו; שלא העביר את התביעה לפסים רגילים; שהתעלם מקיומו של הסכם בעל פה בין הצדדים ומוכנות המשיבה להיבדק בפוליגרף; שלא התחשב בהיקף החקירות הנדרשות בתיק זה.

3. דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בקבלת תגובת הצד שכנגד.

החלטות בית משפט קמא מפורטות ומנומקות היטב, הן עומדות בקנה אחד עם העובדות והדין החל, ודי בכך על מנת לדחות את הבקשה.

4. מעבר לנדרש ניתן להוסיף כי מדובר בהחלטות דיוניות גרידא. נפסק לא פעם כי ערכאת הערעור לא תתערב בהחלטות דיוניות באשר לאופן ניהול המשפט בפניה, א לא אם ההחלטה הינה בניגוד לדין או גורמת לעיוות דין, מה שאין כן בעניינינו. ר' רע"א 2829/14 שי לבנת נ' אמיר אדלר,30.06.14.
כן נפסק – בדומה לעניינינו- כי אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בהחלטות דיוניות- ניהוליות של הערכאה הדיונית, ובכלל זה בעניין עיכוב הליכים בשל טענת הליך תלוי ועומד, ר' רע"א 5642/11 דובק בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, מיום 21.11.11; וכן השווה רע"א 1573/16 עמנואל הרט נ' חברת אורג'ניקס, 24.05.16.

5. עוד ניתן להוסיף, כי מלכתחילה טענות המבקשת הינן טענות בעל פה כנגד מסמך בכתב, טענות שחולשתן מובנית בתוכנן (טענה כי במסגרת הסכם בעל פה שונו תנאיו של הסכם בכתב), ו די בטעם זה לבדו, על מנת שתידחה טענה לפיה יש לסטות מכללי הפרוצדורה המהירה החלים במקרה זה .

6. אין בהחלטות שניתנו כדי לקפח את המבקשת, שהינה רשאית לטעון טענותיה לקיומו של הסכם בעל פה כטענות הגנה במסגרת התביעה שתתברר תחילה- תביעה לפינוי מושכר.

7. כאמור, החלטות בית משפט נמצאו מנומקות היטב, תואמות את הנסיבות ואת הדין החל, ואין להתערב בהן.

הבקשה נדחית.

משלא התבקשה תגובת המשיבה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ט"ו טבת תשע"ח, 02 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סופר כחול
נתבע: א.א. פנינת הים השקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: