ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ולריולה מלי נגד ולריולה אהרון :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המערערת: ולריולה מלי

נגד

המשיב: ולריולה אהרון

ערעור על החלטת הרשמת, השופטת א' אפעל-גבאי,
מיום 19.7.98 בע"א 4041/98

בשם המערערת: בעצמה

בשם המשיב: עו"ד דני שרמן

בבית המשפט העליון

החלטה

1. ביום 19.7.98 דחתה הרשמת את בקשת המערערת לפטור אותה מתשלום אגרת ערעור. החלטת הרשמת ניתנה על יסוד עיון בתגובת המשיב. הערעור בגינו התבקשה בקשת הפטור הנ"ל הינו ערעור על החלטת שופטת בית המשפט לענייני משפחה באיזור המרכז שלא לפסול עצמה מלשבת בדין.

2. בערעור שבפני מבקשת המערערת לבטל את החלטת הרשמת ולפטור אותה מחובת תשלום האגרה. לתמיכה בערעורוה מציינת המערערת כי מצבה הכלכלי קשה ובשל כך פנתה ללשכת הסיוע המשפטי בבקשה לקבלת סיוע משפטי ואף נפתח לה תיק בלשכת הסיוע המשפטי בתל-אביב. כמו כן מציינת המערערת כי קיבלה פטור מתשלום אגרה ומחובת הפקדת ערבון עת הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל - יפו במסגרת אחת מן ההתדיינות המשפטיות בינה לבין המשיב, בעלה. המערערת מבקשת כי ינתן לה פטור מחובת תשלום אגרה על מנת שיתאפשר לה לפרוש בערעור הפסלות את הפגיעה בזכויותיה ובטוהר ההליך השיפוטי וזאת במסגרת הערעור נשוא הבקשה לפטור מתשלום אגרה שהגישה.

3. בתשובתו לערעור דנן חוזר המשיב על כל בתגובתו לבקשה לפטור מתשלום אגרה. בנוסף לכך מעלה המשיב טענה משפטית שלא העלה בתגובתו לבקשה לפטור מתשלום אגרה ולפיה בקשת המערערת, שאינה מיוצגת ע"י עורך-דין, לא נערכה על פי הוראות תקנה 13 (א) לתקנות בית המשפט (אגרות), התשמ"ח - 1978 הואיל ותצהירה נוסח בלשון כללית ולא מפורטים בו רכושה ורכוש הוריה. המשיב מוסיף וטוען כי העובדה שהמערערת אינה זוכה לייצוג משפטי מטעם לשכת הסיוע המשפטי על אף פנייתה אל הלשכה יש בה כדי ללמד על יכולתה הכלכלית לשלם את אגרת בית המשפט.

4. בתגובתה לתשובת המשיב, ככל שהיא מתייחסת לערעור שבפניי, שבה המערערת על טענותיה לפיה אינה עובדת ואין בידה לשלם את האגרה. כמו כן התשובה לטענת המשיב מבקשת המערערת לציין כי לא ביקשה, בשלב זה, כי הלשכה לסיוע משפטי על ידי סיוע משפטי או מישהו מטעמה אינה מלמדת כי יש ביכולתה לשלם את האגרה.

5. עיינתי בהודעת הערעור, תשובת המשיב ובתגובת המערערת ולא מצאתי עילה להתערב בשיקול דעתה של הרשמת. אכן, תצהירה של המבקשת הן בפני כבוד הרשמת והן בפני הינו סתמי, ואין בו - רובו ככולו - כדי לסתור את ממצאיה של כבוד הרשמת עת הסתמכה על תגובת המשיב.

הערעור נדחה.

המערערת תשלם את האגרה עד ליום 15.12.98.

ניתנה היום, כ"ג בחשון התשנ"ט (12.11.98).

א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98055400.A03/דז/


מעורבים
תובע: ולריולה מלי
נתבע: ולריולה אהרון
שופט :
עורכי דין: