ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יחיאל לוי נגד יורם בוקרה :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקשים: 1. יחיאל לוי
2. מיכאל פריאב
3. אליהו מאירוב
4. מרקיאל מאירוב
5. מרבק בית מטבחיים בע"מ
6. כלל חברה לביטוח בע"מ

נגד

המשיבים: 1. יורם בוקרה
2. מדינת ישראל - משרד החקלאות
(משיבה פורמלית)
3. קיבוץ זיקים (משיב פורמלי)

בקשה להעברת מקום הדיון בת.א. 3001/97
שבבית המשפט המחוזי בבאר-שבע, ואיחודו
עם ת.א. 551/97 שבבית המשפט המחוזי
בתל-אביב-יפו

בשם המבקשים 1-4: עו"ד דב ארבל

בשם המבקשת 5: עו"ד משה קפלנסקי

בשם המשיב 1 (בוקרה): עו"ד שמואל שיף

בבית המשפט העליון

החלטה

1. המבקשים 1-4 ו5-6- הגישו בקשה משותפת להעברת הדיון בת.א. 3001/97 מבית המשפט המחוזי בבאר-שבע לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, ואיחוד הדיון בו עם ת.א. 551/97 התלוי ועומד בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו. שתי התביעות הן תביעות נזיקיות שהוגשו על ידי המבקשים 1-4 והמשיב 1 בגין נזקי גוף שנגרמו להם לטענתם כתוצאה משחיטת פרות וכבשים שהיו נגועים במחלת הברוצלוסיס ושהגיעו לרשותם מהמשיב הפורמלי 3. המבקשים מציינים כי המשיבים הפורמליים בבקשתם השאירו לשיקול דעתו של בית המשפט את ההכרעה בבקשתם.

2. המשיב 1 שהוא התובע בת.א. 551/97, אינו מתנגד להעברת הדיון בת.א. 3001/97 מבית המשפט המחוזי בבאר-שבע לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו. יחד עם זאת המשיב 1 מתנגד לאיחוד הדיון בתביעה זו עם הדיון בת.א. 551/97. כטענה חלופית טוען המשיב 1 כי הוא מסכים לאיחוד הדיון בשתי התביעות בכל הנוגע לשאלת האחריות, שכן זו שאלה המשותפת לשתי התביעות. המשיב 1 מתנגד לאיחוד הדיון בשתי התביעות בשאלת הנזק, הואיל ושאלת הנזק שנגרם לכל אחד מן התובעים בתביעות הנ"ל היא ייחודית לכל תובע ותובע. איחוד הדיון בשאלה זו יגרום, לדעת המשיב 1, לסירבול הדיון ולעיכוב בבירור תביעתו.

3. אין מחלוקת כי יש להעביר את התביעה התלויה ועומדת בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו. כמו כן נראה כי אין למעשה כל מחלוקת כי יש לאחד את הדיון בשתי התביעות הנ"ל לפחות על מנת לברר את שאלת האחריות. אשר על כן מכוח סמכותי לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984-, ומכוח סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, הנני מורה כי הדיון בת.א. 3001/97 יועבר לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו והדיון בו יאוחד עם ת.א. 551/97. לא מצאתי בנסיבות העניין טעם ויסוד לבקשה לאיחוד הדיון בשאלת האחריות והפרדתו בשאלת גובה הנזק, בהחלטה שבפני. עניין זה מסור לערכאה הראשונה ושיקול דעתה ואין מקומו להתברר ולהיקבע בהליך שבפני.

הבקשה להעברת מקום הדיון ואיחודו מתקבלת.

ניתנה היום, כ"ח בחשון התשנ"ט (17.11.98).
א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98066840.A02/דז/


מעורבים
תובע: יחיאל לוי
נתבע: יורם בוקרה
שופט :
עורכי דין: