ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יאיר אקשטין נגד צומת ספרים 2002 :

לפני כבוד השופט פרופ' עופר גרוסקופף

המבקש

יאיר אקשטין
על ידי באי הכוח המייצגים עו"ד ליאת שטיין ועו"ד חן שטיין

נגד

המשיבה
צומת ספרים 2002 - שותפות מוגבלת
על ידי באי הכוח המייצגים עו"ד אריה אמיר
ועו"ד ליאת שחורי דקל

פסק דין

(אישור בקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית)

לפניי בקשה משותפת ומוסכמת להסתלקות (להלן: "הבקשה") מבקשה לאישור תובענה כייצוגית ( להלן: "בקשת האישור"), אשר הוגשה ביום 4.1.2017 נגד המשיבה, צומת ספרים 2002 – שותפות מוגבלת.

בבקשת האישור נטען, בתמצית, כי המשיבה מטעה את קהל לקוחותיה הרוכש ספרים באתר האינטרנט שלה, כאשר בעת מבצע ( דוגמת " ספר שני בחצי המחיר"), ההנחה המוענקת ללקוח ניתנת ביחס למחיר הקטלוגי של המוצר ולא ביחס למחיר האתר, שהוא מחיר מופחת. זאת, לטענתו, מבלי שניתן גילוי מספק לכך. תשובה לבקשת האישור הוגשה ביום 21.5.2017, ובמסגרתה דחתה המשיבה את הטענות שהופנו נגדה.

בדיון קדם משפט שנערך ביום 28.5.2017 הבעתי עמדתי לפיה טענות המבקש בדבר הטעיה נראות, על פני הדברים, קלושות. בהמשך לכך, הוגשה ביום 16.10.17 בקשת ההסתלקות שלפניי, במסגרתה הגיעו הצדדים להסכמה ( שאין בה כדי להודות כי נפל פגם בהתנהלות המשיבה) כי המשיבה תוסיף באתר האינטרנט שלה לשונית נוספת, אשר תופיע על המסך בעת ביצוע פעולה של רכישה באתר ותציין, למען הסר כל ספק, את שינוי המחיר במבצע.

כן הוסכם כי המבקש יסתלק מבקשת האישור, מבלי שיהא זכאי לגמול כלשהו, וכי המשיבה תשתתף באופן חלקי, לפנים משורת הדין, בהוצאות שכר הטרחה של בא כוח המבקש, בסכום של 10,000 ש"ח, בתוספת מע"מ ( בתנאים ובמועדים שפורטו בבקשה). שכר טרחה צנוע זה נראה לי מתקבל על הדעת בשים לב לתועלת שהושגה לטובת הציבור מהוספת לשונית המבהירה את שינוי המחיר (לעמדתי ביחס לפסיקת שכר טרחה במקרה של הסתלקות מתובענה ייצוגית ראו ת"צ (מרכז) 1157-09-14 ברחד נ' מטריקס אי. טי. בע"מ (ניתן ב- 26.1.2016)).

לאור האמור לעיל, מצאתי לנכון לקבל את הבקשה ולאשר את הסכמות הצדדים, וזאת בשים לב לעמדה שהובעה על ידי בדיון קדם המשפט, ולהבהרה הנוספת שהוסכם על הכללתה.

בנסיבות העניין, איני רואה טעם בהחלפת המבקש או בא הכוח המייצג, ואף לא בפרסום דבר ההסתלקות או בקבלת תגובות לבקשה ( וראו ע"א 1362/12 היועץ המשפטי לממשלה נ' סלקום ישראל בע"מ (ניתן ביום 3.5.2013) וכן החלטתי בעניין ת"צ 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (ניתנה ביום 22.12.2010)) .

לאור זאת, נמחקת בקשת האישור ונדחית תביעתו האישית של המבקש.

המזכירות תעביר עותק של החלטה זו למנהל בתי המשפט על מנת שיעדכן את פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, כ"ד חשוון תשע"ח, 13 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יאיר אקשטין
נתבע: צומת ספרים 2002
שופט :
עורכי דין: