ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טרפה טגבו נגד ש.ח.ל. טלרפואה בע"מ :

בפני כבוד ה רשם הבכיר יניב ירמיהו

בתיק 40132-11-16:
התובע:

טרפה טגבו

נגד

הנתבעות:
1.ש.ח.ל. טלרפואה בע"מ
2.הראל חברה לביטוח בע"מ

בתיק 14912-09-16:
התובעת:

הראל חברה לביטוח בע"מ

נגד

הנתבע
טרפה טגבו

פסק דין

מונחות לפני שתי תביעות שאוחדו, שעניינן נזקים שנגרמו לרכבי הצדדים כתוצאה של תאונת דרכים שארעה ביום 19/01/2014.

1. התובע בתיק 40132-11-16 (הנתבע בתיק 14912-09-16) הינו הבעלים של רכב מ.ר 75-684-66 (להלן "הרכב"); ה נתבעת 1 בתיק 40132-11-16 הינה הבעלים של רכב מ.ר 43-451-62 (להלן " האמבולנס"); הנתבעת 2 בתיק 40132-11-16 (התובעת בתיק 14912-09-16) הינה חברה לביטוח בע"מ אשר ביטחה במועדים הרלוונטיים לתובענה את האמבולנס.

ביום 19/01/2014 במחלף השבעה שבכביש 44, התרחשה בין כלי הרכב תאונת דרכים.

2. לטענת נהג הרכב, נהג ברכבו לכיוון מזרח. בהגיעו לצומת עצר את רכבו בשל מופע אור אדום ברמזור המוצב בדרכו. משהתחלף הרמזור לירוק, החל בכניסה לצומת בזהירות לאחר 3 רכבים שנהגו לפניו. לפתע, נהגת האמבולנס, שהגיעה מכיוון אחר, פגעה בו, תוך שהיא מתעלמת מזכות הקדימה הנתונה לו ומתנאי הדרך.
כתוצאה מכך פגע האמבולנס ברכבו במספר מוקדים וגרם לו לנזקים כבדים, עד כדי העדר אפשרות להשתמש ברכב (אובדן מוחלט). נזקיו מסתכמים לטענתו בסך הכולל של 58,501 ₪ : נזק ישיר בסכום של 57,015 ₪ , 306 ₪ בעבור גרירה, וכן דמי שמאות בגובה של 1,180 ₪.

3. מנגד, נהגת האמבולנס טוענת כי נהגה ב אמבולנס במסגרת תפקידו כרכב הצלה. הנהגת מאשרת כי נכנסה לצומת במופע אור אדום המוצב בכיוון נסיעתה, אולם עשתה כן תוך שנקטה בכל אמצעי הזהירות הנדרשים בתקנות התעבורה, לרבות הפעלת סירנות ואורות חירום. יחד עם זאת, נהג הרכב התפרץ לצומת תוך שהוא נוסע בנתיב ו במהירות , פגע באמבולנס, והסב לו נזקים. מבטחת האמבולנס הגישה תביעת שיבוב בגדרה תבעה את נזקי האמבולנס, בסך כולל של 39,022 ₪: נזק ישיר בסכום של 45,102 ₪ בקיזוז שרידי הרכב בסך 8,486 ₪ , וכן דמי שמאות בגובה של 1,518 ₪.

דיון
4. לאחר ששמעתי הצדדים, עיינתי בחומר שהוצג ונתתי דעתי למכלול הנסיבות כפי שהוצגו בפניי , מצאתי לקבוע כי יש לחלק האחריות לקרות התאונה כך שנהג הרכב (מר טרפה טגבו) יישא ב- 75% מהאחריות לקרות התאונה, ונהגת האמבולנס אחראית ב- 25% מ קרות התאונה.

5. גרסתה של נהגת האמבולנס עדיפה עליי על פני זו של נהג הרכב. עדותה של נהגת האמבולנס בכל הנוגע לתיאור התאונה הייתה מהימנה וקוהרנטית, וגרסתה נתמכת היטב בתמונות הנזק כפי שהוצגו. נהגת האמבולנס נכנסה לצומת ונדרשה לחצות 4 נתיבים, כאשר נהג הרכב נסע בנתיב המרוחק ביותר ממנה (הנתיב הימני בכיוון נסיעתו ). נהגת האמבולנס הצליחה לחצות 3 נתיבים מבין 4 תוך ש -10 רכבים למצער עצרו את רכבם ואפשרו לה לחצות את הצומת. לפיכך, אין אלא להסיק כי נהגת האמבולנס הפעילה את אורות החירום והסירנות, ואף השתמשה ב אמצעי אזהרה נוספים (באזר).

מיקום הנזקים ברכב ובאמבולנס , כמו גם היקפם, מלמדים שנהג הרכב נכנס באמבולנס בעוצמה רבה, בצדו הימני של האמבולנס, עד כדי הדיפתו לעבר גדר ההפרדה המצויה במקום. בכך יש להצביע על המהירות המופרזת בה נהג מר טגבו, אשר הובילה לנזקים כפי שהודגמו.

6. מנגד, לא מצאתי לבכ ר את גרסתו של נהג הרכב. בעוד בפני חוקר המשטרה, תיאר נהג הרכב אירוע בו הגיע לצומת ונסע ב אור ירוק, בחקירתו בפני בית המשפט שינה את גרסתו לכך שעמד ברמזור אדום כשלפניו מספר רכבים, ו רק לאחר שהרמזור התחלף לירוק החלו כולם בנסיעה. מעבר לשינוי הגרסה, אף הגרסה המאוחרת נדחית, משתמונת הנזק של הרכב (פגיעה מאסיבית בחזית הרכב) לא מעלה כל ספק לכך שנהג במהירות שאינה תואמת את תנאי הדרך ופגע באמבולנס בצדו הימני. כתוצאה מהמהירות בה נהג, עוצמת הפגיעה באמבולנס הייתה חזקה, עד כדיי הטייתו לצד שמאלה. מחובת הנהג לעצור את רכבו נוכח כלי הרכב משמאלו (שעצרו לשיטתו) ואסור היה עליו להיכנס לצומת בנסיבות המתוארות.

עדו עולה מעדותו, כי נהג בנתיב הרחוק מכיוון נסיעת האמבולנס, ועל כן ספק רב אם שלושה רכבים שנהגו לפניו הצליחו לחצות את הצומת בהתחשב בעוצמה הרבה המודגמת בתמונות הנזק . גרסה זו , לפיכך, יש לדחות.

7. צירוף העדויות והראיות הביאוני למסקנה, כי במאזן ההסתברויות כנדרש במשפט האזרחי, יש לקבוע כי הרכב הוא שהתנגש באמבולנס בעוצמה, כאשר האמבול נס נקט באמצעי הזהירות הנדרשים. עם האמור, האמבולנס חצה צומת באור אדום, ובנסיבות אלו היה על נהגת האמבולנס להבחין ברכב טרם כניסתה לנתיב הימני ביותר. לפיכך, יש לייחס לאמבולנס אחריות לתאונה – למרות זכותה של נהגת האמבולנס לחצות את הצומת , אף אם בשיעור מופחת.

8. בשקלול הנתונים, מצאתי לקבוע כי נהג הרכב יישא ב- 75% מהאחריות לתאונה, ו נהגת האמבולנס ב- 25% מהאחריות לתאונה.

בהתאם לכך, ניתן בזאת פסק דין לפיו בתיק 40132-11-16 תשלמנה הנתבעות לתובע סך של 11,344 ₪ (ערך הרכב הינו 48,666 ₪ בניכוי שרידים בסך 4,776 ₪ , בתוספת חלק יחסי של גרירה ושכ"ט). כן תשלמנה הנתבעות לתובע את הוצאות ההליך ( האגרה כפי ששולמה, לרבות המחצית השנייה שתוסדר בתוך 20 יום מהיום) וכן שכר עו"ד בסך של 1,991 ₪.

בתיק 14912-09-16 ישלם הנתבע לתובעת את הסך של 28,600 ₪, בצירוף הוצאות ההליך (האגרה כפי ששולמה, לרבות המחצית השניי ה שתוסדר בתוך 20 יום מהיום), שכר העדים, וכן שכ"ט עו"ד בסך של 4,637 ₪.

ניתן היום, י"ט חשוון תשע"ח, 08 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טרפה טגבו
נתבע: ש.ח.ל. טלרפואה בע"מ
שופט :
עורכי דין: