ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבי מיכאלי נגד מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ :


לפני כבוד השופטת צילה צפת, סגנית נשיא

מבקש

אבי מיכאלי
ע"י ב"כ עו"ד איילת רייך מיכאלי

נגד

משיבה

מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ יגאל ארנון ושות'

החלטה

הצדדים לתובענה הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה.
בהתאם לסעיף 18 לחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו- 2006, ותקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע- 2010, ניתנות ההוראות הבאות:
יש להוסיף לנוסח ההודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה (צורפה כנספח ב' לבקשה מיום 13.3.17 ), ובהתאם לסעיף 18(ד) לחוק, את אפשרויות דרכי יצירת הקשר עם ב"כ התובע המייצג.
יש לתקן את שיעורי שכר הטרחה והגמול המומלצים, בהתאם לקביעת המומחה.
ההודעה לאחר תיקונה תפורסם בתוך 7 ימים ממתן החלטה זו, על חשבון המשיב ה, בשני עיתונים יומיים נפוצים. עותק מן הפרסומים יועבר לבית המשפט.
ההודעה המתוקנת כמפורט, בצירוף העתק מהבקשה, מההסדר ומהתובענה, תשלח במקביל ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט וכן למפקח על הביטוח.
היה ותוגשנה התנגדויות לאישורו של הסכם זה לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות או לחלקו (להלן: "התנגדות" או "התנגדויות"), הצדדים יגיבו להתנגדויות לפי סעיף 18(ה) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת ההתנגדויות.
היה ולא תוגשנה התנגדויות להסכם הפשרה, יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה למתן פסק דין, על פיו מודיעים הצדדים לבית המשפט אודות אלו:
המודעה הראשונה לפי סעיף 25(3) לחוק תובענות ייצוגיות;
העדרן של התנגדויות לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות;
קיומן או העדרן של הודעות הימנעות לפי סעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.
מועד דיון יקבע בהתאם לצורך.

ניתנה היום, כ' חשוון תשע"ח, 09 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבי מיכאלי
נתבע: מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: