ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עלי אלזיידנה נגד רשות מקרקעי ישראל :

בפני כבוד ה שופטת אורית ליפשיץ

תובעים

עלי אלזיידנה

נגד

נתבעים

רשות מקרקעי ישראל - מחוז דרום

החלטה

לפני "בקשה דחופה ביותר לעיכוב ביצוע צווי סילוק יד" אשר הוגשה ביום 7/11/17.

כעולה מהבקשה, המבקשים עותרים למתן צו במעמד צד אחד לעיכוב ביצוע 4 צווים לסילוק יד: 0494, 0485, 0493, 0478, ( להלן:"הצווים לסילוק היד ") מטעם רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י"), אשר הודבקו ב- 7/9/17 בריכוז שבט אלזיאדנה בשטח מתחם 14, המתוכנן לבני השבט. בנוסף ה תבקש בית המשפט להורות לרמ"י על דחיית ביצוע עד לאישור תכניות מתחם 14 בתחום השיפוט של עיריית רהט המיועד למשפחת המבקש, כך לטענתו.

לטענת המבקש, הוא מתגורר יחד עם משפחתו מזה עשרות שנים בפזורה הבדואית, מדרום לעיר רהט, התיישבותם במקום אינה פלישה , אלא באישור המדינה, לצד זאת, לטענתו, אין מחלוקת כי עסקינן בקרקע אשר הינם מקרקעין של המדינה.

עוד לטענתו, המבנים נשוא הצווים הינם 3 מבנים המשמשים למגורים מאוכלסים במספר נפשות, ומבנה נוסף רביעי, המשמש כמטבחון/מחסן. לטענתו, עיריית רהט קבלה לאחרונה ממשרד הפנים את האחריות על מתחם, הוא בתחום שיפוטה, והוא המתחם שבתכנון להתיישבות שבט אלזיידנה, כאשר הרשות להסדרה הפעילו חברת תכנון ליישוב, והשטח נשוא הבקשה הינו כבר בתהליכי תכנון מתקדמים מאוד.

בהינתן שהמבנים מיועדים למגורים, ומאוכלסים בבני משפחתו, ובהעדר אלטרנטיבת מגורים עבורם, הגיש המבקש את בקשתו דנא במסגרתה עתר הוא לדחיית ביצוע הצווים לסילוק היד למשך 24 חודשים, הן בהינתן החורף הממשמש ובא, והן בהינתן העובדה שבניו צפויים לקבל אישור לעבור לשטחים אחרים, ועד הגיע מועד זה, אין להם קורת גג.

לאחר עיון בבקשה, לא מצאתי לנכון ליתן צו במעמד צד אחד , ולהלן נימוקי:

עיון בנספחים שצורפו ע"י המבקש מעלה כי הצווים לסילוק היד הודבקו בארבעת המבנים נשוא כבר ביום ה- 7/9/17, והמבקש ידע על קיומם של הצווים לכל המאוחר כבר ביום 13/9/17 . ראה לענין זה מכתבו של אילן ישורון מיום 18/9/17 אשר צורף לבקשה, אשר מתייחס לפנייתו של המבקש מיום 13/9/17 ממנו ניתן ללמוד כי כבר ביום 13/9/17 ידע המבקש על קיומם של הצווים וכי בהתאם לצווים עליו לפנות את המקרקעין בתוך 30 יום.

עיון בצווים לסילוק היד מעלה כי בהתאם לצווים היה על המבקש לפנות את המקרקעין נשוא הצווים בתוך 30 יום מקבלת הצווים .

חוק פינוי מקרקעי ציבור (פינוי קרקע) תשמ"א 1981, סעיף 5ב קובע כדלקמן:

"הרואה את עצמו נפגע ממתן צו, רשאי לפנות לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים מקרקעי הציבור שהצו חל עליהם, עד למועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו, כדי להוכיח את זכותו להחזיק במקרקעי הציבור; הוכיח את זכותו כאמור, יבטל בית המשפט את הצו ואת הפעולות שנעשו מכוחו". ( הדגשה שלי א.ל.)

מכאן שעל המבקש היה לפנות לבית המשפט בתוך 30 יום מהמצאת הצווים לצורך הגשת בקשו ל עיכוב ביצוע הצווים, אולם המבקש בחר להגיש את בקשתו רק כעת דהיינו, כחודש לאחר המועד הקבוע בחוק.

יתר על כן, המבקש לא הצביע על כל זכות במקרקעין אותה הוא יכול להוכיח במסגרת ההליך , נהפוך הוא- הוא מודה כי המקרקעין בבעלות המדינה, וכל טענתו היא כי אם יבוצע הצו לא תהיה לו קורת גג, וכי המקרקעין צפויים לעבור תהליך הסדר לצורך תכנון התיישבות השבט.

על מנת להביא לביטול הצו, נדרש המבקש , בין השאר, להוכיח את זכותו להחזיק במקרקעי ן ולמבקש אין כל טענה לזכות כזו. בנסיבות אלה, על פניו עולה כי סיכויי התביעה נמוכים ולא מצאתי לנכון ליתן צו לעיכוב ביצוע הצווים, במעמד צד אחד.

על המשיבה להגיש את תגובתה לבקשה בתוך 5 ימים.

המבקש ידאג להמציא בקשה זו למשי בה וכן החלטה זו עד ליום ה- 9/11/17 בשעה 12:00.

ההחלטה תועבר בדחיפות למבקש.

ניתנה היום, י"ח חשוון תשע"ח, 07 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עלי אלזיידנה
נתבע: רשות מקרקעי ישראל
שופט :
עורכי דין: