ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בצלאל ברון פרידמן נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופטת יפה שטיין

המערער
בצלאל ברון פרידמן ת.ז. XXXXXX541
ע"י ב"כ: עו"ד נאוה אילון - הלשכה לסיוע משפטי
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי גופים על פי דין 513436494
ע"י ב"כ: עו"ד אלי מושונוב

פסק דין

  1. זהו פס"ד בערעור שהגיש המערער , נפגע פעולות איבה, כנגד החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 17.7.2016 (להלן הוועדה לעררים או הוועדה), אשר קבעה כי אין החמרה במצבו.
  2. הוועדה לעררים ישבה בהתאם לפסק דינו של בית הדין מיום 31.12.2015 (תיק 44286-01-15 אשר ניתן ע"י הח"מ) (להלן: פסה"ד) אשר קבע כי יש להחזירו את עניינו של המערער לוועדה הרפואית לעררים.
  3. וכך נאמר בסיפא של פסה"ד:

"עניינו של המערער יועבר לוועדה הרפואית לעררים אשר תתייחס לכל המסמכים שהוגשו לה, לאור זאת תשוב ותשקול החלטתה בעניין גובה הנכות של המערער. זאת, תוך התייחסות למסמכים הרפואיים שהוגשו לוועדה ולטענות בדבר השינויים הטרופים ותוך הנמקה מפורטת של החלטתה" (כאמור בפסה"ד מיום 10/11/14).
לאור העובדה שהוועדה הקודמת ישבה בעקבות פסה"ד, ועל מנת למנוע כל חשש לכך שהוועדה כבר נעולה על החלטתה, יועבר התיק לוועדה בהרכב אחר, כאשר הפרוטוקולים של הוועדה הנוכחית לא יעמדו בפניה. הוועדה תפעל על פי פסה"ד מיום 10/11/14".
5. המערער הגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית מהטעמים הבאים:
א. הוועדה לא פעלה על פי פסק הדין, לא התייחסה לכל המסמכים שהוגשו ולא נימקה את החלטתה כראוי.
ב. המומחה - יועץ כלי דם, איתו התייעצה הוועדה לא התייחס כלל למסמכים רפואיים והוועדה קיבלה את דעתו באופן מלא וללא כל נימוק.
ג. הפרוטוקולים הקודמים עמדו בפני הוועדה והמשיב לא הוציאם מתיקו של המערער בניגוד לאמור בפסק הדין.
ד. קביעת הוועדה עומדת בניגוד לכל המסמכים הרפואיים שבפניה.

6. המשיב בתגובה הודיע כי אכן הוועדה לא התייחסה לשני מסמכים שהועמדו בפניה ולכן הוא מסכים להחזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתתייחס למסמכים אלו ותנמק קביעתה.
7. המערער טוען כי יש להחזיר את עניינו של הערער לוועדה בהרכב חדש, שתבחן את עניינו של המערער בהתאם לפסק הדין מיום 31.12.2015 וללא הפרוטוקולים של הוועדות הקודמות.
המשיב טוען מנגד כי הכללים בדבר החלפת הרכב וועדה קובעים כי החלפת הרכב וועדה ייעשה כאשר קיים חשש ממשי למשוא פנים של הוועדה או אמירה או קביעה ממנה עולה כי הועדה נעולה בדעתה. דרך המלך, הינה להשיב לוועדה באותו הרכב, מה גם שההרכב כבר הוחלף פעם אחת. מכל מקום, המערער לא הצביע על העובדה שקיים חשש ממשי או כי הוועדה נעולה, ולפיכך אין להחליף את הרכב הועדה בתיק זה.
8. המשיב הוסיף כי במהלך הדיון בוועדה לא העלה המערער כל בקשה ו/או הסתייגות מקיומם של הפרוטוקולים הקודמים בתיקו של המערער וכי הפרוטוקולים היו מקופלים וחברי הוועדה לא עיינו בהם. די בעובדה כי חברי הוועדה לא עיינו בפרוטוקולים, ולא נפל פגם באי הוצאתם מתיקו של המערער.
9. הכרעה:
א. אין חולק כי הוועדה לא התייחסה לכל המסמכים שהוגשו לה ולא נימקה את החלטתה בעניין מסמכים אלו (מעבר לעצם הציון כי עמדו בפניה), ולפיכך יש להחזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתתייחס לכל המסמכים ותנמק החלטה. השאלה היחידה היא האם נכון להחזיר לאותה וועדה (לאחר שזו כבר הוחלפה בעבר ) או שיש לקבוע כי עניינו יוחזר לוועדה בהרכב אחר.
ב. כידוע, אין בית הדין מזדרז להחליף את הרכב הוועדה אלא אם כן יש חשש למשוא פנים, או שהוועדה כבר נעולה על החלטתה וכד'. בענייננו, אין חשש ממשוא פנים של וועדה זו, שהתכנסה לראשונה בעקבות פסה"ד, או מכך שהוועדה נעולה על עמדתה . כך גם אין טענה כי הוועדה עיינה בפרוטוקולים המקופלים. אכן, נראה כי צריכה להיות פרוצדורה בביטוח לאומי שתאפשר הוצאת הפרוטוקולים מהתיק פיזית (כאשר הפרוטוקולים ישמרו במחשב, בנפרד מהתיק ללא גישה לוועדה), אולם עצם העובדה שהפרוטוקולים היו מקופלים בתיק – אין בכך די כדי לפסול את הוועדה ולהחליפה בוועדה אחרת (בניגוד למקרים בהם הפרוטוקולים הושארו בתיק למרות פס"ד של בית הדין , והיו פתוחים לעיון הוועדה) . הדברים נכונים במיוחד לאור העובדה שהטענות כנגד הוועדה בעניין זה הועלו בשלב שלאחר הגשת סיכומי הוועדה (דהיינו שאם הוועדה הייתה מקבלת את עמדת המערער, לא היה מעלה טענה זו כלפיה).
סוף דבר
עניינו של המערער יוחזר לוועדה באותו הרכב. למען הסר כל ספק, בפני הוועדה לא יונחו הפרוטוקולים הקודמים כמו גם החלטותיהן הקודמות של הוועדות הרפואיות לעררים (ואלו יוצאו פיזית מהתיק) .
הוועדה תשוב ותשקול החלטתה בעניין גובה הנכות של המערער. זאת, תוך התייחסות למסמכים הרפואיים שהוגשו לוועדה ולטענות בדבר השינויים הטרופים ותוך הנמקה מפורטת של החלטתה (כאמור בפסה"ד מיום 10/11/14).
בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום המצאת פס"ד זה לידי הצד המבקש לערער.
ניתן היום, י"ט חשוון תשע"ח, (08 נובמבר 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: בצלאל ברון פרידמן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: