ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זיאד ביאדסי נגד המוסד לביטוח לאומי :

08 נובמבר 2017
לפני:

כבוד הנשיא אלכס קוגן

המערער
זיאד ביאדסי ת"ז XXXXXX731
ע"י ב"כ: עו"ד יוסף ניזרי
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד איהאב סעדי

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה), מיום 22/2/17 ("הוועדה"), אשר קבעה למערער דרגת נכות יציבה בשיעור 15%, בגין חבלה בכ תף ימין, לפי פריט ליקוי 41(4)(ב), מיום 1/8/16 ("ההחלטה").

הרקע העובדתי

2. המערער יליד 1960, מכונאי רכב במקצועו. המערער נפגע ביום 19/10/14 באירוע, אשר הוכר על ידי המשיב כתאונת עבודה, כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. הפגימ ה שהוכר ה הינה "חבלה ב כתף ימין".

3. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערער, ביום 11/9/16, נכות יציבה בשיעור 5% מיום 1/8/16. המערער הגיש ערר כנגד החלטה זו.

4. הוועדה הרפואית לעררים התכנסה ביום 28/11/16, ולאחר שהקשיבה לתלונות המערער ולנימוקי הערר מפי בא כוחו, עיינה הוועדה המסמכים הרפואיים וסקרה את ממצאי בדיקת ה- MRI. הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית, שממצאיה פורטו בסעיף 7 לפרוטוקול. לשם סיכום הדיון ביקשה לקבל לעיונה את התיק הרפואי קודם לתאונה הנדונה (כללי ואורטופדי), לתקופה של 10 שנים.

הוועדה שבה והתכנסה ביום 22/2/17, וקבעה את נכותו של המערער בגין חבלה כתף ימין בשיעור 15%, לפי פריט ליקוי 41(4)(ב). הוועדה ציינה, כי אין מקום להפעלת תקנה 15 מאחר שהמערער מסוגל לחזור לעבודתו כבעל מוסך.

טענות הצדדים

5. טענת הערעור היא, שהוועדה שגתה בהחלטתה שלא להפעיל את תקנה 15, בהינתן שהמערער מכונאי רכב במקצועו, בן 58, הוא נפגע ביד ימין שהיא היד הדומיננטית, ובעקבות התאונה נאלץ לסגור את המוסך. לתמיכה בטיעונו הפנה המערער לשתי חוות דעת שהונחו לעיון הוועדה, חוות דעת מומחית ברפואה תעסוקתית, ד"ר סיגל שוורץ, מיום 10/11/16, וחוות דעת מומחה באורטופדיה, ד"ר יוסף עאוני, מיום 25/10/16.

6. בכתב התשובה הודיע המשיב על הסכמתו להשיב את עניינו של המערער לוועדה בהרכבה הקודם על מנת שתעיין בחוות הדעת הרפואיות מטעם המערער בהתייחס להפעלת תקנה 15 ואובדן כושר העבודה של המערער.

7. המערער עמד על כך שבהוראות פסק הדין תופנה תשומת לב הוועדה לבחינת גילו ומקצועו של המערער ערב הפגיעה.

דיון והכרעה

8. לאחר שעיינתי בכתב הערעור ובכתב התשובה, בפרוטוקולים של הוועדה ובכלל החומר המונח לפני ונתתי דעתי לטענות הצדדים בדיון, אני מורה על השבת עניינו של המערער לוועדה, בהרכבה מיום 22/2/17, על מנת שתשוב ותשקול מחדש הפעלת תקנה 15, "בשים לב למקצועו ולגילו של הנפגע", כלשון תקנה 15(א) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956.
הוועדה תעיין בחוות הדעת של המומחית ברפואה תעסוקתית, ד"ר סיגל שוורץ, מיום 10/11/16, אשר המליצה לראות במערער כמי שאיבד לחלוטין את כושרו להשתכר; וכן תעיין בחוות הדעת של המומחה באורטופדיה, ד"ר יוסף עאוני, מיום 25/10/16, אשר המליץ על הפעלת תקנה 15 במלואה.
החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת.
המערער יזומן להופיע לפני הוועדה, גם באמצעות בא כוחו.

9. המשיב ישלם למערער שכר טרחת עו"ד בסך 2,000 ₪, אשר ישולמו לידיו בתוך 30 ימים מהיום.

10. לצדדים מוקנית, בתוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין.

ניתן היום, י"ט חשוון תשע"ח, (08 נובמבר 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: זיאד ביאדסי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: