ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אדוארד פאיזיאב נגד משרד התחבורה :

לפני כבוד השופט ק ובי ורדי, סגן נשיא
מערערים

1. אדוארד פאיזיאב
ע"י ב"כ עו"ד שי גלעד

נגד

משיבים

  1. משרד התחבורה – רשות הרישוי
  2. משרד הבריאות

ע"י ב"כ עו"ד יסכה פישר-יוסף מפרקליטות מחוז ת"א-אזרחי

פסק דין

בקשה מטעם המשיבים למחיקת הערעור לאור החלטתם להחזיר את עניינו של המערער לדיון מחודש בוועדת הערר, שבסופו תינתן החלטה חדשה.
הרקע העובדתי וטענות הצדדים :
ביום 10.9.17, הגיש המערער את הערעור דנן ובמרכזו החלטת ועדת הערר במשרד הבריאות מיום 24.5.17, במסגרתה נדחה ערעורו של המערער על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד) שלא לאשר את בקשתו להחזרת רישיונותיו ברכב פרטי וברכב משא עד 12 טון וההחלטה כי יוכל להגיש בקשה חדשה לרישיון רק בשנת 2019.
ביום 27.10.17, הוגשה הודעה מטעם המדינה ובקשה למחיקת הערעור ( להלן: "הבקשה"). בבקשה זו נאמר כי לאחר בחינת עניינו של המערער, החליטו המשיבים להחזיר את עניינו של המערער לדיון מחדש בוועדת הערר שבסופו תינתן החלטה חדשה ולפיכך מבוקש למחוק, בשלב זה, את הערעור, שכן נוכח האמור, לאחר שתתקבל החלטה חדשה בערר יוכל המערער לערער עלייה.
בתגובתו לבקשה, טוען המערער כי המשיבים לא הציגו עילות הקבועות בדין למחיקת הערעור.
כמו כן, טוען המערער כי המשיבים לא פירטו בבקשתם מדוע יש להחזיר את הדיון בעניינו תחת קבלת הערעור ולא פירטו אילו הוראות יינתנו לחברי וועדת הערר כדי שיידעו היכן שגו ומהו בר תיקון וכדי שההחלטה המחודשת תעמוד בתנאים הנדרשים, כאשר ללא הוראות שכאלה עלול המערער למצוא עצמו מחדש את ערעורו.
לכן, מבוקש כי בית המשפט ידחה את בקשת המשיבים ויקבל את הערעור או, לחילופין, יורה על החזרת העניין לדיון בוועדת הערר רק לאחר שב"כ המשיבים תפרט באופן מפורט את ההוראות שיינתנו לוועדת הערר לצורך דיון מחודש בעניינו של המערער.
כן עותר המבקש לפסיקת הוצאות.
בתשובתם לתגובה ולטענה שיש לפרט את ההוראות שיינתנו לוועדת הערר , מבהירים המשיבים כי ועדת הערר תערוך דיון מחודש בעניינו של המערער בהתבסס על החומר הקיים ובצירוף כל מסמך חדש שיבחר המערער לצרף, והכל בכפוף לסמכויותיה הקבועות בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
כמו כן, טוענים המשיבים כי משעה שהוחלט על החזרת עניינו של המערער לבחינה מחודשת בוועדת הערר שבסופה תינתן החלטה חדשה , ערעור זה, התוקף את ההחלטה הקודמת, הפך לתיאורטי בלבד – דבר המקים עילה שבדין למחיקתו.
בהתייחס לטענת המערער לפיה לא הובאו הטעמים בגינם הוחלט להחזיר את עניינו של המערער לדיון מחדש, טוענים המשיבים כי החלטה זו הינה החלטה אותה סוברנית הרשות המנהלית לקבל, והדבר לא יגרע מזכותו של המערער לערער על ההחלטה החדשה שתתקבל בעניינו בסיום הדיון המחודש.
המשיבים מבקשים לא לחייבם, בנסיבות העניין, בתשלום הוצאות.

דיון והכרעה:
לאחר שעיינתי בבקשה למחיקת הערעור, בתגובת המערער ובתשובת המשיבים, אני סבור כי בנסיבות העניין – דין הבקשה להתקבל ואני מורה על מחיקת הערעור.
משעה שהודיעו המשיבים על החזרת העניין לדיון מחודש בוועדת הערר לקבלת החלטה חדשה, מוצו ההליכים לגבי הערעור דנן והוא התייתר, כאשר ברי גם כי ההחלטה החדשה שתתקבל תבוא במקומה של ההחלטה הקודמת נשוא הערעור דנן שלא תהא בתוקף ואין מקום לבחנה בהליך מנהלי בעוד למערער פתוחה הדרך (אם יהיה צורך בכך) לתקוף את ההחלטה החדשה שתתקבל בהליך חדש.
כך גם אין מקום ליתן הוראות למשיבים, כפי שטוען המערער, כדי שחברי ועדת הערר יידעו היכן שגו ומהו בר תיקון, וזאת משהובהר כי הדיון ייערך על בסיס החומר הקיים ובצירוף כל מסמך חדש שיבחר המערער לצרף ובכפוף לסמכות הוועדה שבדין ובנפש חפצה, ואין מקום למתן הוראות ולצאת מראש מנקודת מוצא שהוועדה שגתה ושעליה לתקן את השגיאה.
כך גם אין מקום לקבל את הערעור כבר בשלב זה, כפי שטוען המערער, כשהוא עצמו מציין שהוא עלול למצוא עצמו מחדש את ערעורו עם קבלת ההחלטה החדשה, ברם ישנה גם אפשרות שלא יהיה צורך בכך אם יתקבלו טענותיו בדיון המחודש בוועדת הערר.
נוכח כל האמור לעיל, הערעור נמחק.
לא מצאתי מקום לפסיקת הוצאות.
המזכירות תודיע לצדדים והדיון יוחזר לוועדת הערר שמתבקשת לדון ולהכריע בהקדם בעניינו של המערער .

ניתנה היום, י"ט חשוון תשע"ח, 08 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אדוארד פאיזיאב
נתבע: משרד התחבורה
שופט :
עורכי דין: