ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בהגאת גואנמה נגד מועצה מקומית מג'אר :

לפני:

כבוד הנשיא מירון שוורץ
נציג ציבור (עובדים): מר אמנון סבח
נציג ציבור (מעסיקים): מר זאב גולדנברג

התובע
בהגאת גואנמה, ת.ז. XXXXXX819
ע"י ב"כ: עו"ד וליד שנאן

-

הנתבעים

  1. מועצה מקומית מג'אר
  2. תאופיק סיתאווי, ת.ז. XXXXXX419

ע"י ב"כ: עו"ד שקיב עלי ואח'

3. מדינת ישראל – משרד הפנים
ע"י ב"כ: עו"ד יעל גנזר, פרקליטות מחוז צפון

4. אדהם אמארה

פסק דין

במרכזו של הליך זה, טענת התובע לפיה בחירתו של הנתבע מס' 2 לתפקיד גזבר המועצה המקומית מג'אר, נעשתה שלא כדין, מאחר שלא עמד בתנאי הסף שפורסמו במכרז.

רקע כללי –

1. הליך איוש משרת גזבר אצל הנתבעת מס' 1 ( להלן: "המועצה") נפתח בהודעה על משרה פנויה, בעקבותיה הגישו בין היתר התובע והנתבעים 2 ו-4 את מועמדותם.

2. ביום 6.12.16 התכנסה ועדת הבחינה לבחירת הגזבר, בפניה הופיעו המועמדים. הוועדה בחרה בנתבע מס' 2 (להלן: "תאופיק" או "הנתבע מס' 2") לתפקיד הגזבר. הודעה בעניין, נמסרה לתובע, על פי טענתו, ביום 31.12.16. במקביל, החל תאופיק בתפקידו החדש כגזבר הרשות.

3. ביום 2.2.17 הגיש התובע את תביעתו בהליך זה, בד בבד עם בקשתו למתן צו מניעה זמני, במעמד צד אחד, במרכזה בקשה להורות למועצה לבטל את שיבוצו של תאופיק לתפקיד גזבר המועצה ולבחור לתפקיד הגזבר את ה תובע, בהיותו המועמד המתאים ביותר.

4. ביום 9.2.17 התקיים דיון בבקשה, במעמד הצדדים, במסגרתו הוסכם כי הבקשה לצו זמני תימחק, תוך שתינתן קדימות דיונית לבירור ההליך בתיק העיקרי.

5. ביום 18.5.17 התקיים דיון הוכחות בתיק העיקרי, כאשר בפתח הדיון, הודיעו ב"כ הצדדים כי הם מוותרים על חקירת המצהירים. בהתאם לכך, ניתנה החלטה על הגשת סיכומים בכתב. לאחר שאלה הוגשו, הובא התיק בפנינו למתן פסק דין.

תמצית טענות הצדדים –

6. טענתו המרכזית של התובע בהליך זה, הינה כי הו א המועמד היחיד אשר עומד בתנאי הסף הדרושים על פי תנאי המכרז וחוזר מנכ"ל 4/2011 המסדיר את תנאי הסף לאיוש משרת גזבר ברשות מקומית.

7. התובע טוען כי בהודעה על משרה פנויה אשר פרסמה המועצה, לצורך איוש משרת גזבר הרשות, נקבעו "דרישות התפקיד" כדלקמן –

"בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מינהל עסקים, מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי ו/או הנדסת תעשייה וניהול או בעל תואר אקדמי אחר, שסיים את קורס הגזברות ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך".

כמו כן, נטען כי נדרש ניסיון תעסוקתי כדלקמן –

"בעל ניסיון תעסוקתי מצטבר של 7 שנים לפחות, בתחום הכספים והגזברות (כגון ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גביה, הכנת דוחות כספיים וכדומה)".

עוד נטען, כי נדרש ניסיון ניהולי כדלהלן –

"לפחות 4 שנות ניסיון ניהולי (ניסיון בניהול כללי או ניהול משא ומתן, בניית וניהול של תקציב, הנחייה והובלה של צוות עובדים (באופן ישיר או עקיף) בהיקף משמעותי המונה 5 עובדים לפחות וככל שניתן בסדר גודל הדומה לכמות העובדים, ביחידת הגזברות של הרשות המקומית)".

8. התובע טוען בתביעתו כי תאופיק אינו בעל תואר אק דמי כלשהו, אין לו כל ניסיון תעסוקתי כדרישות תנאי המכרז ואין לו כל ניסיון ניהולי רלוונטי, כך שמועמדותו היתה אמורה להיפסל על הסף. לפיכך, טוען התובע, יש לבטל את בחירתו של תאופיק לתפקיד ולקבוע כי התובע הינו המועמד המתאים ביותר לתפקיד גזבר הרשות.

9. לטענת הנתבעים 1 - 2, דין התביעה להידחות, מאחר שלא נפל כל פגם בהליך הבחירה. לטענתם, כבר במעמד ועדת הבחינה, ציינה יו"ר הוועדה בפני תאופיק כי מתעוררת שאלה לנוכח היותו רואה חשבון אשר אינו מחזיק בתואר אקדמי. בהתאם לכך, ובהתבסס על התרשמותה מן המועמדים, קבעה ועדת הבחינה בין היתר כך:

"הוועדה החליטה: לאה תבדוק במשרד הפנים עניין התאמתו של מר תופיק סתאווי לתפקיד (אין לו תואר). יש לו ראיית חשבון. אם התשובה של משרד הפנים תהיה חיובית, מר תופיק יקבל את התפקיד בלי לאסוף את הוועדה עוד פעם. ואם התשובה תהיה שלילית, הוועדה מחליטה לפסול את המכרז מאחר ושאר המועמדים אינם מתאימים לתפקיד ועל המועצה לפרסם מכרז חדש".

10. ביום 29.12.16 התקבלה תשובת משרד הפנים שנחתמה ע"י מר מוני מעתוק, מנהל אגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשומ"ק/מינהל שלטון מקומי ובה אישר את עמידתו של מר תאופיק בתנאי הסף בזו הלשון:

"בחנו את העניין עם הלשכה המשפטית ואכן גם רואה חשבון רשאי להתמודד. תיאור התפקיד שיפורסם ינוסח טוב יותר בעניין זה בהקדם האפשרי...".

11. לפיכך, טוענים הנתבעים 1 – 2, כי בעקבות עמדתו זו של משרד הפנים הודיע היועמ"ש לראש המועצה על עמידתו של מר תאופיק בתנאי הסף של המכרז, ומשום כך נשלח לתאופיק ביום 29.12.16 מכתב המודיע לו על בחירתו לתפקיד.

12. הנתבעים 1 – 2 מוסיפים וטוענים כי תוך הסתמכות על בחירתו לתפקיד, פעל תאופיק בהתאם, היינו התפטר מעבודתו הקודמת, הפסיק הסכמי עבודה שהיה קשור בהם ולמעשה שינה את מצבו באופן שלא ניתן כעת להשיב את המצב לקדמותו. כן נטען כי התביעה הוגשה בשיהוי ניכר, בחלוף 37 ימים מקבלת הודעה הדחייה , כך שבפרק הזמן האמור, שינו הנתבעים 1 ו-2 את מצבם לרעה.

13. כן נטען כי לתאופיק הניסיון התעסוקתי והניהולי הנדרש, כפי שעולה מפירוט קורות חייו אשר צורפו לטופס מועמדותו למכרז.

14. עמדת המדינה, בשאלה המרכזית העומדת על הפרק - עמידתו של תאופיק בתנאי הסף, הינה כי דרישות התפקיד כוללות את המקצוע "ראיית חשבון", כאשר אין תואר בראיית חשבון ומדובר בהסמכה בלבד. משכך, קבע היועץ המשפטי של המועצה כי אין למנוע מרואה חשבון מוסמך לגשת למכרז, שכן ניתן להבין את תנאי הסף ככוללים גם בעלי השכלה זו ומשרד הפנים לא מצא לנכון להתערב בהחלטה זו. כן צוין כי דברים אלו הוסברו לתובע והובאו לידיעתו במסגרת מכתב עו"ד מרגלית בוטרמן - הלשכה המשפטית במשרד הפנים, מיום 9.1.17. (מכתב זה צורף כנספח ב' לתגובת המדינה בהליך הזמני, המהווה גם כתב הגנתה בהליך העיקרי, עפ"י הודעתה מיום 20.2.17).

כן טענה המדינה כי בעוד התובע קיבל את ההודעה לפיה לא נבחר לתפקיד, ביום 6.12.16, הרי שרק ביום 2.2.17 פתח בהליך משפטי, היינו לאחר כמעט חודשיים ימים, תוך שיהוי ניכר אשר לא ניתן לגביו הסבר כלשהו.

15. עמדתו של הנתבע מס' 4 לא הוגשה, לא במסגרת ההליך הזמני ולא בתיק העיקרי.

דיון והכרעה –

16. צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977 וכן צו המועצות המקומיות (שירות עובדים), התשכ"ב-1962 הם שמסדירים, בין היתר, את קבלתם של עובדים לעבודה במועצות המקומיות, לרבות הכללים בדבר סדרי עבודתה וסמכותה של ועדת הבוחנים שדנה בקבלתם של עובדים לעבודה במועצה מקומית. תנאי הסף לתפקיד הגזבר קבועים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 04/2011, שעניינו דרישות סף לתפקידי המזכיר, הגזבר והמבקר ברשויות המקומיות.

17. בהתאם לנספחים שצורפו לתביעה, המכרז לתפקיד גזבר המועצה פורסם ביום 24.10.2016 וניגשו אליו 4 מועמדים, ביניהם התובע והנתבעים 2 ו- 4. לוועדת הבחינה התייצבו 3 מועמדים, כאשר המועמד הרביעי הסיר את מועמדתו ולא התייצב לוועדה. ביום 06.12.2016 התקיימה ועדת הבחינה לתפקיד גזבר המועצה. כבר בפתח הדברים ציינה הגב' לאה מרקו, נציגת משרד הפנים בוועדה כי ביקשה מן היועץ המשפטי של המועצה לוודא כי כלל המועמדים עומדים בתנאי הסף למכרז. היועץ המשפטי של המועצה הודיע כי בדק זאת והוסיף כי על הוועדה לוודא את עמידת המועמדים בדרישת הניסיון הניהולי הנדרש במכרז. הוועדה אשר בחנה את המועמדים והתרשמה מהם, קבעה כי הנתבע 2 הוא המועמד המתאים לתפקיד גזבר המועצה. באשר לתובע, קבעה הוועדה, בין היתר, כי לא ענה נכונה על השאלות שנשאל וכי "הוועדה לא התרשמה ממנו".

מאחר שהנתבע 2 לא היה בעל תואר ראשון, צוין בהחלטה כי תיעשה פנייה בעניין למשרד הפנים וככל שהאחרון יאשר כי הנתבע 2 עומד בדרישות התפקיד, הוא יתקבל לתפקיד, זאת "מאחר ושאר המועמדים אינם מתאימים לתפקיד". עוד נקבע כי ככל שמשרד הפנים ימצא כי הנתבע 2 אינו עומד בדרישות, המכרז ייפסל ויפורסם מכרז חדש .

18. במכתבו מיום 21.12.2016 פנה התובע למשרד הפנים . המכתב הועבר לממונה (יעוץ משפטי) כ"א ושכר ברשומ"ק, עו"ד מרגלית בוטרמן אשר השיבה לתובע כי ככל שלתובע טענות לגבי פגמים שנפלו לכאורה בוועדה, עליו להפנות לרשות או להליך משפטי. כן ניתן גם מענה לפנייה גופה ולפיו הגם שחוזר מנכ"ל משרד הפנים 04/2011 דורש תואר אקדמי, הרי ש תואר קיים רק בחשבונאות, בעוד שלגבי "ראיית חשבון", מדובר בהסמכה בלבד. מנגד, שני התחומים הנ"ל נכללו ברשימת ההשכלה הנדרשת. כן צוין כי היועץ המשפטי של המועצה סבר כי ניתן להבין את תנאי המכרז ככוללים גם בעלי השכלה של ראיית חשבון ומשרד הפנים לא ראה לנכון להתערב בהחלטה זו.

19. מקום בו נדרש בית הדין לפרשנות תנאי מכרז , עליו לפנות ראשית ללשונו. בהתאם לפסיקה, מבין האפשרויות הלשוניות תיבחר הפרשנות שמגשימה באופן מיטבי את התכלית האובייקטיבית של התנאי, כמו גם את המטרות והאינטרסים הציבוריים שהתנאי נועד להגשים (עע"ם 2126/10 מטאור מערכת טכנולוגיה וארגון נ' מנהלת אורות לתעסוקה – ועדת המכרזים הבין משרדית , מתודה מחשבים בע"מ, ניתן ביום 08.12.2010).
בהתאם לכך, את תנאי המכרז מושא התביעה באשר להשכלה, ניתן לפרש, כאמור, ככוללים גם בעלי הסמכה לראיית חשבון, כפי שפירשה אותו המועצה . פרשנות זו אכן מגשימה את התנאי שעניינו בקיאות בתחום החשבונאות. לפיכך, לא מצא, כאמור, משרד הפנים להתערב בפרשנות זו של המועצה ובהתאם לכך גם אנו איננו מוצאים לנכון להתערב בפרשנות זו. אמנם, טוב היה אילו היה המכרז מנוסח באופן ברור יותר, כך שהיה חוסך את המחלוקות בין הצדדים, אולם במצב הדברים שנוצר, מה גם שהתובע אינו בגדר צד אשר עלול היה להיפגע מן הנוסח שפורסם (בשונה ממועמד שיכול היה לטעון כי נמנע מהגשת מועמדות הואיל וסבר כי אינו עומד בקריטריונים).

20. לא זו אף זו, יש לזכור כי כללי הפרשנות בדיני מכרזים תומכים בפרשנות המקיימת את המכרז על פני זו הפוסלת אותו. משמעו של דבר כי כאשר קיימים מספר פירושים סבירים ללשון המכרז , יש להעדיף פרשנות המקיימת את הצעות משת תפי המכרז על פני פרשנות הפוסלת אותן (ראו ע"א 4605/99 אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ נ' רשות שדות התעופה בישראל, מגל מערכות בטחון בע"מ , פ"ד נה(1) 1 –

"לדעתי, ההגנה על הציפייה הסבירה ועל האינטרסים של משתתפי המכרז מחייבת, כי מקום שבו תנאי המכרז אינם ברורים כל צורכם וניתן לפרשם באופנים שונים שמידת סבירותם שווה, והם מתיישבים עם לשון מסמכי המכרז ועם תכליתו, יש להעדיף פרשנות המקיימת את הצעות משתתפי המכרז על פני פרשנות הפוסלת אותן... גישה זו יש בה כדי להכשיר השתתפות חוג רחב יותר על מציעים, להגביר את התחרותיות ולהביא ברכה גם במישור הכלכלי...
ודוק: אמת-המידה לבחינת עמידת המציעים בתנאי המכרז היא אובייקטיבית ולא סובייקטיבית. לא די בכך שמשתתף במכרז שגה – באופן סובייקטיבי – בהבנת תנאי מתנאי המכרז על-מנת שתועדף אותה פרשנות המקיימת את הצעתו, אלא נדרש שמבחינה אובייקטיבית ניתן יהיה לפרש את התנאי הרלוונטי בכמה דרכים שונות, שאין אחת מהן עדיפה מרעותה, ושכולן עולות בקנה אחד עם לשון המכ רז, עם תכליתו ועם מכלול תנאיו. גישה זו עולה בקנה אחד עם אופיים החוזי של הליכי המכרז ועם כללי הפרשנות הנוהגים בדיני החוזים".

21. עולה מן האמור, כי בנסיבות העניין הנדון ובשים לב למכלול הנימוקים שפורטו לעיל, לרבות מעמדו של התובע בהליך, אין לקבל את טענת התובע בעניין תנאי הסף של תואר אקדמי, כך שדין טענתו המרכזית בהליך זה – להידחות.

22. טענה נוספת שהעלה התובע בתביעתו, היתה בדבר אי עמידתו של מר תאופיק בתנאי הסף הנוספים שעניינם ניסיון מקצועי. בסיכומיו, צמצם התובע את טענותיו בנושא זה, תוך שהוא מתמקד בטענה כי "ניסיון מקצועי הינו ניסיון מוכח בתחום הדעת" ומאחר שתקופת הניסיון כאמור, היתה לגישתו קודם שקיבל תאופיק את הסמכתו כרואה חשבון, הרי שלטענתו : "מניין ימי הניסיון המקצועי מתחיל מהיום בו הוסמכת בתחום הדעת".

טענות התובע בעניין זה, גם הן דינן להידחות. דרישות הניסיון בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 קובעות כדלקמן:

ניסיון תעסוקתי –

"בעל ניסיון תעסוקתי מצטבר של 7 שנים לפחות, בתחום הכספים והגזברות (כגון ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גביה, הכנת דוחות כספיים וכדומה)".

ניסיון ניהולי –

"לפחות 4 שנות ניסיון ניהולי (ניסיון בניהול כללי או ניהול משא ומתן, בניית וניהול של תקציב, הנחייה והובלה של צוות עובדים (באופן ישיר או עקיף) בהיקף משמעותי המונה 5 עובדים לפחות וככל שניתן בסדר גודל הדומה לכמות העובדים, ביחידת הגזברות של הרשות המקומית)".

עולה מן האמור, כי אין לקשור בין הניסיון הנדרש לעיל, לבין מועד הסמכתו של הנתבע 2 כרואה חשבון, מאחר שהניסיון אינו נדרש בעבודה כרואה חשבון דווקא. מכאן, כי ניסיונו התעסוקתי והניהולי של התובע, עומד בדרישות חוזר מנכ"ל משרד הפנים, כפי שאכן מצאה הוועדה בעניינו של התובע.

23. עולה מן האמור כי דין תביעתו של התובע בהליך זה להידחות, אף מבלי שנדרש לטיעוני ההגנה הנוספים, אשר עניינם השיהוי הניכר במועד פתיחתו של ההליך המשפטי, וטענות נוספות.

24. סוף דבר – התביעה נדחית .

לאחר שהבאנו בחשבון את מכלול נסיבות העניין, החלטנו כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, ‏י"ח חשון תשע"ח, ‏07 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר אמנון סבח
נציג ציבור (עובדים)

מירון שוורץ, שופט
נשיא

מר זאב גולדנברג
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: בהגאת גואנמה
נתבע: מועצה מקומית מג'אר
שופט :
עורכי דין: