ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יפה אוברלנדר נגד פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת סימי פלג קימלוב

תובעים

יפה אוברלנדר

נגד

נתבעים

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ

פסק דין

לפני תביעה שהגישה התובעת כנגד הנתבעת בסך של 6,000 ₪.
על פי כתב התביעה נטען כי החל משנת 1996 רוכשת התובעת כלי רכב מאת הנתבעת בשיטת מימון. לטענת התובעת בתאריך 22.1.16 יצא מכתב מאת הנתבעת ולפיו לקראת סיום העסקה בתאריך 15.4.16 על התובעת לבחור אחת משלוש החלופות המוצעות: רכישת הרכב, החזרת הרכב לנתבעת וסיום התקשרות, ביצוע עסקת מימון חדשה.
על פי כתב התביעה בתאריך 2.2.16 בוצעה עסקת רכישה חדשה. נקבע מועד למסירת רכב לתובעת על ידי נציג מכירות ובוצעה התחשבנות סופית בהתאם לקביעת נציג המכירות. בתאריך 20.3.16 התקבלה הודעה אצל התובעת שבכוונת הנתבעת לבצע את מסירת הרכב ועל כן תואם שבאותו יום בשעה 15:00 תתבצע החלפת הרכבים בסוכנות היבואן קרסו שבצומת וולקן.
באותו מועד הגיעו שני נציגים מטעם חברת LEASSE 4U עם הרכב החדש שהוזמן ונ חתמו כל המסמכים הרלוונטיים. שני הנציגים ביצעו בדיקה כללית שבסיומה קיבלה התובעת את המסמך "טופס החזרת רכב/סיום העסקה" מספר 1866 המאשר בחתימת הנציג מר בני רצון שלא נמצאו פגמים ברכב למעט חוסר במפתח ושטיח.
על פי כתב התביעה, בתאריך 19.4.16 נודע לתובעת על ידי הבנק שחברת LEASSE 4U ניצלו את הוראת הקבע שניתנה להם לצורך ביצוע תשלומי המימון לגביית סכום של 5 336.36 מבלי לעדכן את התובעת או לתת לה הסבר לפשר משיכת הכספים מחשבונה הפרטי. לטענתה העברת הכספים בוטלה לאחר התערבותה בסניף הבנק. בסופו של דבר הסכימה התובעת לטענתה להתפשר על סעיפי התשלום בגין חריגה מק"מ, מפתח רזרבי וימי שכירות. לטענתה בחודש ינואר קיבלה אזהרת תשלום מהוצאה לפועל בתיק שטרות ואף עוקל חשבונה בגין תביעה כוזבת זו לטענתה. התובעת מבקשת לבטל את תיק ההוצאה לפועל ולפסוק לטובתה ולחייב את הנתבעת להחזיר לה את כספה שנגבה ממנה שלא בצדק.

הנתבעת הגישה כתב הגנה וטענה כי דין תביעה זו לסילוק על הסף וזאת נוכח מעשה בית דין. לטענת הנתבעת במסגרת תיק ההוצאה לפועל שמספרו 528465-11-16 בלשכת ההוצאה לפועל ברמלה, נמסרה אזהרה בתיק שטרות לתובעת. האזהרה הומצאה לידיה כדין ולאחר שחלף המועד להגשת התנגדות לביצוע שטר, אך הוטלו עיקולים על התובעת. במסגרת זו כבר מומש סך של 3,451 ₪ ואף נותרה יתרה לגביה על סך כ- 300 ₪. הנתבעת טוענת כי מותב זה אינו יושב כערכאת ערעור על תיק ההוצל"פ ומשעה שהתובעת לא הגישה התנגדות לביצוע שטר במועד, הפך השטר לבעל תוקף של פסק דין חלוט. לגופו של עניין טענה הנתבעת כי בהתאם להסכם השכירות שבין הצדדים עליו חתמה התובעת, רשאית היתה הנתבעת לגבות ממנה את הסכומים מושא התובענה. לטענת הנתבעת התובעת לא שילמה את הסכומים ובכך הפרה את ההסכם.

בדיון שהתקיים בפני חזרו הצדדים על טענותיהם.

בעלה של התובעת מר דרור אוברלנדר ציין כי איננו בקיא בחוק וכי לא ידע שקיימת לו הזכות לפתוח הליך של התנגדות לביצוע שטר. לטענתו הוא לקוח ותיק של הנתבעת וזוהי העסקה הרביעית שנעשית בין התובעת והנתבעת.
לטענת התובע כאשר קיבל את הרכב ובוצעה ההחלפה קיבל מסמך לפיו אין שום נזק נראה לעין וכי אפילו נעשתה בדיקה. לטענת התובע אמנם רשום בטופס בסעיף שאומר שהערכה לרכב תיעשה על ידי שמאי ואולם לא היתה כל סיבה להזמין שמאי כיוון שלא כל נזק לרכב. התובע חזר על הדברים לפיהם לא ידע שיש לו אפשרות להתנגד להליך בלשכת ההוצאה לפועל. התובע ציין כי העיקול בוטל נוכח העובדה ששילם את החוב וכי המהלך הדיונים הגיעו להסדר. אין הסכם כתוב ואולם דובר בשיחת סיכום.

נציגת הנתבעת ציינה בעדותה שרכב התובעת נבדק ביום גשום ולאחר מכן היה שמאי שהעריך סף תחתון לנזק גדול, פנס אחורי ועוד מכה. נציגת הנתבעת ציינה שבמהלך היומיים לאחר קבלת הרכב, היה במגרש שלושה ימים עד שהגיע שמאי על מנת לבדוק אותו. לשאלת בית המשפט כיצד יתכן שהיה נזק גדול והנציג אשר הגיע לאסוף את הרכב לא ראה אותו השיבה, שלפעמים לא רואים סף תחתון ועל כן יש הערכה מסכמת.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות והתמונות הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.
הנתבעת קיבלה אזהרה בתיק שטרות (נספח המצורף לכתב התביעה). בטופס שנשלח אל התובעת נרשם באופן ברור כי יש לתובעת האפשרות להגיש התנגדות לביצוע שטר. אינני מקבלת טענת בעלה מר אוברלנדר כי איננו בקיא במשפטים ולא ידע מה הוא אמור לעשות ולא ידע מהן האפשרויות המשפטיות העומדות בפניו. הראיה כי היה עליו לנהוג על פי ההסבר הרשום על גבי האזהרה שנשלחה לתובעת. דא עקא שהתובע לא הגיש התנגדות לביצוע שטר ולא שטח טענותיו כפי שהעלה אותן בכתב התביעה ובדיון בפני.
גם דיון לגופו של עניין מוביל מסקנה כי יש מקום לדחות את התביעה מחמת "מעשה בית דין" על פי המבחנים המשפטיים שנקבעו בדבר מבחן "זהות העילות" (ראה ע"א 151/87 ש. ארצי חברה להשקעות בע"מ נ' רחמני ). מהתביעה עצמה עולה כי התובעת מבקשת לברר במסגרת תובענה זו חוב אשר לגביו נפתח הליך בהוצאה לפועל . בירור טענותיה של התובעת צריך היה להיעשות כאמור בדרך של התנגדות לביצוע שטר ולא בדרך של הגשת תביעה קטנה.

אציין, כי גם לגופו של עניין סבורני כי דין התביעה להידחות ומקובלת עלי טענת הנתבעת כי מקום שהרכב נבדק באופן ראשוני וכי בהמשך על הרכב להיבדק על ידי שמאי, היה צריך לעשות זאת ואולם יש ליידע את הלקוח בדבר ממצאי הבדיקה השנייה והמפורטת יותר. עוד אציין כי בטופס הבדיקה אף נרשם כי "הערכה מסכמת של מצב הרכב תקבע במעמד השמאי במתחם הלוגיסטי". מהאמור, ניתן ללמוד כי הערכה במעמד החזרת הרכב היא הערכה ראשונית בלבד וכי הערכה מסכמת נערכת במתחם הלוגיסטי לאחר מכן.

לאור כל האמור, אינני מקבלת את התביעה ואני דוחה אותה.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ט חשוון תשע"ח, 08 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יפה אוברלנדר
נתבע: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ
שופט :
עורכי דין: