ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמג'ד גמאל נגד מועצה אזורית מטה אשר :


בפני כבוד ה שופטת אביגיל זכריה

מבקש:

אמג'ד גמאל

נגד

משיבה:

מועצה אזורית מטה אשר

החלטה

ביום 31.10.17 הוגשה בקשה למתן סעד זמני במעמד צד אחד במסגרתו עתר המבקש ליתן כנגד המשיבה את הצווים הבאים:

  1. צו האוסר על המשיבה להתקשר עם קבלנים אחרים לביצוע עבודות שהיו אמורות להיות מבוצעות על ידי המבקש;
  2. צו האוסר על המשיבה לעשות שימוש בחומרים ובציוד המצויים באתרים כפי שנשארו שם על ידי המבקש עם יציאתו מאתרי העבודה ;
  3. צו הקפאת המצב עד בירור ההליך ;
  4. צו לתשלום חשבונות מאושרים.

משלא הוגש כתב טענות עיקרי בצמוד לבקשה, הוריתי על הגשתו על אתר וזאת בהחלטה שניתנה כבר ביום 31.10.17.
בקשה לעיון חוזר באותה החלטה - נדחתה ביום 1.11.17.
רק ביום 7.11.17 הגיש המבקש כתב טענות עיקרי והתיק הובא למתן החלטה.

כתב הטענות העיקרי הינו כתב תביעה שעניינו תביעה כספית המצויה על סף סמכותו העניינית של בית המשפט בגין תשלומים שמגיעים למבקש על פי טענתו מהמשיבה לאחר הפחתת הסכומים שכבר שולמו בפועל.

מכתב התביעה והבקשה עולה כי בין הצדדים נקשר הסכם לביצוע עבודות להקמת מעונות יום במספר אתרים המצויים בתחום המועצה. שני ההסכמים נחתמו בחודש ספטמבר 2016 והעבודות החלו בסוף שנת 2016 או בתחילת שנת 2017 והיו אמורות להימשך כשבעה חודשים.
בבקשה נטען כי במהלך ביצוע העבודות נוצרו עיכובים שונים מסיבות שונות, שלא זה המקום לפרטן , באופן שלמבקש ניתנה אורכה עד ליום 24.9.17 לסיים עבודה באחד הפרויקטים ואורכה לביצוע הפרויקט השני עד ליום 15.11.17.
המבקש טוען בבקשה כי על אף הארכה שניתנה לו ו בטרם הגיעה לקיצה, התקבל מכתב הפסקת עבודה מטעם המשיבה באופן שעבודתו באתרים הופסקה וניתנה לו הודעה על כוונת המשיבה לעשות שימוש בציוד וחומרים על מנת להשלים את העבודה באמצעות גורמים אחרים.
עוד טוען המבקש כי בקש מהמשיבה כי ייערך סיור אומדן באתרים נכון למועד הפסקת העבודה בהתאם לאפשרות המוקנית לכך בהסכם אולם סורב או נדחה. בפועל לטענתו הסיור לא התקיים באופן הנדרש אלא באופן חלקי בלבד.
עוד נטען כי עד היום שילמה המשיבה למבקש רק כרבע מהשכר המוסכם.
על רקע זה הוגשה הבקשה למתן הסעדים הזמניים ביום 31.10.17.

בכתב התביעה העיקרי כאמור עותר התובע לתביעה כספית בשיעור האמור לעיל ולמתן סעדים כפי שנתבעו במסגרת הבקשה לסעד הזמני.

לאחר עיון בבקשה על נספחיה ובכתב התביעה על נספחיו לא שוכנעתי כי מתקיימים התנאים הקבועים בדין למתן צו במעמד צד אחד ויש לקיים דיון במעמד שני הצדדים ואסביר.

ראשית יצוין כי ביחס למועדי הפסקת העבודה ונסיבותיה לא פרט המבקש את כל הנתונים והתאריכים הדרושים בבקשתו ואולם מהנספחים שצורפו לכתבי הטענות עולה כי כבר ביום 26.9.17 נשלח למבקש מכתב מטעם ב"כ המשיבה המודיעו על הפסקת עבודתו בשני האתרים המתוארים והמשמעויות הנוגעות לכך לרבות שימוש בחומרי עבודה ובציוד.
על אף שמכתב הפסקת העבודה נשלח כבר ביום 26.9.17 הרי שהמבקש פנה לראשונה בבקשה דנן רק ביום 31.10.17, מועד אשר ביחס אליו קשה לקבוע על פי הבקשה בלבד מהו המצב הקיים נכון לעתה באתרי העבודה שהמבקש מורה על הפסקתו.
כך גם לעניין שימוש שאפשר וכבר נעשה בציוד וחומרים בפרק הזמן שכבר חלף מאז ועד היום.

כמו כן לא הונח הסבר לשיהוי המסוים שננקט על ידי המבקש מאז מועד ההתכתבות האחרונה שהוצגה בנספחי הבקשה ועד הגשתה בפועל של הבקשה.

לעניין הסעד שעניינו הקפאת המצב בשטח הרי שמהודעת המשיבה עלה לכאורה כי מדובר במבנים שהיו אמורים להיות בשימוש בתחילת שנת הלימודים הנוכחית והפסקת עבודתו של המבקש נבעה דווקא בשל הדחיפות ואי עמידה בלוח הזמנים המקורי ואף המוארך ואף צפיית הפרת ההסכם ביחס למועד שנקבע ליום 15.11.17.
בנסיבות אלה לא ניתן מטבע הדברים להורות על הקפאת מצב בשטח במעמד צד אחד, הקפאה שיכולה להיות השלכה על צדדים רבים ורחבים החורגים מגדר הסכסוך שבין הצדדים להליך.

לעניין צו לתשלום חשבונות מאושרים הרי שהתביעה כאמור הוגשה גם כתביעה כספית וכל ההיבטים יוכלו להיבחן במסגרת התיק העיקרי ולא ניתן להורות על חיוב כאמור בשלב מקדמי זה בין היתר בשים לב לחפיפת הסעדים.

מהמקובץ עולה כי לא מתקיימים התנאים למתן הסעדים הזמניים שהתבקשו במעמד צד אחד ואפשר שבכלל וראוי כי ב"כ הצדדים יבואו בדברים בינם ובין עצמם.

נקבע לדיון במעמד הצדדים ליום 22.11.17 שעה 11:00.

ב"כ המבקש ימציא העתק ההחלטה + כתב התביעה + הבקשה לסעד הזמני לב"כ המשיבה עד ליום 12.11.17 שעה 12:00 ויציג אישור מסירה לתיק בית המשפט.

המזכירות תודיע לב"כ המבקש כי ניתנה החלטה.

ניתנה היום, י"ט חשוון תשע"ח, 08 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמג'ד גמאל
נתבע: מועצה אזורית מטה אשר
שופט :
עורכי דין: