ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גלובל גרין גרופ בע"מ נגד מדינת ישראל ורשות הפיתוח באמצעות רשות... :


בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקשים

  1. גלובל גרין גרופ (אך דוד) בע"מ
  2. י.א. מעוף גלובל גרופ בע"מ
  3. י.א. מעוף ניהול ואחזקות בע"מ
  4. יגאל אך

נגד

משיבה

מדינת ישראל ורשות הפיתוח באמצעות רשות מקרקעי ישראל

החלטה

בפניי בקשת הנתבעים (להלן: המבקשים) אשר הוכתרה כבקשה לצמצום צו המניעה הזמני שניתן על ידי במסגרת החלטתי מיום 12/3/17.

אזכיר כי במסגרת החלטתי האמורה, מצאתי להיעתר לבקשת התובעת (להלן: המשיבה) למתן צו מניעה לפיו ייאסר על המבקשים ו/או כל מי מטעמם לבצע כל שימוש ו/או עבודות ו/או פעולות כלשהן (לרבות השלכת והטמנת פסולת) במקרקעין הידועים כגוש 4609 חלקות (בחלק) 63, 59, 58, 57, 46, 45, 44, 42, ו-40 באזור מטמנת ברקת, הכל על בסיס הנימוקים שפורטו באותה החלטה.

לטענת המבקשים בבקשתם דנן, בשטחו הצפוני של אתר המטמנה (בשטח של כ-30 דונם) שבו נמנע מהם מלהמשיך מלבצע פעולות שיקום ופעולות שוטפות מתחייבות, החלה תופעה חמורה של בעירות פנימיות בתת הקרקע. לטענת המבקשים בעירות אלה אינן עניין של מה בכך ומחייבים טיפול מיידי מאחר ונשקפת מהן סכנות בריאותיות וסביבתיות חריפות. כן, נטען כי תחילה נאותה המשיבה להתיר לגורמי מקצוע מאת המבקשים להיכנס לאתר על מנת לבצע סקר בעירות (שבעקבותיו תוצג תכנית טיפול ושיקום) אלא שמעת שלב הטיפול עובר לביצוע, סירבה המשיבה לאפשר למבקשים להיכנס לשטח לצורך נקיטת הפעולות הדרושות למניעת הישנות הבעירות.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה לה, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.

שינוי הנסיבות אשר מהווה את הנימוק העיקרי לבקשת "צמצום" צו המניעה שניתן על ידי ביום 12/3/17 כאמור, הינו תופעת הבעירות בלבד, כאשר אין בנמצא כל שינוי נסיבות שמקורו בקיומה של זיקה מחודשת של המבקשים ורכישת הרשאה באתר המטמנה נשוא הבקשה. מכאן, שיש להסכים כי דין הבקשה להידחות על הסף, נוכח היותם של המבקשים נטולי כל מעמד כלל מלטעון לצמצום כזה או אחר של צו המניעה.

מכל מקום, בשעה שהובהר על ידי המשיבה (המשמשת כנציגתה החוקית של המדינה בעליה של המקרקעין), עוד בפתח תגובתה כי – "בכל מקרה, בכוונתה לפעול, באמצעות גורמים מטעמה, לטיפול בבעירות שהתגלו במקרקעין..." (ההדגשות המקור), וכן כי "המשיבה לא היתה זקוקה לבקשה על מנת לדעת אודות הצורך לטפל בבעירות, וטיפולה בענין זה יעשה מבלי לגרוע מכל טענותיה כלפי המבקשים ופעולותיהם ..." – הרי שניטל העוקץ לשינוי הנסיבות שמקורו בטיפול בעניין הבעירות בשטח. גם אם עולה מהתכתובות שצורפו במסגרת נספח א' לבקשה כי ניתן אישור על ידי גורם במשיבה לכניסה לבדיקה ומיפוי הבעירות, לא ברור באם הכוונה הייתה כי אישור זה ניתן ישירות למי מהמבקשים, ובכל מקרה הובהר לצד הסכמת הגורם האמור, כי אין בכך בכדי להוות הסכמה למועצה או למי מטעמה לכניסה או שימוש בשטח נשוא צו המניעה בהליך דנן.

לאור כל האמור, הבקשה נדחית. כן, נדחית בנסיבות העניין, הבקשה החלופית של המבקשים (שהתבקשה בסעיף 11 לתשובה לתגובה) לחיוב המשיבה "ליתן הצהרה ברורה וחד משמעית" לעניין נטילת מלוא האחריות לטיפול בבעירות ו/או לשיקום השטח.

המבקשים יישאו בהוצאות המשיבה בסך כולל של 1,500 ₪.

ניתנה היום, י"ט חשוון תשע"ח, 08 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גלובל גרין גרופ בע"מ
נתבע: מדינת ישראל ורשות הפיתוח באמצעות רשות מקרקעי ישראל
שופט :
עורכי דין: